Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0362.70.2008 950.000 28 Đặt mua
2 Viettel 03579.6.2008 1.330.000 40 Đặt mua
3 Viettel 0328.4.9.2008 950.000 36 Đặt mua
4 Viettel 0383.81.2008 1.630.000 33 Đặt mua
5 Viettel 0348.32.2008 970.000 30 Đặt mua
6 Viettel 0396.43.2008 1.100.000 35 Đặt mua
7 Viettel 097.215.2008 5.400.000 34 Đặt mua
8 Viettel 0329.43.2008 1.100.000 31 Đặt mua
9 Viettel 097.145.2008 5.600.000 36 Đặt mua
10 Viettel 0364.58.2008 1.250.000 36 Đặt mua
11 Viettel 0375.4.9.2008 950.000 38 Đặt mua
12 Viettel 035.909.2008 2.800.000 36 Đặt mua
13 Viettel 033.4.06.2008 1.330.000 26 Đặt mua
14 Viettel 0337.6.3.2008 1.180.000 32 Đặt mua
15 Viettel 0374.2.9.2008 1.140.000 35 Đặt mua
16 Viettel 033.959.2008 1.950.000 39 Đặt mua
17 Viettel 0378.59.2008 1.750.000 42 Đặt mua
18 Viettel 0386.2.7.2008 1.290.000 36 Đặt mua
19 Viettel 033.25.9.2008 2.550.000 32 Đặt mua
20 Viettel 0376.182008 1.560.000 35 Đặt mua
21 Viettel 0396.4.9.2008 950.000 41 Đặt mua
22 Viettel 096.272.2008 5.600.000 36 Đặt mua
23 Viettel 0353.4.1.2008 860.000 26 Đặt mua
24 Viettel 039.248.2008 2.130.000 36 Đặt mua
25 Viettel 0397.58.2008 1.250.000 42 Đặt mua
26 Viettel 0393.54.2008 1.140.000 34 Đặt mua
27 Viettel 037.26.4.2008 2.130.000 32 Đặt mua
28 Mobifone 0907.9.9.2008 5.300.000 44 Đặt mua
29 Mobifone 0939.6.1.2008 1.800.000 38 Đặt mua
30 Mobifone 0939.4.4.2008 1.550.000 39 Đặt mua
31 Mobifone 0907.8.4.2008 2.700.000 38 Đặt mua
32 Mobifone 0907.20.2008 1.900.000 28 Đặt mua
33 Mobifone 0907.7.3.2008 1.550.000 36 Đặt mua
34 Mobifone 0939.5.5.2008 3.100.000 41 Đặt mua
35 Mobifone 0789.6.9.2008 1.700.000 49 Đặt mua
36 Mobifone 0907.5.9.2008 2.400.000 40 Đặt mua
37 Mobifone 0907.5.6.2008 2.400.000 37 Đặt mua
38 Vietnamobile 0583.56.2008 810.000 37 Đặt mua
39 Mobifone 0799.97.2008 2.600.000 51 Đặt mua
40 Mobifone 0769.80.2008 1.180.000 40 Đặt mua
41 Viettel 0399.31.2008 1.830.000 35 Đặt mua
42 Vinaphone 0949.34.2008 2.280.000 39 Đặt mua
43 Vinaphone 0949.43.2008 2.600.000 39 Đặt mua
44 Mobifone 093.24.2.2008 3.500.000 30 Đặt mua
45 Vinaphone 0827.97.2008 1.830.000 43 Đặt mua
46 Mobifone 0797.47.2008 1.830.000 44 Đặt mua
47 Viettel 0384.25.2008 1.830.000 32 Đặt mua
48 Mobifone 0703.49.2008 1.830.000 33 Đặt mua
49 Mobifone 0764.47.2008 1.830.000 38 Đặt mua
50 Vietnamobile 0583.81.2008 810.000 35 Đặt mua
51 Viettel 0354.04.2008 1.830.000 26 Đặt mua
52 Mobifone 0789.95.2008 3.000.000 48 Đặt mua
53 Mobifone 0764.12.2008 1.830.000 30 Đặt mua
54 Viettel 0375.31.2008 1.830.000 29 Đặt mua
55 Mobifone 0707.31.2008 2.600.000 28 Đặt mua
56 Mobifone 0765.71.2008 1.830.000 36 Đặt mua
57 Mobifone 0774.17.2008 1.830.000 36 Đặt mua
58 Mobifone 0708.76.2008 2.130.000 38 Đặt mua
59 Mobifone 0707.35.2008 2.600.000 32 Đặt mua
60 Viettel 0374.32.2008 1.830.000 29 Đặt mua
61 Viettel 0359.76.2008 1.830.000 40 Đặt mua
62 Vietnamobile 0583.44.2008 810.000 34 Đặt mua
63 Mobifone 0769.63.2008 1.830.000 41 Đặt mua
64 Viettel 0352.81.2008 1.830.000 29 Đặt mua
65 Mobifone 0786.70.2008 1.180.000 38 Đặt mua
66 Mobifone 077.770.2008 2.130.000 38 Đặt mua
67 Mobifone 0703.56.2008 1.830.000 31 Đặt mua
68 Mobifone 0707.83.2008 2.600.000 35 Đặt mua
69 Mobifone 0798.85.2008 1.830.000 47 Đặt mua
70 Mobifone 0767.53.2008 1.830.000 38 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b

DMCA.com Protection Status