Sim Năm Sinh 2010

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03.6868.2010 12.000.000 34 Đặt mua
2 Mobifone 0939.1.1.2010 15.000.000 26 Đặt mua
3 Vinaphone 0918.08.2010 10.000.000 29 Đặt mua
4 Vinaphone 0912.34.2010 20.000.000 22 Đặt mua
5 Vinaphone 0919.00.2010 10.000.000 22 Đặt mua
6 Vinaphone 08.28.01.2010 10.000.000 22 Đặt mua
7 Viettel 0867.89.2010 13.700.000 41 Đặt mua
8 Viettel 0868.88.2010 11.100.000 41 Đặt mua
9 Viettel 096.16.6.2010 10.900.000 31 Đặt mua
10 Viettel 0969.79.2010 10.900.000 43 Đặt mua
11 Viettel 0989.79.2010 10.900.000 45 Đặt mua
12 Vinaphone 08.5555.2010 13.700.000 31 Đặt mua
13 Vinaphone 08.5678.2010 11.100.000 37 Đặt mua
14 Viettel 0989.68.2010 18.100.000 43 Đặt mua
15 Viettel 03333.2.2010 13.700.000 17 Đặt mua
16 Vinaphone 08.16.08.2010 11.700.000 26 Đặt mua
17 Vinaphone 08.27.11.2010 10.900.000 22 Đặt mua
18 Vinaphone 08.19.10.2010 12.600.000 22 Đặt mua
19 Vinaphone 08.25.11.2010 10.700.000 20 Đặt mua
20 Vinaphone 08.16.12.2010 14.700.000 21 Đặt mua
21 Vinaphone 08.23.10.2010 10.900.000 17 Đặt mua
22 Vinaphone 08.13.02.2010 12.100.000 17 Đặt mua
23 Vinaphone 08.26.10.2010 14.700.000 20 Đặt mua
24 Vinaphone 08.14.01.2010 12.100.000 17 Đặt mua
25 Vinaphone 08.15.11.2010 11.700.000 19 Đặt mua
26 Vinaphone 08.16.04.2010 11.700.000 22 Đặt mua
27 Vinaphone 08.16.11.2010 12.700.000 20 Đặt mua
28 Vinaphone 08.28.12.2010 11.800.000 24 Đặt mua
29 Vinaphone 08.13.10.2010 12.100.000 16 Đặt mua
30 Vinaphone 08.15.12.2010 14.000.000 20 Đặt mua
31 Vinaphone 08.15.06.2010 11.800.000 23 Đặt mua
32 Vinaphone 08.15.01.2010 12.100.000 18 Đặt mua
33 Vinaphone 08.25.12.2010 10.700.000 21 Đặt mua
34 Vinaphone 08.15.04.2010 11.700.000 21 Đặt mua
35 Vinaphone 08.24.10.2010 10.700.000 18 Đặt mua
36 Vinaphone 08.16.02.2010 11.700.000 20 Đặt mua
37 Vinaphone 08.18.02.2010 12.700.000 22 Đặt mua
38 Vinaphone 08.18.12.2010 12.600.000 23 Đặt mua
39 Vinaphone 08.25.10.2010 11.800.000 19 Đặt mua
40 Vinaphone 08.18.04.2010 13.700.000 24 Đặt mua
41 Vinaphone 08.16.01.2010 11.800.000 19 Đặt mua
42 Vinaphone 08.14.06.2010 12.100.000 22 Đặt mua
43 Vinaphone 08.18.10.2010 13.000.000 21 Đặt mua
44 Vinaphone 08.14.12.2010 11.700.000 19 Đặt mua
45 Vinaphone 08.29.12.2010 11.100.000 25 Đặt mua
46 Vinaphone 08.14.09.2010 12.100.000 25 Đặt mua
47 Vinaphone 08.26.11.2010 10.700.000 21 Đặt mua
48 Vinaphone 08.17.12.2010 11.800.000 22 Đặt mua
49 Vinaphone 08.22.11.2010 11.800.000 17 Đặt mua
50 Vinaphone 08.14.04.2010 12.100.000 20 Đặt mua
51 Vinaphone 08.16.03.2010 11.800.000 21 Đặt mua
52 Vinaphone 08.14.11.2010 11.700.000 18 Đặt mua
53 Vinaphone 08.14.03.2010 11.700.000 19 Đặt mua
54 Vinaphone 08.24.11.2010 11.100.000 19 Đặt mua
55 Vinaphone 08.25.04.2010 10.200.000 22 Đặt mua
56 Vinaphone 08.27.12.2010 12.600.000 23 Đặt mua
57 Vinaphone 08.16.09.2010 11.800.000 27 Đặt mua
58 Vinaphone 08.22.10.2010 10.700.000 16 Đặt mua
59 Vinaphone 08.19.12.2010 13.000.000 24 Đặt mua
60 Vinaphone 08.29.10.2010 11.100.000 23 Đặt mua
61 Vinaphone 08.23.01.2010 10.700.000 17 Đặt mua
62 Vinaphone 08.28.10.2010 11.700.000 22 Đặt mua
63 Vinaphone 08.28.11.2010 11.700.000 23 Đặt mua
64 Vinaphone 08.14.10.2010 11.800.000 17 Đặt mua
65 Vinaphone 08.24.12.2010 10.700.000 20 Đặt mua
66 Vinaphone 08.15.09.2010 11.700.000 26 Đặt mua
67 Vinaphone 08.13.01.2010 11.700.000 16 Đặt mua
68 Mobifone 0904.07.2010 14.300.000 23 Đặt mua
69 Mobifone 0906.09.2010 14.300.000 27 Đặt mua
70 Mobifone 0907.01.2010 14.300.000 20 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2010 : a384197c495df947d9e6a97b9b94ccac

DMCA.com Protection Status