Sim Năm Sinh 2010

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0587.66.2010 810.000 35 Đặt mua
2 Vietnamobile 0583.75.2010 810.000 31 Đặt mua
3 Vietnamobile 0587.78.2010 810.000 38 Đặt mua
4 Vinaphone 0915.37.2010 980.000 28 Đặt mua
5 Vinaphone 0916.85.2010 980.000 32 Đặt mua
6 Vinaphone 0855.47.2010 770.000 32 Đặt mua
7 Vinaphone 0857.90.2010 980.000 32 Đặt mua
8 Vinaphone 0859.67.2010 840.000 38 Đặt mua
9 Vinaphone 0828.31.2010 910.000 25 Đặt mua
10 Vinaphone 0855.45.2010 740.000 30 Đặt mua
11 Vinaphone 0946.41.2010 980.000 27 Đặt mua
12 Mobifone 0937.67.2010 980.000 35 Đặt mua
13 Mobifone 0784.04.2010 945.000 26 Đặt mua
14 Mobifone 0764.53.2010 820.000 28 Đặt mua
15 Mobifone 0794.22.2010 849.000 27 Đặt mua
16 Mobifone 0763.62.2010 820.000 27 Đặt mua
17 Mobifone 0786.67.2010 820.000 37 Đặt mua
18 Mobifone 0768.49.2010 820.000 37 Đặt mua
19 Viettel 0375.39.2010 735.000 30 Đặt mua
20 Vinaphone 0948.70.2010 700.000 31 Đặt mua
21 Viettel 0348.95.2010 770.000 32 Đặt mua
22 Mobifone 0786.70.2010 735.000 31 Đặt mua
23 Viettel 0394.64.2010 770.000 29 Đặt mua
24 Viettel 0359.42.2010 910.000 26 Đặt mua
25 Mobifone 0778.61.2010 735.000 32 Đặt mua
26 Mobifone 0778.96.2010 735.000 40 Đặt mua
27 Vinaphone 0947.45.2010 910.000 32 Đặt mua
28 Viettel 0345.41.2010 840.000 20 Đặt mua
29 Viettel 0343.77.2010 910.000 27 Đặt mua
30 Vinaphone 0949.41.2010 700.000 30 Đặt mua
31 Vinaphone 0946.35.2010 910.000 30 Đặt mua
32 Viettel 0356.74.2010 910.000 28 Đặt mua
33 Mobifone 0707.82.2010 826.000 27 Đặt mua
34 Viettel 0353.74.2010 700.000 25 Đặt mua
35 Vietnamobile 0923.65.2010 910.000 28 Đặt mua
36 Vinaphone 0948.04.2010 910.000 28 Đặt mua
37 Viettel 0375.402.010 700.000 22 Đặt mua
38 Viettel 0359.48.2010 910.000 32 Đặt mua
39 Viettel 0387.03.2010 910.000 24 Đặt mua
40 Vinaphone 0839.44.2010 850.000 31 Đặt mua
41 Viettel 0329.94.2010 910.000 30 Đặt mua
42 Mobifone 0784.73.2010 630.000 32 Đặt mua
43 Viettel 0335.48.2010 910.000 26 Đặt mua
44 Vinaphone 0946.14.2010 910.000 27 Đặt mua
45 Mobifone 0786.42.2010 630.000 30 Đặt mua
46 Mobifone 0707.35.2010 826.000 25 Đặt mua
47 Mobifone 0773.87.2010 735.000 35 Đặt mua
48 Mobifone 0769.62.2010 735.000 33 Đặt mua
49 Vietnamobile 0923.53.2010 910.000 25 Đặt mua
50 Mobifone 0786.46.2010 630.000 34 Đặt mua
51 Viettel 0393.46.2010 910.000 28 Đặt mua
52 Mobifone 0765.82.2010 735.000 31 Đặt mua
53 Mobifone 0778.92.2010 735.000 36 Đặt mua
54 Mobifone 0703.51.2010 735.000 19 Đặt mua
55 Viettel 0354.93.2010 700.000 27 Đặt mua
56 Viettel 0364.77.2010 910.000 30 Đặt mua
57 Viettel 0397.59.2010 910.000 36 Đặt mua
58 Viettel 0386.92.2010 910.000 31 Đặt mua
59 Vinaphone 0836.44.2010 770.000 28 Đặt mua
60 Viettel 0334.23.2010 840.000 18 Đặt mua
61 Vinaphone 0946.54.2010 910.000 31 Đặt mua
62 Vinaphone 0947.98.2010 910.000 40 Đặt mua
63 Viettel 0384.39.2010 910.000 30 Đặt mua
64 Vinaphone 0943.91.2010 910.000 29 Đặt mua
65 Vinaphone 0946.47.2010 910.000 33 Đặt mua
66 Viettel 0337.54.2010 910.000 25 Đặt mua
67 Vietnamobile 0924.00.2010 910.000 18 Đặt mua
68 Mobifone 0778.93.2010 735.000 37 Đặt mua
69 Viettel 0356.46.2010 910.000 27 Đặt mua
70 Viettel 0326.73.2010 910.000 24 Đặt mua
DMCA.com Protection Status