Sim Năm Sinh 2010

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0353.68.2010 2.130.000 28 Đặt mua
2 Viettel 0393.22.2010 2.130.000 22 Đặt mua
3 Viettel 0973.89.2010 4.500.000 39 Đặt mua
4 Viettel 0969.46.2010 3.500.000 37 Đặt mua
5 Viettel 035.2.16.2010 2.800.000 20 Đặt mua
6 Viettel 0973.48.2010 3.300.000 34 Đặt mua
7 Viettel 0382.08.2010 2.800.000 24 Đặt mua
8 Viettel 0362.95.2010 2.800.000 28 Đặt mua
9 Viettel 0964.15.2010 3.000.000 28 Đặt mua
10 Viettel 0392.59.2010 2.800.000 31 Đặt mua
11 Viettel 0968.42.2010 3.500.000 32 Đặt mua
12 Viettel 0352.02.2010 2.800.000 15 Đặt mua
13 Viettel 0984.47.2010 2.500.000 35 Đặt mua
14 Viettel 0353.18.2010 2.800.000 23 Đặt mua
15 Viettel 0342.76.2010 2.800.000 25 Đặt mua
16 Viettel 0376.99.2010 2.800.000 37 Đặt mua
17 Viettel 0342.05.2010 2.800.000 17 Đặt mua
18 Viettel 0983.34.2010 4.000.000 30 Đặt mua
19 Viettel 0964.51.2010 3.000.000 28 Đặt mua
20 Viettel 0985.64.2010 4.000.000 35 Đặt mua
21 Viettel 0372.51.2010 2.800.000 21 Đặt mua
22 Viettel 0966.34.2010 3.500.000 31 Đặt mua
23 Viettel 0352.42.20.10 2.800.000 19 Đặt mua
24 Viettel 0352.33.2010 2.800.000 19 Đặt mua
25 Viettel 0978.67.2010 3.300.000 40 Đặt mua
26 Viettel 0975.34.2010 2.500.000 31 Đặt mua
27 Viettel 0357.89.2010 3.500.000 35 Đặt mua
28 Viettel 0979.87.2010 4.500.000 43 Đặt mua
29 Viettel 0963.31.2010 3.300.000 25 Đặt mua
30 Viettel 0987.43.2010 4.000.000 34 Đặt mua
31 Viettel 0988.53.2010 4.500.000 36 Đặt mua
32 Viettel 0352.34.2010 2.800.000 20 Đặt mua
33 Viettel 0343.17.2010 2.800.000 21 Đặt mua
34 Viettel 0984.70.2010 3.000.000 31 Đặt mua
35 Viettel 0352.84.2010 2.800.000 25 Đặt mua
36 Viettel 036.5.11.2010 2.800.000 19 Đặt mua
37 Viettel 0392.86.2010 3.500.000 31 Đặt mua
38 Viettel 0973.41.2010 3.300.000 27 Đặt mua
39 Viettel 0969.18.2010 4.000.000 36 Đặt mua
40 Viettel 0976.54.2010 4.000.000 34 Đặt mua
41 Viettel 0978.37.2010 3.300.000 37 Đặt mua
42 Viettel 0969.14.2010 3.500.000 32 Đặt mua
43 Viettel 0352.19.2010 2.800.000 23 Đặt mua
44 Viettel 0977.52.2010 4.000.000 33 Đặt mua
45 Viettel 037.24.2.2010 2.110.000 21 Đặt mua
46 Viettel 034.293.2010 2.100.000 24 Đặt mua
47 Viettel 098.144.2010 4.300.000 29 Đặt mua
48 Viettel 0984.4.2.2010 2.100.000 30 Đặt mua
49 Viettel 036.279.2010 2.550.000 30 Đặt mua
50 Viettel 0333.19.2010 2.350.000 22 Đặt mua
51 Viettel 097.14.6.2010 4.500.000 30 Đặt mua
52 Viettel 037.263.2010 2.150.000 24 Đặt mua
53 Viettel 039.236.2010 2.110.000 26 Đặt mua
54 Viettel 036.23.3.2010 2.100.000 20 Đặt mua
55 Viettel 039.279.2010 2.100.000 33 Đặt mua
56 Viettel 097.127.2010 3.900.000 29 Đặt mua
57 Viettel 037.257.2010 2.110.000 27 Đặt mua
58 Viettel 097.173.2010 4.500.000 30 Đặt mua
59 Viettel 03.7899.2010 2.250.000 39 Đặt mua
60 Viettel 035.303.2010 2.110.000 17 Đặt mua
61 Viettel 096.109.2010 4.300.000 28 Đặt mua
62 Viettel 0974.17.2010 3.800.000 31 Đặt mua
63 Viettel 0868.9.6.2010 4.500.000 40 Đặt mua
64 Viettel 036.767.2010 4.500.000 32 Đặt mua
65 Viettel 0963.84.2010 3.800.000 33 Đặt mua
66 Viettel 0964.98.2010 3.800.000 39 Đặt mua
67 Viettel 0973.60.2010 3.600.000 28 Đặt mua
68 Viettel 0868.76.2010 3.800.000 38 Đặt mua
69 Viettel 0869.22.2010 3.800.000 30 Đặt mua
70 Viettel 0975.76.2010 4.800.000 37 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2010 : a384197c495df947d9e6a97b9b94ccac

DMCA.com Protection Status