Sim Năm Sinh 2010

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 09.1980.2010 7.600.000 30 Đặt mua
2 Vinaphone 0828.98.2010 5.760.000 38 Đặt mua
3 Vinaphone 083.888.2010 5.890.000 38 Đặt mua
4 Vinaphone 081777.2010 6.490.000 33 Đặt mua
5 Vinaphone 0833.99.2010 5.030.000 35 Đặt mua
6 Vinaphone 081779.2010 5.320.000 35 Đặt mua
7 Vinaphone 083.999.2010 5.310.000 41 Đặt mua
8 Vinaphone 08.5678.2010 5.760.000 37 Đặt mua
9 Vinaphone 083.555.2010 5.610.000 29 Đặt mua
10 Vinaphone 082.999.2010 7.180.000 40 Đặt mua
11 Vinaphone 08.5555.2010 5.760.000 31 Đặt mua
12 Vinaphone 082.345.2010 6.270.000 25 Đặt mua
13 Vinaphone 0825.95.2010 5.320.000 32 Đặt mua
14 Vinaphone 082.888.2010 6.280.000 37 Đặt mua
15 Vinaphone 083.678.2010 5.320.000 35 Đặt mua
16 Vinaphone 0858.58.2010 5.040.000 37 Đặt mua
17 Vinaphone 094.666.2010 7.150.000 34 Đặt mua
18 Vinaphone 08.8686.2010 7.500.000 39 Đặt mua
19 Vinaphone 08.28.01.2010 9.790.000 22 Đặt mua
20 Mobifone 0901.2.1.2010 6.500.000 16 Đặt mua
21 Mobifone 0707.10.2010 5.070.000 18 Đặt mua
22 Mobifone 076.999.2010 8.670.000 43 Đặt mua
23 Mobifone 07.77.99.2010 5.142.000 42 Đặt mua
24 Mobifone 0707.12.2010 5.070.000 20 Đặt mua
25 Mobifone 0708.08.2010 6.920.000 26 Đặt mua
26 Mobifone 0707.08.2010 5.070.000 25 Đặt mua
27 Mobifone 0706.11.2010 5.070.000 18 Đặt mua
28 Mobifone 07.05.09.2010 5.070.000 24 Đặt mua
29 Mobifone 0703.11.2010 5.070.000 15 Đặt mua
30 Mobifone 0789.89.2010 8.490.000 44 Đặt mua
31 Mobifone 0703.03.2010 9.190.000 16 Đặt mua
32 Mobifone 0703.01.2010 5.070.000 14 Đặt mua
33 Mobifone 0703.08.2010 5.070.000 21 Đặt mua
34 Mobifone 0778.88.2010 8.270.000 41 Đặt mua
35 Mobifone 0706.07.2010 5.170.000 23 Đặt mua
36 Mobifone 0789.99.2010 8.480.000 45 Đặt mua
37 Mobifone 0708.88.2010 9.410.000 34 Đặt mua
38 Mobifone 0797.77.2010 8.480.000 40 Đặt mua
39 Mobifone 0707.09.2010 5.070.000 26 Đặt mua
40 Mobifone 0707.06.2010 5.070.000 23 Đặt mua
41 Mobifone 0797.89.2010 6.760.000 43 Đặt mua
42 Vinaphone 0888.89.2010 5.000.000 44 Đặt mua
43 Vinaphone 08.12.06.2010 9.000.000 20 Đặt mua
44 Vinaphone 08.1800.2010 7.000.000 20 Đặt mua
45 Vinaphone 0914.03.2010 9.000.000 20 Đặt mua
46 Vinaphone 094.888.2010 7.000.000 40 Đặt mua
47 Vinaphone 0918.08.2010 10.000.000 29 Đặt mua
48 Vinaphone 09.1990.2010 8.000.000 31 Đặt mua
49 Vinaphone 0888.66.2010 8.000.000 39 Đặt mua
50 Vinaphone 0826.03.2010 9.000.000 22 Đặt mua
51 Vinaphone 0826.02.2010 9.000.000 21 Đặt mua
52 Vinaphone 0913.39.2010 5.000.000 28 Đặt mua
53 Mobifone 07.03.12.2010 9.500.000 16 Đặt mua
54 Mobifone 07.07.04.2010 9.500.000 21 Đặt mua
55 Mobifone 07.03.07.2010 9.500.000 20 Đặt mua
56 Mobifone 07.03.05.2010 9.500.000 18 Đặt mua
57 Mobifone 07.07.05.2010 9.500.000 22 Đặt mua
58 Viettel 0969.62.2010 5.090.000 35 Đặt mua
59 Viettel 0985.23.2010 5.000.000 30 Đặt mua
60 Mobifone 090.287.2010 5.000.000 29 Đặt mua
61 Viettel 097.26.1.2010 6.000.000 28 Đặt mua
62 Viettel 098.105.2010 8.000.000 26 Đặt mua
63 Mobifone 093.164.2010 5.000.000 26 Đặt mua
64 Mobifone 09.01.03.2010 8.590.000 16 Đặt mua
65 Viettel 09.7447.2010 6.000.000 34 Đặt mua
66 Viettel 086.888.2010 7.600.000 41 Đặt mua
67 Mobifone 09.08.01.2010 8.500.000 21 Đặt mua
68 Viettel 096.156.2010 5.200.000 30 Đặt mua
69 Vietnamobile 0921.44.2010 5.000.000 23 Đặt mua
70 Viettel 098.14.9.2010 8.290.000 34 Đặt mua
DMCA.com Protection Status