Sim Năm Sinh 2010

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0765.30.20.10 1.680.000 24 Đặt mua
2 Viettel 0369.91.2010 700.000 31 Đặt mua
3 Viettel 0356.25.2010 700.000 24 Đặt mua
4 Viettel 0363.32.2010 700.000 20 Đặt mua
5 Viettel 0362.67.2010 700.000 27 Đặt mua
6 Viettel 0342.31.2010 700.000 16 Đặt mua
7 Viettel 0352.38.2010 700.000 24 Đặt mua
8 Viettel 0379.61.2010 700.000 29 Đặt mua
9 Viettel 0969.15.2010 3.900.000 33 Đặt mua
10 Viettel 0392.07.2010 1.830.000 24 Đặt mua
11 Viettel 0343.58.2010 1.830.000 26 Đặt mua
12 Mobifone 0707.32.2010 2.600.000 22 Đặt mua
13 Vietnamobile 0587.66.2010 810.000 35 Đặt mua
14 Mobifone 0764.97.2010 1.830.000 36 Đặt mua
15 Viettel 0386.31.2010 1.830.000 24 Đặt mua
16 Mobifone 0707.85.2010 2.600.000 30 Đặt mua
17 Viettel 0386.24.2010 1.830.000 26 Đặt mua
18 Viettel 0354.38.2010 1.830.000 26 Đặt mua
19 Mobifone 0707.88.2010 3.000.000 33 Đặt mua
20 Viettel 0353.64.2010 1.830.000 24 Đặt mua
21 Vinaphone 0888.75.2010 2.600.000 39 Đặt mua
22 Mobifone 0707.81.2010 2.600.000 26 Đặt mua
23 Mobifone 0708.89.2010 2.130.000 35 Đặt mua
24 Vietnamobile 0583.75.2010 810.000 31 Đặt mua
25 Mobifone 0775.97.2010 1.830.000 38 Đặt mua
26 Viettel 0357.58.2010 1.830.000 31 Đặt mua
27 Vinaphone 0888.41.2010 2.280.000 32 Đặt mua
28 Viettel 0352.57.2010 1.830.000 25 Đặt mua
29 Mobifone 0778.98.2010 2.130.000 42 Đặt mua
30 Mobifone 0703.47.2010 1.830.000 24 Đặt mua
31 Mobifone 0769.61.2010 1.830.000 32 Đặt mua
32 Mobifone 0769.73.2010 1.830.000 35 Đặt mua
33 Mobifone 0777.98.2010 3.000.000 41 Đặt mua
34 Mobifone 0779.73.2010 2.130.000 36 Đặt mua
35 Vinaphone 0827.97.2010 1.830.000 36 Đặt mua
36 Mobifone 0764.44.2010 1.830.000 28 Đặt mua
37 Viettel 0353.17.2010 1.830.000 22 Đặt mua
38 Mobifone 0778.89.2010 2.130.000 42 Đặt mua
39 Viettel 0395.60.2010 1.180.000 26 Đặt mua
40 Mobifone 0786.64.2010 1.830.000 34 Đặt mua
41 Viettel 0368.84.2010 1.830.000 32 Đặt mua
42 Mobifone 0764.49.2010 1.830.000 33 Đặt mua
43 Viettel 0373.81.2010 1.830.000 25 Đặt mua
44 Vinaphone 0835.20.2010 1.180.000 21 Đặt mua
45 Viettel 0348.61.2010 1.830.000 25 Đặt mua
46 Vietnamobile 0587.78.2010 810.000 38 Đặt mua
47 Mobifone 0778.95.2010 2.130.000 39 Đặt mua
48 Viettel 0353.68.2010 2.130.000 28 Đặt mua
49 Mobifone 0774.78.2010 1.830.000 36 Đặt mua
50 Mobifone 0765.86.2010 2.130.000 35 Đặt mua
51 Viettel 0393.22.2010 2.130.000 22 Đặt mua
52 Vinaphone 085.789.2010 1.890.000 40 Đặt mua
53 Vinaphone 083.999.2010 5.410.000 41 Đặt mua
54 Vinaphone 082.999.2010 7.180.000 40 Đặt mua
55 Vinaphone 0825.95.2010 5.320.000 32 Đặt mua
56 Vinaphone 0828.98.2010 5.740.000 38 Đặt mua
57 Vinaphone 0837.38.2010 1.100.000 32 Đặt mua
58 Vinaphone 081779.2010 5.320.000 35 Đặt mua
59 Vinaphone 0919.27.2010 1.990.000 31 Đặt mua
60 Vinaphone 083.555.2010 5.590.000 29 Đặt mua
61 Vinaphone 0918.95.2010 1.970.000 35 Đặt mua
62 Vinaphone 085.345.2010 1.690.000 28 Đặt mua
63 Vinaphone 083.323.2010 1.990.000 22 Đặt mua
64 Vinaphone 083.688.2010 4.380.000 36 Đặt mua
65 Vinaphone 081775.2010 1.840.000 31 Đặt mua
66 Vinaphone 0916.85.2010 980.000 32 Đặt mua
67 Vinaphone 0858.58.2010 5.040.000 37 Đặt mua
68 Vinaphone 09.1985.2010 4.370.000 35 Đặt mua
69 Vinaphone 0859.39.2010 1.100.000 37 Đặt mua
70 Vinaphone 0915.37.2010 980.000 28 Đặt mua
DMCA.com Protection Status