Sim Năm Sinh 2010

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0931.26.2010 3.700.000 24 Đặt mua
2 Vietnamobile 0926.98.2010 1.500.000 37 Đặt mua
3 Vietnamobile 0925.17.2010 1.500.000 27 Đặt mua
4 Mobifone 0708.76.2010 735.000 31 Đặt mua
5 Vinaphone 0839.55.2010 1.500.000 33 Đặt mua
6 Vinaphone 0837.77.2010 2.100.000 35 Đặt mua
7 Vinaphone 0949.41.2010 700.000 30 Đặt mua
8 Mobifone 0764.99.2010 630.000 38 Đặt mua
9 Vietnamobile 0927.24.2010 2.000.000 27 Đặt mua
10 Viettel 0376.99.2010 2.800.000 37 Đặt mua
11 Viettel 0984.47.2010 2.500.000 35 Đặt mua
12 Viettel 0394.88.2010 910.000 35 Đặt mua
13 Mobifone 0773.87.2010 735.000 35 Đặt mua
14 Viettel 0387.92.2010 910.000 32 Đặt mua
15 Viettel 0978.67.2010 3.300.000 40 Đặt mua
16 Vietnamobile 0923.52.2010 2.000.000 24 Đặt mua
17 Vietnamobile 0929.39.2010 1.500.000 35 Đặt mua
18 Vinaphone 0839.33.2010 1.500.000 29 Đặt mua
19 Vinaphone 0886.43.2010 1.100.000 32 Đặt mua
20 Viettel 0359.48.2010 910.000 32 Đặt mua
21 Vietnamobile 0927.59.2010 3.000.000 35 Đặt mua
22 Vietnamobile 0926.83.2010 1.500.000 31 Đặt mua
23 Vinaphone 0948.69.2010 910.000 39 Đặt mua
24 Vietnamobile 0928.24.2010 1.100.000 28 Đặt mua
25 Vinaphone 0945.63.2010 910.000 30 Đặt mua
26 Vietnamobile 0926.91.2010 2.000.000 30 Đặt mua
27 Vietnamobile 0925.44.2010 1.700.000 27 Đặt mua
28 Vinaphone 0837.44.2010 770.000 29 Đặt mua
29 Vietnamobile 092.12.3.2010 4.000.000 20 Đặt mua
30 Vietnamobile 092.22.4.2010 2.700.000 22 Đặt mua
31 Vinaphone 0886.73.2010 1.500.000 35 Đặt mua
32 Vietnamobile 0924.76.2010 1.175.000 31 Đặt mua
33 Vietnamobile 0929.43.2010 1.100.000 30 Đặt mua
34 Viettel 0376.72.2010 910.000 28 Đặt mua
35 Vinaphone 0837.79.2010 1.500.000 37 Đặt mua
36 Vinaphone 0837.66.2010 1.500.000 33 Đặt mua
37 Viettel 0343.17.2010 2.800.000 21 Đặt mua
38 Viettel 0338.46.2010 910.000 27 Đặt mua
39 Vinaphone 0839.44.2010 770.000 31 Đặt mua
40 Vinaphone 0946.54.2010 910.000 31 Đặt mua
41 Vinaphone 0946.47.2010 910.000 33 Đặt mua
42 Vietnamobile 0923.90.2010 1.325.000 26 Đặt mua
43 Viettel 0344.63.2010 840.000 23 Đặt mua
44 Mobifone 0769.63.2010 735.000 34 Đặt mua
45 Viettel 0328.56.2010 910.000 27 Đặt mua
46 Viettel 0972.85.2010 5.500.000 34 Đặt mua
47 Viettel 0359.73.2010 910.000 30 Đặt mua
48 Vinaphone 0943.84.2010 910.000 31 Đặt mua
49 Viettel 035.2.16.2010 2.800.000 20 Đặt mua
50 Viettel 0375.39.2010 735.000 30 Đặt mua
51 Vietnamobile 0925.72.2010 1.500.000 28 Đặt mua
52 Viettel 0335.48.2010 910.000 26 Đặt mua
53 Vietnamobile 0923.51.2010 2.000.000 23 Đặt mua
54 Viettel 0329.04.2010 6.000.000 21 Đặt mua
55 Viettel 0326.73.2010 910.000 24 Đặt mua
56 Vinaphone 0948.70.2010 700.000 31 Đặt mua
57 Vinaphone 0915.90.2010 1.250.000 27 Đặt mua
58 Vietnamobile 0926.80.2010 1.325.000 28 Đặt mua
59 Viettel 0987.43.2010 4.000.000 34 Đặt mua
60 Viettel 0975.34.2010 2.500.000 31 Đặt mua
61 Vietnamobile 0929.57.2010 1.500.000 35 Đặt mua
62 Vietnamobile 0928.19.2010 2.000.000 32 Đặt mua
63 Viettel 0392.59.2010 2.800.000 31 Đặt mua
64 Mobifone 0703.48.2010 630.000 25 Đặt mua
65 Vinaphone 0832.32.2010 2.100.000 21 Đặt mua
66 Viettel 0386.92.2010 910.000 31 Đặt mua
67 Mobifone 0778.61.2010 735.000 32 Đặt mua
68 Viettel 0973.41.2010 3.300.000 27 Đặt mua
69 Vietnamobile 0928.45.2010 1.700.000 31 Đặt mua
70 Viettel 0969.46.2010 3.500.000 37 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2010 : a384197c495df947d9e6a97b9b94ccac

DMCA.com Protection Status