Sim Năm Sinh 2010

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.22.1010 890.000 16 Đặt mua
2 Mobifone 079.222.0110 1.700.000 24 Đặt mua
3 Mobifone 079.222.1010 1.600.000 24 Đặt mua
4 Vinaphone 0945.12.01.10 1.250.000 23 Đặt mua
5 Vinaphone 0888.09.02.10 840.000 36 Đặt mua
6 Vinaphone 0946.30.01.10 1.250.000 24 Đặt mua
7 Mobifone 0765.86.2010 2.130.000 35 Đặt mua
8 Mobifone 0764.97.2010 1.830.000 36 Đặt mua
9 Mobifone 0777.06.10.10 2.280.000 29 Đặt mua
10 Vinaphone 0826.24.09.10 770.000 32 Đặt mua
11 Mobifone 0777.98.2010 3.000.000 41 Đặt mua
12 Vinaphone 0946.08.01.10 1.250.000 29 Đặt mua
13 Mobifone 0786.28.10.10 1.100.000 33 Đặt mua
14 Viettel 0357.58.2010 1.830.000 31 Đặt mua
15 Mobifone 0764.44.2010 1.830.000 28 Đặt mua
16 Mobifone 0707.32.2010 2.600.000 22 Đặt mua
17 Vinaphone 0855.310.310 8.000.000 26 Đặt mua
18 Mobifone 0767.110.110 10.000.000 24 Đặt mua
19 Vinaphone 0888.06.06.10 1.600.000 37 Đặt mua
20 Mobifone 0769.61.2010 1.830.000 32 Đặt mua
21 Mobifone 0707.85.2010 2.600.000 30 Đặt mua
22 Viettel 0393.22.2010 2.130.000 22 Đặt mua
23 Viettel 0978.110.610 1.100.000 33 Đặt mua
24 Mobifone 0707.81.2010 2.600.000 26 Đặt mua
25 Viettel 0353.17.2010 1.830.000 22 Đặt mua
26 Viettel 0364.200.210 670.000 18 Đặt mua
27 Vinaphone 0946.04.01.10 1.250.000 25 Đặt mua
28 Viettel 0373.81.2010 1.830.000 25 Đặt mua
29 Viettel 0986.95.2010 2.800.000 40 Đặt mua
30 Vinaphone 0818.011.110 4.000.000 21 Đặt mua
31 Vinaphone 0848.25.04.10 840.000 32 Đặt mua
32 Viettel 0386.24.2010 1.830.000 26 Đặt mua
33 Viettel 0987.28.02.10 1.100.000 37 Đặt mua
34 Mobifone 0764.110.110 6.000.000 21 Đặt mua
35 Viettel 0395.60.2010 1.180.000 26 Đặt mua
36 Vinaphone 0827.97.2010 1.830.000 36 Đặt mua
37 Mobifone 0769.73.2010 1.830.000 35 Đặt mua
38 Vinaphone 0947.31.0110 1.250.000 26 Đặt mua
39 Vinaphone 0944.07.01.10 1.250.000 26 Đặt mua
40 Viettel 0354.38.2010 1.830.000 26 Đặt mua
41 Mobifone 0774.78.2010 1.830.000 36 Đặt mua
42 Vinaphone 0949.04.0110 1.250.000 28 Đặt mua
43 Mobifone 0773.02.10.10 1.600.000 21 Đặt mua
44 Mobifone 0779.73.2010 2.130.000 36 Đặt mua
45 Mobifone 0707.88.2010 3.000.000 33 Đặt mua
46 Mobifone 0775.97.2010 1.830.000 38 Đặt mua
47 Mobifone 0778.95.2010 2.130.000 39 Đặt mua
48 Vinaphone 0838.05.06.10 910.000 31 Đặt mua
49 Viettel 0386.31.2010 1.830.000 24 Đặt mua
50 Mobifone 0703.47.2010 1.830.000 24 Đặt mua
51 Vinaphone 0945.21.10.10 1.250.000 23 Đặt mua
52 Viettel 0343.120.210 630.000 16 Đặt mua
53 Vinaphone 094.808.0110 1.250.000 31 Đặt mua
54 Vinaphone 0945.28.10.10 1.250.000 30 Đặt mua
55 Mobifone 0778.98.2010 2.130.000 42 Đặt mua
56 Vinaphone 0889.02.06.10 910.000 34 Đặt mua
57 Vinaphone 0813.24.08.10 770.000 27 Đặt mua
58 Vinaphone 0947.24.06.10 1.100.000 33 Đặt mua
59 Vinaphone 0888.41.2010 2.280.000 32 Đặt mua
60 Mobifone 0764.49.2010 1.830.000 33 Đặt mua
61 Mobifone 0786.110.110 10.000.000 25 Đặt mua
62 Vietnamobile 0587.78.2010 810.000 38 Đặt mua
63 Vinaphone 0888.16.09.10 840.000 41 Đặt mua
64 Vinaphone 0912.10.03.10 1.180.000 17 Đặt mua
65 Vinaphone 0888.110.610 840.000 33 Đặt mua
66 Vinaphone 0835.20.2010 1.180.000 21 Đặt mua
67 Viettel 0368.84.2010 1.830.000 32 Đặt mua
68 Vietnamobile 0587.66.2010 810.000 35 Đặt mua
69 Vinaphone 0824.14.1010 980.000 21 Đặt mua
70 Viettel 0352.57.2010 1.830.000 25 Đặt mua
DMCA.com Protection Status