Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.1980.2008 5.000.000 36 Đặt mua
2 Vinaphone 0815.04.2008 9.000.000 28 Đặt mua
3 Vinaphone 0917.08.2008 7.200.000 35 Đặt mua
4 Vinaphone 08.1987.2008 5.000.000 43 Đặt mua
5 Vinaphone 0888.87.2008 3.300.000 49 Đặt mua
6 Vinaphone 08.1986.2008 5.000.000 42 Đặt mua
7 Vinaphone 08.1984.2008 3.000.000 40 Đặt mua
8 Vinaphone 0917.39.2008 1.900.000 39 Đặt mua
9 Vinaphone 08.1976.2008 5.000.000 41 Đặt mua
10 Vinaphone 084.789.2008 3.000.000 46 Đặt mua
11 Vinaphone 09.1980.2008 4.500.000 37 Đặt mua
12 Vinaphone 081.345.2008 3.000.000 31 Đặt mua
13 Vinaphone 081.456.2008 3.000.000 34 Đặt mua
14 Vinaphone 0912.16.2008 2.500.000 29 Đặt mua
15 Vinaphone 08.1985.2008 5.000.000 41 Đặt mua
16 Vinaphone 08.1990.2008 5.000.000 37 Đặt mua
17 Vinaphone 0827.97.2008 1.830.000 43 Đặt mua
18 Vinaphone 0949.43.2008 2.600.000 39 Đặt mua
19 Vinaphone 0949.34.2008 2.280.000 39 Đặt mua
20 Vinaphone 0946.87.2008 1.800.000 44 Đặt mua
21 Vinaphone 0946.63.2008 1.800.000 38 Đặt mua
22 Vinaphone 0888.45.2008 1.200.000 43 Đặt mua
23 Vinaphone 0949.61.2008 833.000 39 Đặt mua
24 Vinaphone 0839.21.2008 1.325.000 33 Đặt mua
25 Vinaphone 0838.31.2008 1.325.000 33 Đặt mua
26 Vinaphone 0886.45.2008 1.175.000 41 Đặt mua
27 Vinaphone 0886.14.2008 1.175.000 37 Đặt mua
28 Vinaphone 0837.73.2008 1.325.000 38 Đặt mua
29 Vinaphone 0839.77.2008 1.325.000 44 Đặt mua
30 Vinaphone 091.19.3.2008 4.500.000 33 Đặt mua
31 Vinaphone 0835.66.2008 1.325.000 38 Đặt mua
32 Vinaphone 0838.77.2008 1.325.000 43 Đặt mua
33 Vinaphone 0839.22.2008 1.325.000 34 Đặt mua
34 Vinaphone 091.13.9.2008 4.500.000 33 Đặt mua
35 Vinaphone 0835.21.2008 1.325.000 29 Đặt mua
36 Vinaphone 091.15.9.2008 4.500.000 35 Đặt mua
37 Vinaphone 0836.77.2008 1.325.000 41 Đặt mua
38 Vinaphone 0836.22.2008 1.325.000 31 Đặt mua
39 Vinaphone 091.12.6.2008 4.500.000 29 Đặt mua
40 Vinaphone 0836.31.2008 1.325.000 31 Đặt mua
41 Vinaphone 0837.66.2008 1.325.000 40 Đặt mua
42 Vinaphone 0916.83.2008 4.500.000 37 Đặt mua
43 Vinaphone 088.678.2008 3.900.000 47 Đặt mua
44 Vinaphone 0888.59.2008 2.900.000 48 Đặt mua
45 Vinaphone 0949.62.2008 2.200.000 40 Đặt mua
46 Vinaphone 0918.682.008 10.000.000 42 Đặt mua
47 Vinaphone 088.669.2008 2.200.000 47 Đặt mua
48 Vinaphone 0917.99.2008 5.000.000 45 Đặt mua
49 Vinaphone 0886.23.2008 1.750.000 37 Đặt mua
50 Vinaphone 0818.66.2008 2.600.000 39 Đặt mua
51 Vinaphone 0949.05.2008 2.200.000 37 Đặt mua
52 Vinaphone 0818.99.2008 3.400.000 45 Đặt mua
53 Vinaphone 0813.66.2008 2.600.000 34 Đặt mua
54 Vinaphone 0815.99.2008 3.400.000 42 Đặt mua
55 Vinaphone 0889.58.2008 2.050.000 48 Đặt mua
56 Vinaphone 08.15.03.2008 10.000.000 27 Đặt mua
57 Vinaphone 0919.25.2008 2.500.000 36 Đặt mua
58 Vinaphone 0915.08.2008 14.000.000 33 Đặt mua
59 Vinaphone 0949.55.2008 2.500.000 42 Đặt mua
60 Vinaphone 0886.36.2008 2.900.000 41 Đặt mua
61 Vinaphone 0816.33.2008 2.050.000 31 Đặt mua
62 Vinaphone 0818.69.2008 2.200.000 42 Đặt mua
63 Vinaphone 08.19.07.2008 12.000.000 35 Đặt mua
64 Vinaphone 0813.99.2008 3.400.000 40 Đặt mua
65 Vinaphone 08.17.02.2008 10.000.000 28 Đặt mua
66 Vinaphone 0886.28.2008 1.900.000 42 Đặt mua
67 Vinaphone 0911.36.2008 2.900.000 30 Đặt mua
68 Vinaphone 0886.89.2008 2.500.000 49 Đặt mua
69 Vinaphone 0835.99.2008 3.400.000 44 Đặt mua
70 Vinaphone 0819.66.2008 2.280.000 40 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b

DMCA.com Protection Status