Sim Năm Sinh 2021

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0336.06.2021 1.670.000 23 Đặt mua
2 Mobifone 0705.22.2021 1.500.000 21 Đặt mua
3 Mobifone 0933.21.20.21 3.000.000 23 Đặt mua
4 Vinaphone 0826.06.2021 8.000.000 27 Đặt mua
5 Vinaphone 0912.04.2021 12.000.000 21 Đặt mua
6 Vinaphone 091.139.2021 3.000.000 28 Đặt mua
7 Vinaphone 0888.98.2021 3.500.000 46 Đặt mua
8 Vinaphone 0819.09.2021 8.000.000 32 Đặt mua
9 Vinaphone 0918.83.2021 2.050.000 34 Đặt mua
10 Vinaphone 0915.66.2021 3.500.000 32 Đặt mua
11 Vinaphone 0819.03.2021 8.000.000 26 Đặt mua
12 Vinaphone 0814.04.2021 8.000.000 22 Đặt mua
13 Vinaphone 0912.46.2021 3.500.000 27 Đặt mua
14 Vinaphone 0826.11.2021 8.000.000 23 Đặt mua
15 Vinaphone 0825.08.2021 8.000.000 28 Đặt mua
16 Vinaphone 0826.12.2021 8.000.000 24 Đặt mua
17 Vinaphone 0828.01.2021 8.000.000 24 Đặt mua
18 Vinaphone 0917.99.2021 3.500.000 40 Đặt mua
19 Vinaphone 0919.59.2021 3.000.000 38 Đặt mua
20 Vinaphone 0818.06.2021 9.000.000 28 Đặt mua
21 Vinaphone 0942.68.2021 3.000.000 34 Đặt mua
22 Vinaphone 0822.03.2021 9.000.000 20 Đặt mua
23 Vinaphone 0888.68.2021 8.000.000 43 Đặt mua
24 Vinaphone 0916.04.2021 12.000.000 25 Đặt mua
25 Vinaphone 0911.86.2021 5.000.000 30 Đặt mua
26 Vinaphone 091.333.2021 15.000.000 24 Đặt mua
27 Vinaphone 082.888.2021 6.000.000 39 Đặt mua
28 Vinaphone 0818.05.2021 9.000.000 27 Đặt mua
29 Vinaphone 0813.06.2021 8.000.000 23 Đặt mua
30 Vinaphone 082.999.2021 7.000.000 42 Đặt mua
31 Vinaphone 0827.04.2021 7.000.000 26 Đặt mua
32 Mobifone 0786.012.021 840.000 27 Đặt mua
33 Mobifone 0792.21.20.21 910.000 26 Đặt mua
34 Viettel 097.118.2021 3.950.000 31 Đặt mua
35 Viettel 0353.39.2021 1.170.000 28 Đặt mua
36 Viettel 0336.38.2021 1.750.000 28 Đặt mua
37 Viettel 0344.84.2021 900.000 28 Đặt mua
38 Viettel 0393.57.2021 900.000 32 Đặt mua
39 Viettel 0326.51.2021 1.100.000 22 Đặt mua
40 Viettel 0396.30.2021 900.000 26 Đặt mua
41 Viettel 097.144.2021 5.200.000 30 Đặt mua
42 Viettel 034.676.2021 1.170.000 31 Đặt mua
43 Viettel 034.31.7.2021 1.750.000 23 Đặt mua
44 Viettel 0343.90.2021 840.000 24 Đặt mua
45 Viettel 0383.23.2021 1.750.000 24 Đặt mua
46 Viettel 034.304.2021 2.200.000 19 Đặt mua
47 Viettel 097.184.20.21 4.000.000 34 Đặt mua
48 Viettel 038991.2021 1.250.000 35 Đặt mua
49 Viettel 0337.68.2021 1.750.000 32 Đặt mua
50 Viettel 096.199.2021 5.700.000 39 Đặt mua
51 Viettel 034.303.2021 2.200.000 18 Đặt mua
52 Viettel 0985.72.2021 2.280.000 36 Đặt mua
53 Viettel 0389.78.2021 1.560.000 40 Đặt mua
54 Viettel 0359.36.2021 1.210.000 31 Đặt mua
55 Viettel 0325.86.2021 1.750.000 29 Đặt mua
56 Viettel 0346.52.2021 880.000 25 Đặt mua
57 Viettel 0365.97.2021 900.000 35 Đặt mua
58 Viettel 096.30.5.2021 5.600.000 28 Đặt mua
59 Viettel 096.115.2021 3.550.000 27 Đặt mua
60 Viettel 0987.90.2021 1.630.000 38 Đặt mua
61 Viettel 033.282.2021 2.200.000 23 Đặt mua
62 Viettel 037.295.2021 2.200.000 31 Đặt mua
63 Viettel 0325.43.2021 900.000 22 Đặt mua
64 Viettel 0397.76.2021 1.750.000 37 Đặt mua
65 Viettel 039.8.7.22021 950.000 34 Đặt mua
66 Viettel 0397.37.2021 1.210.000 34 Đặt mua
67 Viettel 035.203.2021 2.200.000 18 Đặt mua
68 Viettel 0347.59.2021 900.000 33 Đặt mua
69 Viettel 0978.7.2.2021 2.280.000 38 Đặt mua
70 Viettel 097.142.2021 3.550.000 28 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2021 : c53d37782ff7d08a3d0b8bef549f360f

DMCA.com Protection Status