Sim Năm Sinh 2010

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.458.2010 553.000 36 Đặt mua
2 Mobifone 0794.65.2010 553.000 34 Đặt mua
3 Mobifone 0769.42.2010 553.000 31 Đặt mua
4 Mobifone 0774.16.2010 560.000 28 Đặt mua
5 Mobifone 0708.26.2010 560.000 26 Đặt mua
6 Mobifone 0776.73.2010 560.000 33 Đặt mua
7 Mobifone 0776.97.2010 560.000 39 Đặt mua
8 Mobifone 070.662.2010 560.000 24 Đặt mua
9 Mobifone 0769.57.2010 560.000 37 Đặt mua
10 iTelecom 0878.51.2010 600.000 32 Đặt mua
11 iTelecom 0878.75.2010 600.000 38 Đặt mua
12 iTelecom 0878.76.2010 600.000 39 Đặt mua
13 Vinaphone 0817.70.2010 610.000 26 Đặt mua
14 Vinaphone 0824.90.2010 610.000 26 Đặt mua
15 Vinaphone 0832.60.2010 610.000 22 Đặt mua
16 Vinaphone 0834.60.2010 610.000 24 Đặt mua
17 Vinaphone 0834.90.2010 610.000 27 Đặt mua
18 Vinaphone 0835.30.2010 610.000 22 Đặt mua
19 Vinaphone 0837.40.2010 610.000 25 Đặt mua
20 Vinaphone 0842.30.2010 610.000 20 Đặt mua
21 Mobifone 0796.17.2010 610.000 33 Đặt mua
22 Mobifone 0773.72.2010 610.000 29 Đặt mua
23 Mobifone 0703.29.2010 610.000 24 Đặt mua
24 Mobifone 0703.58.2010 610.000 26 Đặt mua
25 Mobifone 0703.61.2010 610.000 20 Đặt mua
26 Mobifone 0703.62.2010 610.000 21 Đặt mua
27 Mobifone 0703.82.2010 610.000 23 Đặt mua
28 Mobifone 077.509.2010 610.000 31 Đặt mua
29 Mobifone 070.369.2010 610.000 28 Đặt mua
30 Mobifone 0784.73.2010 630.000 32 Đặt mua
31 Vinaphone 0839.57.2010 630.000 35 Đặt mua
32 Vinaphone 0855.72.2010 630.000 30 Đặt mua
33 Mobifone 0786.42.2010 630.000 30 Đặt mua
34 Mobifone 0704.48.2010 630.000 26 Đặt mua
35 Mobifone 0764.42.2010 630.000 26 Đặt mua
36 Mobifone 0764.52.2010 630.000 27 Đặt mua
37 Mobifone 0764.95.2010 630.000 34 Đặt mua
38 Mobifone 0764.99.2010 630.000 38 Đặt mua
39 Mobifone 0765.84.2010 630.000 33 Đặt mua
40 Mobifone 0785.94.2010 630.000 36 Đặt mua
41 Mobifone 0786.46.2010 630.000 34 Đặt mua
42 Mobifone 0703.48.2010 630.000 25 Đặt mua
43 Mobifone 0769.58.2010 630.000 38 Đặt mua
44 Mobifone 077.4.04.2010 630.000 25 Đặt mua
45 Mobifone 079.8.05.2010 630.000 32 Đặt mua
46 Mobifone 0783.72.2010 630.000 30 Đặt mua
47 Mobifone 0704.92.2010 630.000 25 Đặt mua
48 Mobifone 0767.97.2010 630.000 39 Đặt mua
49 Mobifone 0796.97.2010 630.000 41 Đặt mua
50 Vietnamobile 0586.42.2010 630.000 28 Đặt mua
51 Vietnamobile 0589.42.2010 630.000 31 Đặt mua
52 Mobifone 0788.38.2010 640.000 37 Đặt mua
53 Mobifone 0782.20.2010 640.000 22 Đặt mua
54 Mobifone 0787.37.2010 640.000 35 Đặt mua
55 Mobifone 0705.74.2010 640.000 26 Đặt mua
56 Mobifone 0705.80.2010 640.000 23 Đặt mua
57 Viettel 0354.19.2010 650.000 25 Đặt mua
58 Viettel 0393.71.2010 650.000 26 Đặt mua
59 Viettel 0329.18.2010 650.000 26 Đặt mua
60 Viettel 0865.48.2010 650.000 34 Đặt mua
61 Viettel 0384.07.2010 650.000 25 Đặt mua
62 Viettel 0384.37.2010 650.000 28 Đặt mua
63 Viettel 0357.20.2010 650.000 20 Đặt mua
64 Viettel 0398.67.2010 650.000 36 Đặt mua
65 Viettel 0865.73.2010 650.000 32 Đặt mua
66 Viettel 0357.40.2010 650.000 22 Đặt mua
67 Viettel 0354.91.2010 650.000 25 Đặt mua
68 Viettel 0352.31.2010 650.000 17 Đặt mua
69 Viettel 0352.50.2010 650.000 18 Đặt mua
70 Viettel 0353.43.2010 650.000 21 Đặt mua
DMCA.com Protection Status