Sim Năm Sinh 2010

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 091.338.2010 1.100.000 27 Đặt mua
2 Vinaphone 0915.78.2010 1.660.000 33 Đặt mua
3 Vinaphone 0915.37.2010 980.000 28 Đặt mua
4 Vinaphone 0915.41.2010 1.660.000 23 Đặt mua
5 Vinaphone 09.1980.2010 7.600.000 30 Đặt mua
6 Vinaphone 09.1985.2010 4.350.000 35 Đặt mua
7 Vinaphone 0916.64.2010 1.990.000 29 Đặt mua
8 Vinaphone 0919.27.2010 1.990.000 31 Đặt mua
9 Vinaphone 0916.85.2010 980.000 32 Đặt mua
10 Vinaphone 0918.95.2010 1.970.000 35 Đặt mua
11 Viettel 0969.15.2010 3.820.000 33 Đặt mua
12 Vinaphone 0945.16.2010 1.250.000 28 Đặt mua
13 Vinaphone 094.323.2010 1.830.000 24 Đặt mua
14 Vinaphone 0948.03.2010 1.830.000 27 Đặt mua
15 Vinaphone 0943.28.2010 1.750.000 29 Đặt mua
16 Vinaphone 0946.71.2010 1.330.000 30 Đặt mua
17 Vinaphone 0946.41.2010 980.000 27 Đặt mua
18 Vinaphone 0918.56.2010 2.900.000 32 Đặt mua
19 Vinaphone 0915.21.2010 3.000.000 21 Đặt mua
20 Vinaphone 0949.61.2010 1.330.000 32 Đặt mua
21 Vinaphone 0941.16.2010 1.330.000 24 Đặt mua
22 Vinaphone 0914.26.2010 2.130.000 25 Đặt mua
23 Vinaphone 0945.73.2010 1.830.000 31 Đặt mua
24 Vinaphone 0918.13.2010 2.800.000 25 Đặt mua
25 Vinaphone 0941.17.2010 1.250.000 25 Đặt mua
26 Vinaphone 0948.24.2010 1.750.000 30 Đặt mua
27 Vinaphone 0948.14.2010 1.330.000 29 Đặt mua
28 Vinaphone 094.666.2010 7.500.000 34 Đặt mua
29 Vinaphone 0946.79.2010 2.800.000 38 Đặt mua
30 Mobifone 0933.54.2010 1.287.500 27 Đặt mua
31 Mobifone 0937.81.2010 1.287.500 31 Đặt mua
32 Mobifone 0937.87.2010 1.710.000 37 Đặt mua
33 Mobifone 0937.99.2010 1.800.000 40 Đặt mua
34 Mobifone 0933.30.2010 2.580.000 21 Đặt mua
35 Mobifone 0931.54.2010 1.287.500 25 Đặt mua
36 Mobifone 0937.67.2010 980.000 35 Đặt mua
37 Mobifone 0937.27.2010 1.550.000 31 Đặt mua
38 Mobifone 0939.03.2010 3.040.000 27 Đặt mua
39 Mobifone 0939.5.5.2010 2.700.000 34 Đặt mua
40 Mobifone 0901.2.1.2010 6.500.000 16 Đặt mua
41 Vinaphone 094.888.2010 7.000.000 40 Đặt mua
42 Vinaphone 09.1990.2010 8.000.000 31 Đặt mua
43 Vinaphone 0914.03.2010 9.000.000 20 Đặt mua
44 Vinaphone 0912.21.2010 3.500.000 18 Đặt mua
45 Vinaphone 0913.39.2010 5.000.000 28 Đặt mua
46 Vinaphone 0913.19.2010 3.000.000 26 Đặt mua
47 Vinaphone 0918.08.2010 10.000.000 29 Đặt mua
48 Vinaphone 091.819.2010 3.000.000 31 Đặt mua
49 Mobifone 0937.53.2010 1.250.000 30 Đặt mua
50 Mobifone 093.16.5.2010 2.380.000 27 Đặt mua
51 Mobifone 0906.15.2010 1.760.000 24 Đặt mua
52 Vietnamobile 0923.53.2010 910.000 25 Đặt mua
53 Mobifone 0931.26.2010 3.700.000 24 Đặt mua
54 Vinaphone 0915.90.2010 1.250.000 27 Đặt mua
55 Vietnamobile 0929.15.2010 1.500.000 29 Đặt mua
56 Viettel 0971.33.2010 5.500.000 26 Đặt mua
57 Viettel 0966.34.2010 3.500.000 31 Đặt mua
58 Vietnamobile 0926.98.2010 1.500.000 37 Đặt mua
59 Vinaphone 0943.84.2010 910.000 31 Đặt mua
60 Viettel 096.293.2010 5.500.000 32 Đặt mua
61 Vietnamobile 0929.66.2010 2.800.000 35 Đặt mua
62 Vietnamobile 0929.71.2010 1.500.000 31 Đặt mua
63 Vinaphone 0947.45.2010 910.000 32 Đặt mua
64 Viettel 0972.31.2010 5.500.000 25 Đặt mua
65 Vinaphone 0946.54.2010 910.000 31 Đặt mua
66 Vietnamobile 0929.72.2010 1.500.000 32 Đặt mua
67 Viettel 0969.18.2010 4.000.000 36 Đặt mua
68 Vietnamobile 0926.83.2010 1.500.000 31 Đặt mua
69 Viettel 0984.47.2010 2.500.000 35 Đặt mua
70 Viettel 0971.53.2010 5.500.000 28 Đặt mua
DMCA.com Protection Status