Sim Ngũ Quý 9 Đầu Số 07

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0936.999999 7.900.000.000 72 Đặt mua
2 Vinaphone 0916.555555 2.222.000.000 46 Đặt mua
3 Viettel 0986.555555 3.200.000.000 53 Đặt mua
4 Mobifone 0905.333333 1.500.000.000 32 Đặt mua
5 Mobifone 0937.666666 2.688.000.000 55 Đặt mua
6 Viettel 0358.666666 899.000.000 52 Đặt mua
7 Viettel 0367.555555 430.000.000 46 Đặt mua
8 Mobifone 0936.777777 2.222.000.000 60 Đặt mua
9 Vinaphone 0944.000000 699.000.000 17 Đặt mua
10 Mobifone 0938.111111 999.000.000 26 Đặt mua
11 Vietnamobile 0922.333333 2.200.000.000 31 Đặt mua
12 Mobifone 0904.555555 1.650.000.000 43 Đặt mua
13 Viettel 0981.555555 2.000.000.000 48 Đặt mua
14 Vinaphone 0911.777777 2.700.000.000 53 Đặt mua
15 Vinaphone 0889.777777 1.270.000.000 67 Đặt mua
16 iTelecom 0879.111111 284.000.000 30 Đặt mua
17 Vinaphone 0834.666666 1.000.000.000 51 Đặt mua
18 Viettel 0375.888888 850.000.000 63 Đặt mua
19 Vinaphone 0838.444.444 688.000.000 43 Đặt mua
20 Viettel 0382.555.555 6.000.209.000 43 Đặt mua
21 Vinaphone 0856.777777 799.000.000 61 Đặt mua
22 Vinaphone 0949.777777 1.660.000.000 64 Đặt mua
23 Vinaphone 0836.555555 850.000.000 47 Đặt mua
24 Vietnamobile 0586.888.888 3.000.000.000 67 Đặt mua
25 Viettel 0982.000.000 1.550.000.000 19 Đặt mua
26 Viettel 0328.555555 550.000.000 43 Đặt mua
27 Mobifone 0939.333333 3.000.000.000 39 Đặt mua
28 Mobifone 0707.444444 697.000.000 38 Đặt mua
29 Viettel 0979.777777 5.500.000.000 67 Đặt mua
30 Viettel 0326.777777 468.000.000 53 Đặt mua
31 Viettel 0866.888888 6.460.000.000 68 Đặt mua
32 Viettel 0978.777777 2.670.000.000 66 Đặt mua
33 Mobifone 0788.000000 296.000.000 23 Đặt mua
34 Viettel 0336.000000 250.000.000 12 Đặt mua
35 Gmobile 0598.999999 1.800.000.000 76 Đặt mua
36 Gmobile 0995.777777 1.140.000.000 65 Đặt mua
37 Viettel 0362.333333 479.000.000 29 Đặt mua
38 Viettel 0988.444444 1.140.000.000 49 Đặt mua
39 Vinaphone 0857.555.555 662.000.000 50 Đặt mua
40 Mobifone 0909.444444 1.420.000.000 42 Đặt mua
41 Viettel 03.97.888.888 1.000.000.000 67 Đặt mua
42 Vinaphone 0913.555555 2.940.000.000 43 Đặt mua
43 Mobifone 09.03.555555 2.550.000.000 42 Đặt mua
44 Vinaphone 0941.777.777 1.350.209.000 56 Đặt mua
45 Vinaphone 0917.111111 836.000.000 23 Đặt mua
46 Vinaphone 0855.999999 2.900.000.000 72 Đặt mua
47 Mobifone 0762.444444 189.000.000 39 Đặt mua
48 Viettel 0332.777.777 943.000.000 50 Đặt mua
49 Viettel 0382.111.111 255.000.000 19 Đặt mua
50 Viettel 0362.555555 536.000.000 41 Đặt mua
51 Viettel 0345.999.999 5.040.000.000 66 Đặt mua
52 Viettel 0337.555.555 475.000.000 43 Đặt mua
53 Viettel 0971.222222 812.000.000 29 Đặt mua
54 Vinaphone 0947.555.555 1.230.000.000 50 Đặt mua
55 Viettel 0399.111111 316.000.000 27 Đặt mua
56 Gmobile 0598.666.666 379.000.000 58 Đặt mua
57 Viettel 0329.777777 468.000.000 56 Đặt mua
58 Viettel 0392.999999 2.000.000.000 68 Đặt mua
59 Viettel 0382.777777 550.000.000 55 Đặt mua
60 Vinaphone 0845.888888 1.620.209.000 65 Đặt mua
61 Viettel 0355.222222 399.000.000 25 Đặt mua
62 Vinaphone 0826.333.333 599.000.000 34 Đặt mua
63 Viettel 0388.777777 630.000.000 61 Đặt mua
64 Vinaphone 0911.000.000 799.000.000 11 Đặt mua
65 Vinaphone 0822.555555 854.000.000 42 Đặt mua
66 Viettel 0388.222222 440.000.000 31 Đặt mua
67 Vinaphone 0854.777777 420.000.000 59 Đặt mua
68 Vinaphone 0814.666666 1.560.000.000 49 Đặt mua
69 Viettel 0377.555555 600.000.000 47 Đặt mua
70 Viettel 0354.333333 345.000.000 30 Đặt mua