Sim Năm Sinh 2010

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.28.01.2010 10.000.000 22 Đặt mua
2 Vinaphone 0918.08.2010 10.000.000 29 Đặt mua
3 Viettel 096.29.7.2010 14.000.000 36 Đặt mua
4 Viettel 0989.79.2010 11.400.000 45 Đặt mua
5 Viettel 098.186.2010 11.100.000 35 Đặt mua
6 Viettel 0969.79.2010 11.200.000 43 Đặt mua
7 Viettel 03.6868.2010 12.100.000 34 Đặt mua
8 Viettel 0867.89.2010 13.200.000 41 Đặt mua
9 Viettel 0986.86.2010 17.100.000 40 Đặt mua
10 Viettel 0963.99.2010 10.100.000 39 Đặt mua
11 Viettel 098256.2010 10.300.000 33 Đặt mua
12 Vinaphone 0886.88.2010 10.900.000 41 Đặt mua
13 Viettel 096.456.2010 11.200.000 33 Đặt mua
14 Vinaphone 09.1986.2010 11.000.000 36 Đặt mua
15 Vinaphone 09.1989.2010 11.000.000 39 Đặt mua
16 Mobifone 0901.04.2010 15.100.000 17 Đặt mua
17 Mobifone 0931.07.2010 15.100.000 23 Đặt mua
18 Mobifone 0931.05.2010 15.200.000 21 Đặt mua
19 Vietnamobile 09.25.08.2010 17.500.000 27 Đặt mua
20 Mobifone 09.06.09.2010 15.000.000 27 Đặt mua
21 Mobifone 09.03.11.2010 15.000.000 17 Đặt mua
22 Mobifone 09.09.08.2010 14.900.000 29 Đặt mua
23 Mobifone 09.07.01.2010 14.900.000 20 Đặt mua
24 Mobifone 090.8882010 20.000.000 36 Đặt mua
25 Mobifone 09.03.12.2010 15.000.000 18 Đặt mua
26 Vinaphone 0913.09.2010 19.000.000 25 Đặt mua
27 Vinaphone 0826.08.2010 18.800.000 27 Đặt mua
28 Mobifone 089898.2010 10.000.000 45 Đặt mua
29 Vinaphone 08.18.12.2010 13.000.000 23 Đặt mua
30 Vietnamobile 09.21.09.2010 15.000.000 24 Đặt mua
31 Vinaphone 08.14.07.2010 13.400.000 23 Đặt mua
32 Mobifone 07.06.02.2010 14.100.000 18 Đặt mua
33 Vinaphone 082.666.2010 11.200.000 31 Đặt mua
34 Vietnamobile 09.28.04.2010 12.000.000 26 Đặt mua
35 Vinaphone 08.25.11.2010 12.000.000 20 Đặt mua
36 Vinaphone 08.16.11.2010 13.000.000 20 Đặt mua
37 Vietnamobile 09.26.02.2010 13.300.000 22 Đặt mua
38 Vinaphone 08.27.12.2010 13.000.000 23 Đặt mua
39 Vinaphone 08.24.07.2010 14.300.000 24 Đặt mua
40 Vietnamobile 09.24.09.2010 14.300.000 27 Đặt mua
41 Viettel 0966.33.2010 12.000.000 30 Đặt mua
42 Vinaphone 08.15.11.2010 13.000.000 19 Đặt mua
43 Vinaphone 08.16.02.2010 11.000.000 20 Đặt mua
44 Viettel 097.909.2010 10.000.000 37 Đặt mua
45 Vietnamobile 09.29.12.2010 13.300.000 26 Đặt mua
46 Viettel 097.15.5.2010 10.000.000 30 Đặt mua
47 Vinaphone 08.26.05.2010 13.300.000 24 Đặt mua
48 Viettel 0983.99.2010 18.000.000 41 Đặt mua
49 Viettel 0869.89.2010 14.200.000 43 Đặt mua
50 Vietnamobile 09.23.09.2010 13.400.000 26 Đặt mua
51 Vinaphone 08.24.12.2010 12.000.000 20 Đặt mua
52 Viettel 0982.99.2010 13.400.000 40 Đặt mua
53 Vinaphone 08.27.09.2010 14.300.000 29 Đặt mua
54 Vinaphone 08.17.03.2010 14.300.000 22 Đặt mua
55 Viettel 0986.89.2010 10.000.000 43 Đặt mua
56 Vinaphone 08.17.04.2010 14.300.000 23 Đặt mua
57 Mobifone 0903.79.2010 10.000.000 31 Đặt mua
58 Vinaphone 08.19.03.2010 14.300.000 24 Đặt mua
59 Vinaphone 08.23.10.2010 12.000.000 17 Đặt mua
60 Mobifone 0937.89.2010 19.000.000 39 Đặt mua
61 Vietnamobile 09.27.02.2010 13.200.000 23 Đặt mua
62 Vinaphone 08.22.10.2010 12.000.000 16 Đặt mua
63 Vinaphone 08.17.08.2010 13.400.000 27 Đặt mua
64 Vinaphone 08.13.02.2010 10.000.000 17 Đặt mua
65 Vietnamobile 09.25.01.2010 13.100.000 20 Đặt mua
66 Vietnamobile 09.28.10.2010 12.000.000 23 Đặt mua
67 Vinaphone 08.14.03.2010 11.000.000 19 Đặt mua
68 Vietnamobile 09.24.06.2010 11.700.000 24 Đặt mua
69 Viettel 098.116.2010 10.000.000 28 Đặt mua
70 Viettel 033.999.2010 10.000.000 36 Đặt mua
DMCA.com Protection Status