Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 088.669.2008 2.200.000 47 Đặt mua
2 Vinaphone 08.17.02.2008 10.000.000 28 Đặt mua
3 Vinaphone 0835.99.2008 3.400.000 44 Đặt mua
4 Vinaphone 0886.28.2008 1.900.000 42 Đặt mua
5 Vinaphone 08.15.03.2008 10.000.000 27 Đặt mua
6 Vinaphone 0949.05.2008 2.200.000 37 Đặt mua
7 Vinaphone 0813.99.2008 3.400.000 40 Đặt mua
8 Vinaphone 0813.66.2008 2.600.000 34 Đặt mua
9 Vinaphone 08.19.07.2008 12.000.000 35 Đặt mua
10 Vinaphone 0888.61.2008 2.900.000 41 Đặt mua
11 Vinaphone 0889.58.2008 2.050.000 48 Đặt mua
12 Vinaphone 0917.99.2008 5.000.000 45 Đặt mua
13 Vinaphone 0815.88.2008 3.400.000 40 Đặt mua
14 Vinaphone 0919.25.2008 2.500.000 36 Đặt mua
15 Vinaphone 0886.26.2008 2.050.000 40 Đặt mua
16 Vinaphone 0949.55.2008 2.500.000 42 Đặt mua
17 Vinaphone 0818.69.2008 2.200.000 42 Đặt mua
18 Vinaphone 0815.99.2008 3.400.000 42 Đặt mua
19 Vinaphone 0943.55.2008 1.250.000 36 Đặt mua
20 Vinaphone 0949.62.2008 2.200.000 40 Đặt mua
21 Vinaphone 0816.33.2008 2.050.000 31 Đặt mua
22 Vinaphone 0918.682.008 10.000.000 42 Đặt mua
23 Vinaphone 0911.36.2008 2.900.000 30 Đặt mua
24 Vinaphone 0818.66.2008 2.600.000 39 Đặt mua
25 Vinaphone 0818.99.2008 3.400.000 45 Đặt mua
26 Vinaphone 0915.08.2008 14.000.000 33 Đặt mua
27 Vinaphone 091.888.2008 19.000.000 44 Đặt mua
28 Vinaphone 0886.36.2008 2.900.000 41 Đặt mua
29 Vinaphone 0916.83.2008 4.500.000 37 Đặt mua
30 Vinaphone 0886.23.2008 1.750.000 37 Đặt mua
31 Vinaphone 0914.98.2008 2.500.000 41 Đặt mua
32 Vinaphone 0888.59.2008 2.900.000 48 Đặt mua
33 Vinaphone 088.678.2008 3.900.000 47 Đặt mua
34 Vinaphone 0819.66.2008 2.280.000 40 Đặt mua
35 Vinaphone 0886.89.2008 2.500.000 49 Đặt mua
36 Vinaphone 0946.63.2008 1.800.000 38 Đặt mua
37 Vinaphone 0946.87.2008 1.800.000 44 Đặt mua
38 Vinaphone 0888.45.2008 1.200.000 43 Đặt mua
39 Mobifone 0797.52.2008 1.640.000 40 Đặt mua
40 Mobifone 0785.44.2008 1.640.000 38 Đặt mua
41 Mobifone 0792.52.2008 1.640.000 35 Đặt mua
42 Mobifone 0792.82.2008 1.640.000 38 Đặt mua
43 Mobifone 0792.60.2008 1.290.000 34 Đặt mua
44 Mobifone 0784.98.2008 1.290.000 46 Đặt mua
45 Mobifone 0896.87.2008 1.860.000 48 Đặt mua
46 Mobifone 0784.70.2008 950.000 36 Đặt mua
47 Mobifone 0798.72.2008 1.640.000 43 Đặt mua
48 Mobifone 0792.72.2008 1.640.000 37 Đặt mua
49 Mobifone 0785.62.2008 1.640.000 38 Đặt mua
50 Mobifone 0899.78.2008 1.640.000 51 Đặt mua
51 Mobifone 0793.72.2008 1.640.000 38 Đặt mua
52 Mobifone 0799.92.2008 1.640.000 46 Đặt mua
53 Mobifone 0793.82.2008 1.640.000 39 Đặt mua
54 Mobifone 0798.56.2008 1.290.000 45 Đặt mua
55 Mobifone 0797.32.2008 1.640.000 38 Đặt mua
56 Mobifone 0937.9.5.2008 1.330.000 43 Đặt mua
57 Mobifone 0798.52.2008 1.640.000 41 Đặt mua
58 Mobifone 0794.72.2008 1.290.000 39 Đặt mua
59 Mobifone 0783.32.2008 1.640.000 33 Đặt mua
60 Mobifone 0784.74.2008 1.290.000 40 Đặt mua
61 Mobifone 0783.27.2008 1.290.000 37 Đặt mua
62 Mobifone 0784.76.2008 1.290.000 42 Đặt mua
63 Mobifone 0797.92.2008 1.860.000 44 Đặt mua
64 Mobifone 0786.02.2008 1.640.000 33 Đặt mua
65 Mobifone 0798.60.2008 1.020.000 40 Đặt mua
66 Mobifone 0785.11.2008 1.860.000 32 Đặt mua
67 Mobifone 0785.34.2008 1.290.000 37 Đặt mua
68 Mobifone 0784.75.2008 1.290.000 41 Đặt mua
69 Mobifone 0785.82.2008 1.640.000 40 Đặt mua
70 Mobifone 0797.42.2008 1.290.000 39 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b

DMCA.com Protection Status