Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0879.68.2008 2.750.000 48 Đặt mua
2 iTelecom 08.7994.2008 1.730.000 47 Đặt mua
3 iTelecom 0879.59.2008 980.000 48 Đặt mua
4 iTelecom 0879.98.2008 680.000 51 Đặt mua
5 iTelecom 08.7995.2008 1.960.000 48 Đặt mua
6 iTelecom 0879.77.2008 980.000 48 Đặt mua
7 iTelecom 0877.14.2008 980.000 37 Đặt mua
8 iTelecom 0879.40.2008 980.000 38 Đặt mua
9 iTelecom 0879.83.2008 980.000 45 Đặt mua
10 iTelecom 0879.84.2008 1.340.000 46 Đặt mua
11 iTelecom 0879.48.2008 980.000 46 Đặt mua
12 iTelecom 0877.15.2008 840.000 38 Đặt mua
13 iTelecom 0877.04.2008 1.740.000 36 Đặt mua
14 iTelecom 0877.12.2008 980.000 35 Đặt mua
15 iTelecom 0879.73.2008 1.043.000 44 Đặt mua
16 iTelecom 0877.16.2008 1.640.000 39 Đặt mua
17 iTelecom 0877.03.20.08 1.710.000 35 Đặt mua
18 iTelecom 0877.18.2008 1.100.000 41 Đặt mua
19 iTelecom 0877.13.2008 980.000 36 Đặt mua
20 iTelecom 0877.01.2008 1.760.000 33 Đặt mua
21 iTelecom 0879.97.2008 680.000 50 Đặt mua
22 iTelecom 0879.76.2008 980.000 47 Đặt mua
23 iTelecom 0877.02.2008 1.970.000 34 Đặt mua
24 iTelecom 0879.462.008 1.043.000 44 Đặt mua
25 iTelecom 0879.16.2008 1.100.000 41 Đặt mua
26 iTelecom 0877.10.2008 2.050.000 33 Đặt mua
27 iTelecom 0879.96.2008 699.000 49 Đặt mua
28 iTelecom 0879.93.2008 840.000 46 Đặt mua
29 iTelecom 0879.44.2008 1.043.000 42 Đặt mua
DMCA.com Protection Status