Sim Năm Sinh 2010

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0707.81.2010 2.600.000 26 Đặt mua
2 Mobifone 0708.89.2010 2.130.000 35 Đặt mua
3 Mobifone 0707.32.2010 2.600.000 22 Đặt mua
4 Mobifone 0779.73.2010 2.130.000 36 Đặt mua
5 Viettel 0353.68.2010 2.130.000 28 Đặt mua
6 Mobifone 0765.86.2010 2.130.000 35 Đặt mua
7 Mobifone 0777.98.2010 3.000.000 41 Đặt mua
8 Mobifone 0707.88.2010 3.000.000 33 Đặt mua
9 Mobifone 0707.85.2010 2.600.000 30 Đặt mua
10 Mobifone 0778.95.2010 2.130.000 39 Đặt mua
11 Vinaphone 0888.75.2010 2.600.000 39 Đặt mua
12 Viettel 0393.22.2010 2.130.000 22 Đặt mua
13 Vinaphone 0888.41.2010 2.280.000 32 Đặt mua
14 Mobifone 0778.89.2010 2.130.000 42 Đặt mua
15 Mobifone 0778.98.2010 2.130.000 42 Đặt mua
16 Vinaphone 083.567.2010 4.920.000 32 Đặt mua
17 Vinaphone 085.779.2010 2.090.000 39 Đặt mua
18 Vinaphone 085.666.2010 3.020.000 34 Đặt mua
19 Vinaphone 09.1985.2010 4.350.000 35 Đặt mua
20 Vinaphone 083.444.2010 2.090.000 26 Đặt mua
21 Vinaphone 083.688.2010 4.380.000 36 Đặt mua
22 Vinaphone 083.568.2010 3.010.000 33 Đặt mua
23 Vinaphone 082.555.2010 3.190.000 28 Đặt mua
24 Vinaphone 081778.2010 3.090.000 34 Đặt mua
25 Vinaphone 08.1977.2010 2.230.000 35 Đặt mua
26 Vinaphone 0833.68.2010 2.860.000 31 Đặt mua
27 Viettel 0969.15.2010 3.820.000 33 Đặt mua
28 Vinaphone 0888.84.2010 2.780.000 39 Đặt mua
29 Vinaphone 0915.21.2010 2.880.000 21 Đặt mua
30 Vinaphone 0946.79.2010 2.780.000 38 Đặt mua
31 Vinaphone 0888.76.2010 2.200.000 40 Đặt mua
32 Vinaphone 08.55.66.2010 2.540.000 33 Đặt mua
33 Vinaphone 0852.36.2010 2.300.000 27 Đặt mua
34 Vinaphone 0812.99.2010 2.600.000 32 Đặt mua
35 Vinaphone 0817.55.2010 2.040.000 29 Đặt mua
36 Vinaphone 0886.22.2010 2.390.000 29 Đặt mua
37 Vinaphone 0914.26.2010 2.100.000 25 Đặt mua
38 Vinaphone 085.565.2010 2.000.000 32 Đặt mua
39 Vinaphone 08.3838.2010 3.790.000 33 Đặt mua
40 Vinaphone 0918.56.2010 2.880.000 32 Đặt mua
41 Vinaphone 0886.21.2010 2.020.000 28 Đặt mua
42 Vinaphone 0859.692.010 2.040.000 40 Đặt mua
43 Vinaphone 085.686.2010 3.130.000 36 Đặt mua
44 Vinaphone 0918.13.2010 2.740.000 25 Đặt mua
45 Vinaphone 0886.16.2010 2.560.000 32 Đặt mua
46 Vinaphone 0855.96.2010 2.100.000 36 Đặt mua
47 Vinaphone 0828.18.2010 2.560.000 30 Đặt mua
48 Mobifone 0933.30.2010 2.580.000 21 Đặt mua
49 Mobifone 0939.03.2010 3.040.000 27 Đặt mua
50 Mobifone 0939.5.5.2010 2.700.000 34 Đặt mua
51 Mobifone 0773.07.2010 2.090.000 27 Đặt mua
52 Mobifone 0764.56.2010 2.790.000 31 Đặt mua
53 Mobifone 0765.65.2010 2.000.000 32 Đặt mua
54 Mobifone 0772.06.2010 2.090.000 25 Đặt mua
55 Mobifone 0797.07.2010 2.080.000 33 Đặt mua
56 Mobifone 0797.12.2010 2.090.000 29 Đặt mua
57 Mobifone 0773.10.2010 2.070.000 21 Đặt mua
58 Mobifone 0773.05.2010 2.050.000 25 Đặt mua
59 Mobifone 0777.03.2010 2.090.000 27 Đặt mua
60 Mobifone 0777.08.2010 2.090.000 32 Đặt mua
61 Mobifone 0704.56.2010 2.790.000 25 Đặt mua
62 Mobifone 0773.12.2010 2.060.000 23 Đặt mua
63 Mobifone 0776.10.2010 2.000.000 24 Đặt mua
64 Mobifone 0779.06.2010 2.080.000 32 Đặt mua
65 Mobifone 0779.01.2010 2.050.000 27 Đặt mua
66 Mobifone 0779.05.2010 2.090.000 31 Đặt mua
67 Mobifone 0777.09.2010 2.070.000 33 Đặt mua
68 Mobifone 0785.67.2010 2.310.000 36 Đặt mua
69 Mobifone 0772.05.2010 2.090.000 24 Đặt mua
70 Mobifone 0792.07.2010 2.090.000 28 Đặt mua
DMCA.com Protection Status