Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0336.94.2008 1.100.000 35 Đặt mua
2 Viettel 0337.6.3.2008 1.180.000 32 Đặt mua
3 Viettel 0397.33.2008 1.180.000 35 Đặt mua
4 Viettel 0387.16.2008 1.140.000 35 Đặt mua
5 Viettel 0378.1.4.2008 890.000 33 Đặt mua
6 Viettel 0372.07.2008 2.280.000 29 Đặt mua
7 Viettel 0378.27.2008 1.100.000 37 Đặt mua
8 Viettel 0346.76.2008 1.330.000 36 Đặt mua
9 Viettel 0396.43.2008 1.100.000 35 Đặt mua
10 Viettel 033.4.06.2008 1.330.000 26 Đặt mua
11 Viettel 097.125.2008 6.500.000 34 Đặt mua
12 Viettel 0328.57.2008 1.630.000 35 Đặt mua
13 Viettel 0367.43.2008 1.100.000 33 Đặt mua
14 Viettel 0378.59.2008 1.750.000 42 Đặt mua
15 Viettel 0337.23.2008 1.250.000 28 Đặt mua
16 Viettel 0395.76.2008 1.330.000 40 Đặt mua
17 Viettel 039.585.2008 1.300.000 40 Đặt mua
18 Viettel 0364.5.7.2008 1.630.000 35 Đặt mua
19 Viettel 0393.5.7.2008 1.630.000 37 Đặt mua
20 Viettel 0398.57.2008 1.630.000 42 Đặt mua
21 Viettel 0375.4.9.2008 950.000 38 Đặt mua
22 Viettel 0373.86.2008 1.830.000 37 Đặt mua
23 Viettel 034.29.1.2008 2.280.000 29 Đặt mua
24 Viettel 0343.59.2008 1.750.000 34 Đặt mua
25 Viettel 037.29.7.2008 2.130.000 38 Đặt mua
26 Viettel 0387.43.2008 1.100.000 35 Đặt mua
27 Viettel 0335.73.2008 1.100.000 31 Đặt mua
28 Viettel 039.24.7.2008 2.280.000 35 Đặt mua
29 Viettel 0368.76.2008 1.750.000 40 Đặt mua
30 Viettel 039.26.4.2008 2.130.000 34 Đặt mua
31 Viettel 0349.7.6.2008 1.100.000 39 Đặt mua
32 Viettel 035.27.1.2008 2.130.000 28 Đặt mua
33 Viettel 0328.4.9.2008 950.000 36 Đặt mua
34 Viettel 037.26.4.2008 2.130.000 32 Đặt mua
35 Viettel 03.77.4.9.2008 2.050.000 40 Đặt mua
36 Viettel 039.28.5.2008 2.280.000 37 Đặt mua
37 Viettel 039.245.2008 2.280.000 33 Đặt mua
38 Viettel 033.959.2008 1.950.000 39 Đặt mua
39 Viettel 0346.37.2008 1.100.000 33 Đặt mua
40 Viettel 0355.27.2008 1.100.000 32 Đặt mua
41 Viettel 03.87.87.2008 2.600.000 43 Đặt mua
42 Viettel 0393.4.9.2008 1.140.000 38 Đặt mua
43 Viettel 036.29.4.2008 2.280.000 34 Đặt mua
44 Viettel 0345.4.1.2008 1.750.000 27 Đặt mua
45 Viettel 0364.58.2008 1.250.000 36 Đặt mua
46 Viettel 097.215.2008 5.400.000 34 Đặt mua
47 Viettel 0344.76.2008 1.330.000 34 Đặt mua
48 Viettel 097.145.2008 5.600.000 36 Đặt mua
49 Viettel 0359.7.1.2008 980.000 35 Đặt mua
50 Viettel 096.272.2008 5.600.000 36 Đặt mua
51 Viettel 03579.6.2008 1.330.000 40 Đặt mua
52 Viettel 0376.182008 1.560.000 35 Đặt mua
53 Viettel 0345.21.2008 2.130.000 25 Đặt mua
54 Viettel 0363.37.2008 1.250.000 32 Đặt mua
55 Viettel 0338.4.1.2008 900.000 29 Đặt mua
56 Viettel 096.19.3.2008 6.500.000 38 Đặt mua
57 Viettel 0377.4.1.2008 900.000 32 Đặt mua
58 Viettel 0399.61.2008 1.250.000 38 Đặt mua
59 Viettel 0365.94.2008 1.100.000 37 Đặt mua
60 Viettel 0393.96.2008 1.330.000 40 Đặt mua
61 Viettel 0329.43.2008 1.100.000 31 Đặt mua
62 Viettel 0357.4.5.2008 1.250.000 34 Đặt mua
63 Viettel 0335.71.2008 970.000 29 Đặt mua
64 Viettel 0359.4.3.2008 1.100.000 34 Đặt mua
65 Viettel 0338.74.2008 1.020.000 35 Đặt mua
66 Viettel 035.909.2008 2.800.000 36 Đặt mua
67 Viettel 0386.2.7.2008 1.290.000 36 Đặt mua
68 Viettel 096.133.2008 6.000.000 32 Đặt mua
69 Viettel 034.205.2008 2.280.000 24 Đặt mua
70 Viettel 0354.71.2008 900.000 30 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b

DMCA.com Protection Status