Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.1984.2008 3.000.000 40 Đặt mua
2 Vinaphone 081.345.2008 3.000.000 31 Đặt mua
3 Vinaphone 0917.08.2008 7.200.000 35 Đặt mua
4 Vinaphone 08.1990.2008 5.000.000 37 Đặt mua
5 Vinaphone 08.1986.2008 5.000.000 42 Đặt mua
6 Vinaphone 0912.16.2008 2.500.000 29 Đặt mua
7 Vinaphone 08.1985.2008 5.000.000 41 Đặt mua
8 Vinaphone 0815.04.2008 9.000.000 28 Đặt mua
9 Vinaphone 09.1980.2008 4.500.000 37 Đặt mua
10 Vinaphone 0946.63.2008 1.250.000 38 Đặt mua
11 Vinaphone 0946.87.2008 1.700.000 44 Đặt mua
12 Vinaphone 0888.45.2008 1.250.000 43 Đặt mua
13 Vinaphone 09.13.09.2008 8.550.000 32 Đặt mua
14 Vinaphone 08.26.07.2008 4.750.000 33 Đặt mua
15 Mobifone 07.02.09.2008 6.840.000 28 Đặt mua
16 Mobifone 093.21.5.2008 2.200.000 30 Đặt mua
17 Viettel 0375.97.2008 1.250.000 41 Đặt mua
18 Vietnamobile 0929.23.2008 1.500.000 35 Đặt mua
19 Mobifone 0769.23.2008 833.000 37 Đặt mua
20 Viettel 037897.2008 1.390.000 44 Đặt mua
21 Vinaphone 0917.78.2008 2.890.000 42 Đặt mua
22 Vinaphone 0843.51.2008 610.000 31 Đặt mua
23 Vietnamobile 0582.32.2008 1.330.000 30 Đặt mua
24 Mobifone 0768.52.2008 1.600.000 38 Đặt mua
25 iTelecom 08.7995.2008 1.940.000 48 Đặt mua
26 Viettel 0375.82.2008 1.212.500 35 Đặt mua
27 Vinaphone 0914.60.2008 3.500.000 30 Đặt mua
28 Mobifone 09.04.12.2008 9.770.000 26 Đặt mua
29 Viettel 0338.97.2008 1.250.000 40 Đặt mua
30 Mobifone 070.27.6.2008 1.250.000 32 Đặt mua
31 Mobifone 0896.73.2008 1.850.000 43 Đặt mua
32 Viettel 038.318.2008 3.320.000 33 Đặt mua
33 Vietnamobile 056.92.92.008 3.090.000 41 Đặt mua
34 Vietnamobile 0924.64.2008 2.200.000 35 Đặt mua
35 Viettel 0343.25.2008 2.490.000 27 Đặt mua
36 Viettel 0336.14.2008 1.100.000 27 Đặt mua
37 Viettel 0983.92.2008 4.350.000 41 Đặt mua
38 Viettel 03.5557.2008 1.790.000 35 Đặt mua
39 Vietnamobile 0927.15.2008 840.000 34 Đặt mua
40 Vinaphone 0813.11.2008 5.300.000 24 Đặt mua
41 Mobifone 0903.27.2008 1.020.000 31 Đặt mua
42 Viettel 0336.68.2008 4.490.000 36 Đặt mua
43 Viettel 0866.95.2008 1.290.000 44 Đặt mua
44 Viettel 097.889.2008 6.800.000 51 Đặt mua
45 Viettel 03.87.87.2008 2.100.000 43 Đặt mua
46 Vietnamobile 0568.35.2008 1.100.000 37 Đặt mua
47 Vinaphone 0834.85.2008 610.000 38 Đặt mua
48 Vinaphone 0838.71.2008 699.000 37 Đặt mua
49 Vietnamobile 0587.3.2.2008 840.000 35 Đặt mua
50 Viettel 097.125.2008 6.100.000 34 Đặt mua
51 Vinaphone 0834.14.2008 610.000 30 Đặt mua
52 Vietnamobile 0929.14.2008 2.200.000 35 Đặt mua
53 Vietnamobile 0569.03.2008 1.790.000 33 Đặt mua
54 Viettel 0337.54.2008 875.000 32 Đặt mua
55 Viettel 0868.76.2008 2.750.000 45 Đặt mua
56 Vinaphone 0812.36.2008 1.680.000 30 Đặt mua
57 Vietnamobile 0927.6.1.2008 2.070.000 35 Đặt mua
58 Viettel 0334.82.2008 1.990.000 30 Đặt mua
59 Vietnamobile 0928.79.2008 3.490.000 45 Đặt mua
60 Vietnamobile 0926.74.2008 680.000 38 Đặt mua
61 Viettel 0342.97.2008 1.500.000 35 Đặt mua
62 Viettel 03.7733.2008 1.600.000 33 Đặt mua
63 Vinaphone 0858.01.2008 1.400.000 32 Đặt mua
64 Vietnamobile 09.24.08.2008 15.000.000 33 Đặt mua
65 Vinaphone 0836.48.2008 610.000 39 Đặt mua
66 Mobifone 0778.19.2008 1.137.500 42 Đặt mua
67 Vinaphone 0835.19.2008 699.000 36 Đặt mua
68 Viettel 0987.65.2008 7.940.000 45 Đặt mua
69 Viettel 0977.63.2008 4.630.000 42 Đặt mua
70 Viettel 039.274.2008 2.100.000 35 Đặt mua
DMCA.com Protection Status