Sim Năm Sinh 2023

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0919.88888.9 468.000.000 68 Đặt mua
2 Viettel 0985.88888.4 46.000.000 66 Đặt mua
3 Mobifone 0936.88888.5 99.000.000 63 Đặt mua
4 Mobifone 0902.88888.1 88.000.000 52 Đặt mua
5 Vinaphone 0888.885.964 2.390.000 64 Đặt mua
6 Vinaphone 0888.88.2142 2.190.000 49 Đặt mua
7 Vinaphone 08.22222.053 2.690.000 26 Đặt mua
8 Vinaphone 08.44444.875 1.590.000 48 Đặt mua
9 Vinaphone 085.99999.56 9.450.000 69 Đặt mua
10 Vinaphone 084.33333.59 4.290.000 41 Đặt mua
11 Vinaphone 08.57.333332 6.450.000 37 Đặt mua
12 Vinaphone 0858.33333.4 7.450.000 40 Đặt mua
13 Vinaphone 084.4444.834 1.990.000 43 Đặt mua
14 Vinaphone 09.11111.712 6.550.000 24 Đặt mua
15 Vinaphone 088888.24.75 2.190.000 58 Đặt mua
16 Vinaphone 0888.882.143 2.190.000 50 Đặt mua
17 Vinaphone 0816.33333.1 8.450.000 31 Đặt mua
18 Vinaphone 0838.22222.4 7.950.000 33 Đặt mua
19 Vinaphone 094.88888.20 20.000.000 55 Đặt mua
20 Vinaphone 0.88888.1348 2.490.000 56 Đặt mua
21 Vinaphone 088888.16.73 3.190.000 57 Đặt mua
22 Vinaphone 0888.883.527 2.190.000 57 Đặt mua
23 Vinaphone 088888.16.75 2.490.000 59 Đặt mua
24 Vinaphone 082.33333.65 6.950.000 36 Đặt mua
25 Vinaphone 088888.01.50 2.790.000 46 Đặt mua
26 Vinaphone 088888.0.551 2.490.000 51 Đặt mua
27 Vinaphone 0888.881.774 1.990.000 59 Đặt mua
28 Vinaphone 0888.885.271 2.190.000 55 Đặt mua
29 Vinaphone 083.99999.13 9.450.000 60 Đặt mua
30 Vinaphone 088888.23.51 2.790.000 51 Đặt mua
31 Vinaphone 0816.22222.5 11.000.000 30 Đặt mua
32 Vinaphone 0847.33333.6 6.450.000 40 Đặt mua
33 Vinaphone 088888.01.42 2.390.000 47 Đặt mua
34 Vinaphone 083.55555.08 5.950.000 44 Đặt mua
35 Vinaphone 0888.883.501 2.190.000 49 Đặt mua
36 Vinaphone 083.88888.97 22.000.000 67 Đặt mua
37 Vinaphone 08.55555.042 1.490.000 39 Đặt mua
38 Vinaphone 08.34.000002 3.890.000 17 Đặt mua
39 Vinaphone 0888.88.1950 7.450.000 55 Đặt mua
40 Vinaphone 0814.33333.5 6.950.000 33 Đặt mua
41 Vinaphone 085.99999.87 8.550.000 73 Đặt mua
42 Vinaphone 082.77777.51 4.490.000 51 Đặt mua
43 Vinaphone 082.88888.31 9.450.000 54 Đặt mua
44 Vinaphone 08.55.999996 40.000.000 69 Đặt mua
45 Vinaphone 082.55555.09 4.950.000 44 Đặt mua
46 Vinaphone 084.33333.58 6.550.000 40 Đặt mua
47 Vinaphone 088888.04.85 2.490.000 57 Đặt mua
48 Vinaphone 088888.04.87 1.990.000 59 Đặt mua
49 Vinaphone 0853.22222.8 7.950.000 34 Đặt mua
50 Vinaphone 08.33333.902 2.490.000 34 Đặt mua
51 Vinaphone 0818.000004 12.000.000 21 Đặt mua
52 Vinaphone 082.55555.16 8.950.000 42 Đặt mua
53 Vinaphone 088888.15.74 1.990.000 57 Đặt mua
54 Vinaphone 088888.047.2 1.990.000 53 Đặt mua
55 Vinaphone 0839.77777.4 6.950.000 59 Đặt mua
56 Vinaphone 088.66666.14 6.950.000 51 Đặt mua
57 Vinaphone 083.55555.06 4.950.000 42 Đặt mua
58 Vinaphone 0825.22222.4 4.950.000 29 Đặt mua
59 Vinaphone 08.55555.049 2.990.000 46 Đặt mua
60 Vinaphone 0888.883.514 1.990.000 53 Đặt mua
61 Vinaphone 0858.22222.4 8.250.000 35 Đặt mua
62 Vinaphone 0817.33333.0 4.950.000 31 Đặt mua
63 Vinaphone 09.11111.649 4.950.000 33 Đặt mua
64 Vinaphone 094.88888.75 18.000.000 65 Đặt mua
65 Vinaphone 088888.14.71 1.990.000 53 Đặt mua
66 Vinaphone 0842.333331 4.590.000 30 Đặt mua
67 Vinaphone 08.52.444446 5.950.000 41 Đặt mua
68 Vinaphone 0843.22222.7 7.950.000 32 Đặt mua
69 Vinaphone 0856.55555.0 8.450.000 44 Đặt mua
70 Vinaphone 081.66666.45 4.950.000 48 Đặt mua