Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.17.02.2008 10.000.000 28 Đặt mua
2 Vinaphone 0918.88.2008 18.700.000 44 Đặt mua
3 Vinaphone 0915.08.2008 13.600.000 33 Đặt mua
4 Vinaphone 08.19.07.2008 11.900.000 35 Đặt mua
5 Viettel 03.29.11.2008 20.000.000 26 Đặt mua
6 Viettel 09.6161.2008 12.000.000 33 Đặt mua
7 Vietnamobile 09.21.10.2008 15.000.000 23 Đặt mua
8 Vinaphone 0919.75.2008 17.500.000 41 Đặt mua
9 Vinaphone 081.555.2008 10.500.000 34 Đặt mua
10 Vietnamobile 09.28.02.2008 15.000.000 31 Đặt mua
11 Vietnamobile 09.29.04.2008 15.000.000 34 Đặt mua
12 Vinaphone 0911.06.2008 19.000.000 27 Đặt mua
13 Viettel 03.28.06.2008 13.500.000 29 Đặt mua
14 Vietnamobile 09.27.08.2008 12.000.000 36 Đặt mua
15 Viettel 0989.33.2008 11.800.000 42 Đặt mua
16 Vietnamobile 09.27.04.2008 15.000.000 32 Đặt mua
17 Viettel 097.29.5.2008 12.000.000 42 Đặt mua
18 Vietnamobile 09.26.03.2008 11.900.000 30 Đặt mua
19 Vietnamobile 09.29.12.2008 15.000.000 33 Đặt mua
20 Vietnamobile 09.23.05.2008 15.000.000 29 Đặt mua
21 Vinaphone 09.1997.2008 10.600.000 45 Đặt mua
22 Vietnamobile 09.24.05.2008 15.000.000 30 Đặt mua
23 Vinaphone 085.999.2008 12.600.000 50 Đặt mua
24 Vietnamobile 09.22.10.2008 17.500.000 24 Đặt mua
25 Vietnamobile 09.26.09.2008 15.000.000 36 Đặt mua
26 Vietnamobile 09.22.06.2008 15.000.000 29 Đặt mua
27 Vietnamobile 09.23.03.2008 15.000.000 27 Đặt mua
28 Viettel 0963.88.2008 15.000.000 44 Đặt mua
29 Vietnamobile 09.22.01.2008 15.000.000 24 Đặt mua
30 Mobifone 07.02.02.2008 10.000.000 21 Đặt mua
31 Vietnamobile 09.25.04.2008 12.000.000 30 Đặt mua
32 Viettel 0967.86.2008 10.900.000 46 Đặt mua
33 Mobifone 07.08.10.2008 10.000.000 26 Đặt mua
34 Viettel 0987.88.2008 10.000.000 50 Đặt mua
35 Viettel 03.26.04.2008 13.500.000 25 Đặt mua
36 Vietnamobile 09.27.09.2008 15.000.000 37 Đặt mua
37 Vietnamobile 09.25.01.2008 15.000.000 27 Đặt mua
38 Vietnamobile 0929.02.2008 11.400.000 32 Đặt mua
39 Vinaphone 0829.06.2008 10.000.000 35 Đặt mua
40 Viettel 0981.79.2008 10.000.000 44 Đặt mua
41 Vietnamobile 09.21.05.2008 15.000.000 27 Đặt mua
42 Vietnamobile 09.27.12.2008 15.000.000 31 Đặt mua
43 Mobifone 0906.09.2008 15.100.000 34 Đặt mua
44 Viettel 0965.88.2008 10.000.000 46 Đặt mua
45 Mobifone 0902.06.2008 13.300.000 27 Đặt mua
46 Vinaphone 0913.68.2008 15.000.000 37 Đặt mua
47 Vietnamobile 09.24.11.2008 15.000.000 27 Đặt mua
48 Vietnamobile 09.24.09.2008 15.000.000 34 Đặt mua
49 Vietnamobile 09.28.04.2008 12.000.000 33 Đặt mua
50 Vietnamobile 09.28.01.2008 15.000.000 30 Đặt mua
51 Vinaphone 0911.02.2008 10.000.000 23 Đặt mua
52 Viettel 086.999.2008 18.000.000 51 Đặt mua
53 Viettel 0333.66.2008 11.900.000 31 Đặt mua
54 Viettel 096.18.6.2008 10.000.000 40 Đặt mua
55 Vinaphone 0911.04.2008 10.000.000 25 Đặt mua
56 Vietnamobile 09.21.06.2008 12.000.000 28 Đặt mua
57 Vietnamobile 09.27.07.2008 15.000.000 35 Đặt mua
58 Viettel 097.368.2008 10.000.000 43 Đặt mua
59 Vietnamobile 09.24.03.2008 15.000.000 28 Đặt mua
60 Vietnamobile 0928.06.2008 10.500.000 35 Đặt mua
61 Vinaphone 08.3333.2008 17.000.000 30 Đặt mua
62 Viettel 098.12.6.2008 10.000.000 36 Đặt mua
63 Vinaphone 0915.09.2008 10.000.000 34 Đặt mua
64 Vietnamobile 09.29.11.2008 15.000.000 32 Đặt mua
65 Viettel 0963.86.2008 14.800.000 42 Đặt mua
66 Viettel 0963.66.2008 11.900.000 40 Đặt mua
67 Vinaphone 0915.03.2008 17.700.000 28 Đặt mua
68 Vinaphone 0886.68.2008 10.000.000 46 Đặt mua
69 Vietnamobile 09.28.07.2008 15.000.000 36 Đặt mua
70 Mobifone 07.04.08.2008 15.000.000 29 Đặt mua
DMCA.com Protection Status