Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0345.49.2008 450.000 35 Đặt mua
2 Viettel 0379.80.2008 450.000 37 Đặt mua
3 Viettel 0374.72.2008 450.000 33 Đặt mua
4 Viettel 0374.53.2008 450.000 32 Đặt mua
5 Viettel 0349.71.2008 450.000 34 Đặt mua
6 Viettel 0329.40.2008 450.000 28 Đặt mua
7 Viettel 0325.74.2008 450.000 31 Đặt mua
8 Viettel 0338.40.2008 450.000 28 Đặt mua
9 Viettel 0337.24.2008 450.000 29 Đặt mua
10 Viettel 0349.77.2008 450.000 40 Đặt mua
11 Viettel 0349.27.2008 450.000 35 Đặt mua
12 Viettel 0348.54.2008 450.000 34 Đặt mua
13 Viettel 0347.40.2008 450.000 28 Đặt mua
14 Viettel 0346.70.2008 450.000 30 Đặt mua
15 Viettel 0342.47.2008 450.000 30 Đặt mua
16 Viettel 0358.74.2008 450.000 37 Đặt mua
17 Viettel 0358.11.2008 450.000 28 Đặt mua
18 Viettel 0367.50.2008 450.000 31 Đặt mua
19 Viettel 0355.91.2008 450.000 33 Đặt mua
20 Viettel 0354.84.2008 450.000 34 Đặt mua
21 Viettel 0354.37.2008 450.000 32 Đặt mua
22 Viettel 0354.10.2008 450.000 23 Đặt mua
23 Viettel 0396.94.2008 450.000 41 Đặt mua
24 Viettel 0394.71.2008 450.000 34 Đặt mua
25 Viettel 0394.41.2008 450.000 31 Đặt mua
26 Viettel 0393.02.2008 450.000 27 Đặt mua
27 Viettel 0397.95.2008 450.000 43 Đặt mua
28 Viettel 0396.40.2008 450.000 32 Đặt mua
29 Viettel 0394.82.2008 450.000 36 Đặt mua
30 Viettel 0394.59.2008 450.000 40 Đặt mua
31 Mobifone 0764.49.2008 630.000 40 Đặt mua
32 Mobifone 0764.92.2008 630.000 38 Đặt mua
33 Mobifone 0774.97.2008 630.000 44 Đặt mua
34 Vietnamobile 0926.74.2008 630.000 38 Đặt mua
35 Mobifone 0795.44.2008 630.000 39 Đặt mua
36 Mobifone 0775.80.2008 630.000 37 Đặt mua
37 Mobifone 0704.90.2008 630.000 30 Đặt mua
38 Mobifone 0704.92.2008 630.000 32 Đặt mua
39 Vinaphone 0839.87.2008 650.000 45 Đặt mua
40 Vinaphone 0839.85.2008 650.000 43 Đặt mua
41 Vinaphone 0839.78.2008 650.000 45 Đặt mua
42 Vinaphone 0839.75.2008 650.000 42 Đặt mua
43 Vinaphone 0839.73.2008 650.000 40 Đặt mua
44 Vinaphone 0839.71.2008 650.000 38 Đặt mua
45 Vinaphone 0839.70.2008 650.000 37 Đặt mua
46 Vinaphone 0839.67.2008 650.000 43 Đặt mua
47 Vinaphone 0839.52.2008 650.000 37 Đặt mua
48 Vinaphone 0839.37.2008 650.000 40 Đặt mua
49 Vinaphone 0838.95.2008 650.000 43 Đặt mua
50 Vinaphone 0838.75.2008 650.000 41 Đặt mua
51 Vinaphone 0838.73.2008 650.000 39 Đặt mua
52 Vinaphone 0838.71.2008 650.000 37 Đặt mua
53 Vinaphone 0838.70.2008 650.000 36 Đặt mua
54 Vinaphone 0838.57.2008 650.000 41 Đặt mua
55 Vinaphone 0838.53.2008 650.000 37 Đặt mua
56 Vinaphone 0837.97.2008 650.000 44 Đặt mua
57 Vinaphone 0837.96.2008 650.000 43 Đặt mua
58 Vinaphone 0837.93.2008 650.000 40 Đặt mua
59 Vinaphone 0837.91.2008 650.000 38 Đặt mua
60 Vinaphone 0837.90.2008 650.000 37 Đặt mua
61 Vinaphone 0837.87.2008 650.000 43 Đặt mua
62 Vinaphone 0837.85.2008 650.000 41 Đặt mua
63 Vinaphone 0837.82.2008 650.000 38 Đặt mua
64 Vinaphone 0837.75.2008 650.000 40 Đặt mua
65 Vinaphone 0837.71.2008 650.000 36 Đặt mua
66 Vinaphone 0837.67.2008 650.000 41 Đặt mua
67 Vinaphone 0837.65.2008 650.000 39 Đặt mua
68 Vinaphone 0837.62.2008 650.000 36 Đặt mua
69 Vinaphone 0837.59.2008 650.000 42 Đặt mua
70 Vinaphone 0837.60.2008 650.000 34 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b

DMCA.com Protection Status