Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0704.90.2008 630.000 30 Đặt mua
2 Mobifone 0704.92.2008 630.000 32 Đặt mua
3 Mobifone 0775.80.2008 630.000 37 Đặt mua
4 Mobifone 0795.44.2008 630.000 39 Đặt mua
5 Mobifone 0764.49.2008 630.000 40 Đặt mua
6 Mobifone 0764.92.2008 630.000 38 Đặt mua
7 Mobifone 0764.31.2008 665.000 31 Đặt mua
8 Mobifone 0764.33.2008 665.000 33 Đặt mua
9 Mobifone 0785.94.2008 665.000 43 Đặt mua
10 Mobifone 0786.54.2008 665.000 40 Đặt mua
11 Mobifone 0786.44.2008 665.000 39 Đặt mua
12 Mobifone 0784.73.2008 665.000 39 Đặt mua
13 Mobifone 0704.85.2008 670.000 34 Đặt mua
14 Mobifone 0763.94.2008 670.000 39 Đặt mua
15 Mobifone 0763.97.2008 670.000 42 Đặt mua
16 Mobifone 0765.92.2008 670.000 39 Đặt mua
17 Mobifone 0767.94.2008 670.000 43 Đặt mua
18 Mobifone 0793.94.2008 670.000 42 Đặt mua
19 Mobifone 0705.49.2008 700.000 35 Đặt mua
20 Mobifone 0763.85.2008 700.000 39 Đặt mua
21 Mobifone 0776.58.2008 700.000 43 Đặt mua
22 Mobifone 0782.90.2008 700.000 36 Đặt mua
23 Mobifone 0783.80.2008 700.000 36 Đặt mua
24 Mobifone 0795.46.2008 700.000 41 Đặt mua
25 Mobifone 0795.47.2008 700.000 42 Đặt mua
26 Vietnamobile 0588.07.2008 700.000 38 Đặt mua
27 Mobifone 0788.63.2008 700.000 42 Đặt mua
28 Mobifone 0795.51.2008 700.000 37 Đặt mua
29 Mobifone 0795.65.2008 700.000 42 Đặt mua
30 Mobifone 0708.13.2008 700.000 29 Đặt mua
31 Mobifone 0708.15.2008 700.000 31 Đặt mua
32 Mobifone 0763.51.2008 700.000 32 Đặt mua
33 Mobifone 0788.61.2008 700.000 40 Đặt mua
34 Mobifone 0788.62.2008 700.000 41 Đặt mua
35 Mobifone 0799.80.2008 700.000 43 Đặt mua
36 Mobifone 0799.82.2008 700.000 45 Đặt mua
37 Mobifone 0799.85.2008 700.000 48 Đặt mua
38 Mobifone 0787.63.2008 700.000 41 Đặt mua
39 Vietnamobile 0564.62.2008 730.000 33 Đặt mua
40 Mobifone 0796.65.2008 735.000 43 Đặt mua
41 Mobifone 0796.40.2008 735.000 36 Đặt mua
42 Mobifone 0706.97.2008 740.000 39 Đặt mua
43 Mobifone 0776.53.2008 740.000 38 Đặt mua
44 Mobifone 0783.97.2008 740.000 44 Đặt mua
45 Mobifone 0898.50.2008 740.000 40 Đặt mua
46 Mobifone 0795.61.2008 740.000 38 Đặt mua
47 Mobifone 0766.52.2008 740.000 36 Đặt mua
48 Mobifone 0798.35.2008 756.000 42 Đặt mua
49 Mobifone 0785.97.2008 756.000 46 Đặt mua
50 Mobifone 0765.76.2008 756.000 41 Đặt mua
51 Mobifone 0785.29.2008 756.000 41 Đặt mua
52 Mobifone 0703.71.2008 756.000 28 Đặt mua
53 Mobifone 0785.19.2008 756.000 40 Đặt mua
54 Mobifone 0765.58.2008 756.000 41 Đặt mua
55 Mobifone 0769.62.2008 756.000 40 Đặt mua
56 Mobifone 0796.33.2008 763.000 38 Đặt mua
57 Mobifone 0788.44.2008 763.000 41 Đặt mua
58 Viettel 0349.37.2008 770.000 36 Đặt mua
59 Viettel 0349.41.2008 770.000 31 Đặt mua
60 Viettel 0349.78.2008 770.000 41 Đặt mua
61 Mobifone 0704.87.2008 770.000 36 Đặt mua
62 Mobifone 0706.63.2008 770.000 32 Đặt mua
63 Mobifone 0706.74.2008 770.000 34 Đặt mua
64 Mobifone 0778.13.2008 770.000 36 Đặt mua
65 Mobifone 0786.97.2008 770.000 47 Đặt mua
66 Mobifone 0793.97.2008 770.000 45 Đặt mua
67 Vietnamobile 0562.14.2008 770.000 28 Đặt mua
68 Vietnamobile 0562.13.2008 770.000 27 Đặt mua
69 Vietnamobile 0562.17.2008 770.000 31 Đặt mua
70 Vietnamobile 0564.84.2008 770.000 37 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b

DMCA.com Protection Status