Sim Năm Sinh 2010

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0785.67.2010 2.310.000 36 Đặt mua
2 Mobifone 0708.55.2010 1.880.000 28 Đặt mua
3 Mobifone 0703.49.2010 1.175.000 26 Đặt mua
4 Mobifone 0797.12.2010 2.090.000 29 Đặt mua
5 Mobifone 0704.97.2010 1.880.000 30 Đặt mua
6 Mobifone 0775.02.2010 2.090.000 24 Đặt mua
7 Mobifone 0794.95.2010 1.900.000 37 Đặt mua
8 Mobifone 0764.53.2010 820.000 28 Đặt mua
9 Mobifone 07.68.68.2010 22.000.000 38 Đặt mua
10 Mobifone 0772.02.2010 2.090.000 21 Đặt mua
11 Mobifone 0789.99.2010 8.480.000 45 Đặt mua
12 Mobifone 0767.27.2010 1.860.000 32 Đặt mua
13 Mobifone 0703.01.2010 5.070.000 14 Đặt mua
14 Mobifone 0774.11.2010 2.090.000 23 Đặt mua
15 Mobifone 0764.56.2010 2.790.000 31 Đặt mua
16 Mobifone 0706.11.2010 5.070.000 18 Đặt mua
17 Mobifone 0797.07.2010 2.090.000 33 Đặt mua
18 Mobifone 0776.78.2010 3.350.000 38 Đặt mua
19 Mobifone 0786.68.2010 2.390.000 38 Đặt mua
20 Mobifone 0789.88.2010 1.860.000 43 Đặt mua
21 Mobifone 0706.07.2010 5.610.000 23 Đặt mua
22 Mobifone 0779.08.2010 2.030.000 34 Đặt mua
23 Mobifone 0708.09.2010 22.000.000 27 Đặt mua
24 Mobifone 0778.88.2010 8.270.000 41 Đặt mua
25 Mobifone 0768.69.2010 1.840.000 39 Đặt mua
26 Mobifone 0769.79.2010 1.880.000 41 Đặt mua
27 Mobifone 0776.99.2010 1.880.000 41 Đặt mua
28 Mobifone 0774.68.2010 3.590.000 35 Đặt mua
29 Mobifone 0702.27.2010 1.890.000 21 Đặt mua
30 Mobifone 0775.03.2010 2.050.000 25 Đặt mua
31 Mobifone 0703.99.2010 1.880.000 31 Đặt mua
32 Mobifone 0705.69.2010 1.900.000 30 Đặt mua
33 Mobifone 077777.2010 84.200.000 38 Đặt mua
34 Mobifone 0703.03.2010 9.190.000 16 Đặt mua
35 Mobifone 0703.55.2010 1.880.000 23 Đặt mua
36 Mobifone 0772.07.2010 2.090.000 26 Đặt mua
37 Mobifone 0767.68.2010 1.820.000 37 Đặt mua
38 Mobifone 07.77.99.2010 5.142.000 42 Đặt mua
39 Mobifone 0704.95.2010 1.190.000 28 Đặt mua
40 Mobifone 0772.03.2010 2.090.000 22 Đặt mua
41 Mobifone 0797.77.2010 8.480.000 40 Đặt mua
42 Mobifone 0767.67.2010 3.590.000 36 Đặt mua
43 Mobifone 0778.05.2010 2.050.000 30 Đặt mua
44 Mobifone 0704.91.2010 1.175.000 24 Đặt mua
45 Mobifone 0703.08.2010 5.070.000 21 Đặt mua
46 Mobifone 0797.06.2010 2.090.000 32 Đặt mua
47 Mobifone 0779.05.2010 2.090.000 31 Đặt mua
48 Mobifone 0705.65.2010 1.900.000 26 Đặt mua
49 Mobifone 0797.02.2010 2.090.000 28 Đặt mua
50 Mobifone 0707.12.2010 5.070.000 20 Đặt mua
51 Mobifone 0767.77.2010 3.590.000 37 Đặt mua
52 Mobifone 0703.77.2010 1.840.000 27 Đặt mua
53 Mobifone 0798.12.2010 2.030.000 30 Đặt mua
54 Mobifone 0772.05.2010 2.090.000 24 Đặt mua
55 Mobifone 0797.89.2010 6.760.000 43 Đặt mua
56 Mobifone 0768.49.2010 820.000 37 Đặt mua
57 Mobifone 0773.99.2010 1.900.000 38 Đặt mua
58 Viettel 038.250.2010 2.000.000 21 Đặt mua
59 Vinaphone 0826.02.2010 9.000.000 21 Đặt mua
60 Vinaphone 0918.08.2010 10.000.000 29 Đặt mua
61 Vinaphone 0913.19.2010 3.000.000 26 Đặt mua
62 Vinaphone 08.1800.2010 7.000.000 20 Đặt mua
63 Vinaphone 0888.66.2010 8.000.000 39 Đặt mua
64 Vinaphone 0826.03.2010 9.000.000 22 Đặt mua
65 Vinaphone 0914.03.2010 9.000.000 20 Đặt mua
66 Vinaphone 0888.89.2010 5.000.000 44 Đặt mua
67 Vinaphone 08.12.06.2010 9.000.000 20 Đặt mua
68 Vinaphone 094.888.2010 7.000.000 40 Đặt mua
69 Vinaphone 09.1990.2010 8.000.000 31 Đặt mua
70 Vinaphone 0912.21.2010 3.500.000 18 Đặt mua
DMCA.com Protection Status