Sim Năm Sinh 2010

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0355.55.2010 25.900.000 26 Đặt mua
2 Viettel 03333.2.2010 13.500.000 17 Đặt mua
3 Viettel 03.25.01.2010 13.500.000 14 Đặt mua
4 Viettel 03.29.08.2010 12.000.000 25 Đặt mua
5 Viettel 03.25.04.2010 12.000.000 17 Đặt mua
6 Viettel 03.6868.2010 11.800.000 34 Đặt mua
7 Viettel 038.222.2010 10.900.000 20 Đặt mua
8 Viettel 033.999.2010 8.970.000 36 Đặt mua
9 Viettel 0386.88.2010 8.890.000 36 Đặt mua
10 Viettel 0328.08.2010 8.690.000 24 Đặt mua
11 Viettel 0328.07.2010 8.650.000 23 Đặt mua
12 Viettel 03.2905.2010 8.000.000 22 Đặt mua
13 Viettel 03.2607.2010 8.000.000 21 Đặt mua
14 Viettel 03.2901.2010 8.000.000 18 Đặt mua
15 Viettel 03.2604.2010 8.000.000 18 Đặt mua
16 Viettel 03.8868.2010 7.400.000 36 Đặt mua
17 Viettel 0333.26.2010 7.220.000 20 Đặt mua
18 Viettel 0392.92.2010 7.210.000 28 Đặt mua
19 Viettel 03.5678.2010 7.130.000 32 Đặt mua
20 Viettel 03333.7.2010 7.050.000 22 Đặt mua
21 Viettel 0379.99.2010 6.990.000 40 Đặt mua
22 Viettel 03.29.12.2010 6.930.000 20 Đặt mua
23 Viettel 03.27.05.2010 6.790.000 20 Đặt mua
24 Viettel 0359.95.2010 6.360.000 34 Đặt mua
25 Viettel 0329.04.2010 5.500.000 21 Đặt mua
26 Viettel 0366.68.2010 5.410.000 32 Đặt mua
27 Viettel 037779.2010 5.190.000 36 Đặt mua
28 Viettel 0326.66.2010 5.180.000 26 Đặt mua
29 Viettel 032626.2010 5.120.000 22 Đặt mua
30 Viettel 0348.68.2010 5.030.000 32 Đặt mua
31 Viettel 038889.2010 4.830.000 39 Đặt mua
32 Viettel 03.25.11.2010 4.800.000 15 Đặt mua
33 Viettel 03.27.03.2010 4.800.000 18 Đặt mua
34 Viettel 0397.97.2010 4.750.000 38 Đặt mua
35 Viettel 0368.33.2010 4.650.000 26 Đặt mua
36 Viettel 0366.79.2010 4.650.000 34 Đặt mua
37 Viettel 03.25.02.2010 4.650.000 15 Đặt mua
38 Viettel 0359.89.2010 4.600.000 37 Đặt mua
39 Viettel 0389.33.2010 4.540.000 29 Đặt mua
40 Viettel 0367.55.2010 4.530.000 29 Đặt mua
41 Viettel 0333.61.2010 4.530.000 19 Đặt mua
42 Viettel 0339.33.2010 4.390.000 24 Đặt mua
43 Viettel 033633.2010 4.380.000 21 Đặt mua
44 Viettel 0394.56.2010 4.200.000 30 Đặt mua
45 Viettel 0375.22.2010 4.200.000 22 Đặt mua
46 Viettel 0329.55.2010 4.200.000 27 Đặt mua
47 Viettel 0389.89.2010 4.090.000 40 Đặt mua
48 Viettel 036.767.2010 4.090.000 32 Đặt mua
49 Viettel 035.29.4.2010 3.900.000 26 Đặt mua
50 Viettel 0333.86.2010 3.890.000 26 Đặt mua
51 Viettel 035.28.6.2010 3.820.000 27 Đặt mua
52 Viettel 03.3939.2010 3.790.000 30 Đặt mua
53 Viettel 0389.69.2010 3.590.000 38 Đặt mua
54 Viettel 0377.07.2010 3.590.000 27 Đặt mua
55 Viettel 033316.2010 3.590.000 19 Đặt mua
56 Viettel 036.286.2010 3.590.000 28 Đặt mua
57 Viettel 0326.33.2010 3.450.000 20 Đặt mua
58 Viettel 036.285.2010 3.440.000 27 Đặt mua
59 Viettel 0392.86.2010 3.400.000 31 Đặt mua
60 Viettel 0357.89.2010 3.400.000 35 Đặt mua
61 Viettel 03.27.01.2010 3.390.000 16 Đặt mua
62 Viettel 03.8998.2010 3.390.000 40 Đặt mua
63 Viettel 0368.69.2010 3.390.000 35 Đặt mua
64 Viettel 035.25.5.2010 3.320.000 23 Đặt mua
65 Viettel 0353.33.2010 3.190.000 20 Đặt mua
66 Viettel 034.540.2010 3.100.000 19 Đặt mua
67 Viettel 038.22.1.2010 3.100.000 19 Đặt mua
68 Viettel 033.667.2010 3.090.000 28 Đặt mua
69 Viettel 0356.69.2010 3.050.000 32 Đặt mua
70 Viettel 0328.86.2010 3.020.000 30 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2010 : a384197c495df947d9e6a97b9b94ccac

DMCA.com Protection Status