Sim Năm Sinh 2010

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0765.30.20.10 1.680.000 24 Đặt mua
2 Viettel 0353.17.2010 1.830.000 22 Đặt mua
3 Viettel 0368.84.2010 1.830.000 32 Đặt mua
4 Mobifone 0764.49.2010 1.830.000 33 Đặt mua
5 Viettel 0343.58.2010 1.830.000 26 Đặt mua
6 Viettel 0386.24.2010 1.830.000 26 Đặt mua
7 Mobifone 0774.78.2010 1.830.000 36 Đặt mua
8 Viettel 0357.58.2010 1.830.000 31 Đặt mua
9 Vinaphone 0827.97.2010 1.830.000 36 Đặt mua
10 Mobifone 0764.44.2010 1.830.000 28 Đặt mua
11 Viettel 0395.60.2010 1.180.000 26 Đặt mua
12 Mobifone 0769.73.2010 1.830.000 35 Đặt mua
13 Viettel 0348.61.2010 1.830.000 25 Đặt mua
14 Viettel 0354.38.2010 1.830.000 26 Đặt mua
15 Vinaphone 0835.20.2010 1.180.000 21 Đặt mua
16 Viettel 0373.81.2010 1.830.000 25 Đặt mua
17 Viettel 0392.07.2010 1.830.000 24 Đặt mua
18 Mobifone 0764.97.2010 1.830.000 36 Đặt mua
19 Viettel 0386.31.2010 1.830.000 24 Đặt mua
20 Mobifone 0703.47.2010 1.830.000 24 Đặt mua
21 Mobifone 0769.61.2010 1.830.000 32 Đặt mua
22 Viettel 0353.64.2010 1.830.000 24 Đặt mua
23 Viettel 0352.57.2010 1.830.000 25 Đặt mua
24 Mobifone 0775.97.2010 1.830.000 38 Đặt mua
25 Mobifone 0786.64.2010 1.830.000 34 Đặt mua
26 Vinaphone 091.338.2010 1.100.000 27 Đặt mua
27 Vinaphone 0837.38.2010 1.100.000 32 Đặt mua
28 Vinaphone 0839.88.2010 1.990.000 39 Đặt mua
29 Vinaphone 085.789.2010 1.890.000 40 Đặt mua
30 Vinaphone 0915.41.2010 1.700.000 23 Đặt mua
31 Vinaphone 0859.39.2010 1.100.000 37 Đặt mua
32 Vinaphone 0825.98.2010 1.100.000 35 Đặt mua
33 Vinaphone 0915.78.2010 1.680.000 33 Đặt mua
34 Vinaphone 0825.96.2010 1.100.000 33 Đặt mua
35 Vinaphone 082399.2010 1.100.000 34 Đặt mua
36 Vinaphone 0825.93.2010 1.100.000 30 Đặt mua
37 Vinaphone 0916.64.2010 1.940.000 29 Đặt mua
38 Vinaphone 0833.55.2010 1.990.000 27 Đặt mua
39 Vinaphone 083.323.2010 1.990.000 22 Đặt mua
40 Vinaphone 0825.99.2010 1.500.000 36 Đặt mua
41 Vinaphone 085.345.2010 1.690.000 28 Đặt mua
42 Vinaphone 082.333.2010 1.990.000 22 Đặt mua
43 Vinaphone 0918.95.2010 1.970.000 35 Đặt mua
44 Vinaphone 081775.2010 1.840.000 31 Đặt mua
45 Vinaphone 0823.93.2010 1.100.000 28 Đặt mua
46 Vinaphone 0919.27.2010 1.990.000 31 Đặt mua
47 Vinaphone 0828.99.2010 1.400.000 39 Đặt mua
48 Vinaphone 0826.35.2010 1.250.000 27 Đặt mua
49 Vinaphone 0853.86.2010 1.250.000 33 Đặt mua
50 Vinaphone 085.565.2010 2.000.000 32 Đặt mua
51 Vinaphone 0859.19.2010 1.500.000 35 Đặt mua
52 Vinaphone 088.676.2010 1.590.000 38 Đặt mua
53 Vinaphone 0941.16.2010 1.325.000 24 Đặt mua
54 Vinaphone 0832.86.2010 1.900.000 30 Đặt mua
55 Vinaphone 0856.16.2010 1.325.000 29 Đặt mua
56 Vinaphone 0838.13.2010 1.500.000 26 Đặt mua
57 Vinaphone 0948.14.2010 1.325.000 29 Đặt mua
58 Vinaphone 0812.72.2010 1.250.000 23 Đặt mua
59 Vinaphone 0858.62.2010 1.900.000 32 Đặt mua
60 Vinaphone 0859.57.2010 1.175.000 37 Đặt mua
61 Vinaphone 085.489.2010 1.100.000 37 Đặt mua
62 Vinaphone 0828.93.2010 1.475.000 33 Đặt mua
63 Vinaphone 0949.61.2010 1.325.000 32 Đặt mua
64 Vinaphone 0945.73.2010 1.660.000 31 Đặt mua
65 Vinaphone 0855.77.2010 1.475.000 35 Đặt mua
66 Vinaphone 0825.17.2010 1.600.000 26 Đặt mua
67 Vinaphone 0945.16.2010 1.250.000 28 Đặt mua
68 Vinaphone 094.323.2010 1.690.000 24 Đặt mua
69 Vinaphone 0833.78.2010 1.490.000 32 Đặt mua
70 Vinaphone 0946.71.2010 1.325.000 30 Đặt mua
DMCA.com Protection Status