Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0795.44.2008 630.000 39 Đặt mua
2 Mobifone 0775.80.2008 630.000 37 Đặt mua
3 Mobifone 0704.90.2008 630.000 30 Đặt mua
4 Mobifone 0704.92.2008 630.000 32 Đặt mua
5 Mobifone 0798.31.2008 630.000 38 Đặt mua
6 Mobifone 0764.49.2008 630.000 40 Đặt mua
7 Mobifone 0764.92.2008 630.000 38 Đặt mua
8 Mobifone 0774.97.2008 630.000 44 Đặt mua
9 Vinaphone 0839.87.2008 650.000 45 Đặt mua
10 Vinaphone 0839.85.2008 650.000 43 Đặt mua
11 Vinaphone 0839.71.2008 650.000 38 Đặt mua
12 Vinaphone 0839.67.2008 650.000 43 Đặt mua
13 Vinaphone 0839.37.2008 650.000 40 Đặt mua
14 Vinaphone 0838.95.2008 650.000 43 Đặt mua
15 Vinaphone 0838.71.2008 650.000 37 Đặt mua
16 Vinaphone 0837.97.2008 650.000 44 Đặt mua
17 Vinaphone 0837.96.2008 650.000 43 Đặt mua
18 Vinaphone 0837.90.2008 650.000 37 Đặt mua
19 Vinaphone 0837.85.2008 650.000 41 Đặt mua
20 Vinaphone 0837.75.2008 650.000 40 Đặt mua
21 Vinaphone 0837.67.2008 650.000 41 Đặt mua
22 Vinaphone 0837.65.2008 650.000 39 Đặt mua
23 Vinaphone 0837.59.2008 650.000 42 Đặt mua
24 Vinaphone 0836.87.2008 650.000 42 Đặt mua
25 Vinaphone 0836.81.2008 650.000 36 Đặt mua
26 Vinaphone 0836.75.2008 650.000 39 Đặt mua
27 Vinaphone 0836.73.2008 650.000 37 Đặt mua
28 Vinaphone 0836.70.2008 650.000 34 Đặt mua
29 Vinaphone 0836.53.2008 650.000 35 Đặt mua
30 Vinaphone 0835.95.2008 650.000 40 Đặt mua
31 Vinaphone 0835.92.2008 650.000 37 Đặt mua
32 Vinaphone 0835.87.2008 650.000 41 Đặt mua
33 Vinaphone 0835.81.2008 650.000 35 Đặt mua
34 Vinaphone 0835.63.2008 650.000 35 Đặt mua
35 Vinaphone 0835.17.2008 650.000 34 Đặt mua
36 Vinaphone 0833.27.2008 650.000 33 Đặt mua
37 Vinaphone 0832.76.2008 650.000 36 Đặt mua
38 Mobifone 0704.85.2008 665.000 34 Đặt mua
39 Mobifone 0765.92.2008 665.000 39 Đặt mua
40 Mobifone 0767.94.2008 665.000 43 Đặt mua
41 Mobifone 0793.94.2008 665.000 42 Đặt mua
42 Mobifone 0763.94.2008 665.000 39 Đặt mua
43 Mobifone 0763.97.2008 665.000 42 Đặt mua
44 Viettel 0334.21.2008 665.000 23 Đặt mua
45 Viettel 0342.57.2008 665.000 31 Đặt mua
46 Mobifone 0786.54.2008 665.000 40 Đặt mua
47 Mobifone 0786.44.2008 665.000 39 Đặt mua
48 Mobifone 0784.73.2008 665.000 39 Đặt mua
49 Mobifone 0764.31.2008 665.000 31 Đặt mua
50 Mobifone 0764.33.2008 665.000 33 Đặt mua
51 Mobifone 0774.66.2008 665.000 40 Đặt mua
52 Mobifone 0785.94.2008 665.000 43 Đặt mua
53 Mobifone 0704.41.2008 665.000 26 Đặt mua
54 iTelecom 0879.98.2008 675.000 51 Đặt mua
55 iTelecom 0879.97.2008 675.000 50 Đặt mua
56 iTelecom 0879.96.2008 675.000 49 Đặt mua
57 Vinaphone 0837.50.2008 689.000 33 Đặt mua
58 Viettel 0327.69.2008 689.000 37 Đặt mua
59 Vinaphone 0839.78.2008 689.000 45 Đặt mua
60 Vinaphone 0839.75.2008 689.000 42 Đặt mua
61 Vinaphone 0839.70.2008 689.000 37 Đặt mua
62 Vinaphone 0839.73.2008 689.000 40 Đặt mua
63 Vinaphone 0839.52.2008 689.000 37 Đặt mua
64 Vinaphone 0838.73.2008 689.000 39 Đặt mua
65 Vinaphone 0838.75.2008 689.000 41 Đặt mua
66 Vinaphone 0838.70.2008 689.000 36 Đặt mua
67 Vinaphone 0838.53.2008 689.000 37 Đặt mua
68 Vinaphone 0838.57.2008 689.000 41 Đặt mua
69 Vinaphone 0837.93.2008 689.000 40 Đặt mua
70 Vinaphone 0837.91.2008 689.000 38 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b

DMCA.com Protection Status