Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.17.02.2008 10.000.000 28 Đặt mua
2 Vinaphone 0918.682.008 10.000.000 42 Đặt mua
3 Vinaphone 0917.99.2008 5.000.000 45 Đặt mua
4 Vinaphone 08.15.03.2008 10.000.000 27 Đặt mua
5 Mobifone 0907.9.9.2008 5.500.000 44 Đặt mua
6 Vinaphone 08.1986.2008 5.000.000 42 Đặt mua
7 Vinaphone 08.1980.2008 5.000.000 36 Đặt mua
8 Vinaphone 08.1987.2008 5.000.000 43 Đặt mua
9 Vinaphone 0815.04.2008 9.000.000 28 Đặt mua
10 Vinaphone 08.1990.2008 5.000.000 37 Đặt mua
11 Vinaphone 0917.08.2008 7.200.000 35 Đặt mua
12 Vinaphone 08.1976.2008 5.000.000 41 Đặt mua
13 Vinaphone 08.1985.2008 5.000.000 41 Đặt mua
14 Viettel 0979.44.2008 5.000.000 43 Đặt mua
15 Viettel 098.14.2.2008 6.000.000 34 Đặt mua
16 Viettel 097.24.5.2008 5.000.000 37 Đặt mua
17 Viettel 0979.14.2008 5.200.000 40 Đặt mua
18 Viettel 0961.53.2008 5.000.000 34 Đặt mua
19 Viettel 0973.98.2008 5.000.000 46 Đặt mua
20 Viettel 097.14.7.2008 5.000.000 38 Đặt mua
21 Viettel 09.8881.2008 8.300.000 44 Đặt mua
22 Viettel 097.23.5.2008 5.000.000 36 Đặt mua
23 Viettel 0979.96.2008 5.800.000 50 Đặt mua
24 Viettel 096.17.1.2008 5.000.000 34 Đặt mua
25 Vietnamobile 0926.10.2008 5.500.000 28 Đặt mua
26 Viettel 0987.15.2008 5.500.000 40 Đặt mua
27 Viettel 0989.62.2008 8.000.000 44 Đặt mua
28 Viettel 03.27.12.2008 7.500.000 25 Đặt mua
29 Viettel 097.125.2008 6.500.000 34 Đặt mua
30 Viettel 096.272.2008 5.600.000 36 Đặt mua
31 Viettel 097.137.2008 6.500.000 37 Đặt mua
32 Viettel 097.215.2008 5.400.000 34 Đặt mua
33 Viettel 096.19.3.2008 6.500.000 38 Đặt mua
34 Viettel 097.145.2008 5.600.000 36 Đặt mua
35 Viettel 096.133.2008 6.000.000 32 Đặt mua
36 Mobifone 0707.10.2008 5.900.000 25 Đặt mua
37 Mobifone 0707.06.2008 5.900.000 30 Đặt mua
38 Mobifone 0707.03.2008 5.900.000 27 Đặt mua
39 Mobifone 089.888.2008 9.900.000 51 Đặt mua
40 Mobifone 0765.002.008 5.900.000 28 Đặt mua
41 Mobifone 0703.33.2008 5.900.000 26 Đặt mua
42 Mobifone 0764.00.2008 5.900.000 27 Đặt mua
43 Mobifone 0703.04.2008 5.900.000 24 Đặt mua
44 Mobifone 0777.002.008 9.900.000 31 Đặt mua
45 Mobifone 078.999.2008 9.900.000 52 Đặt mua
46 Mobifone 0705.55.2008 5.500.000 32 Đặt mua
47 Mobifone 0776.66.2008 5.900.000 42 Đặt mua
48 Mobifone 0703.12.2008 5.900.000 23 Đặt mua
49 Mobifone 0704.04.2008 5.900.000 25 Đặt mua
50 Mobifone 0703.01.2008 5.900.000 21 Đặt mua
51 Mobifone 0707.12.2008 5.900.000 27 Đặt mua
52 Mobifone 0789.89.2008 9.900.000 51 Đặt mua
53 Mobifone 0707.02.2008 5.900.000 26 Đặt mua
54 Mobifone 0707.77.2008 5.900.000 38 Đặt mua
55 Mobifone 0703.06.2008 5.900.000 26 Đặt mua
56 Viettel 0971.39.2008 5.000.000 39 Đặt mua
57 Viettel 0359.99.2008 8.000.000 45 Đặt mua
58 Viettel 0867.77.2008 8.000.000 45 Đặt mua
59 Viettel 0973.45.2008 6.000.000 38 Đặt mua
60 Viettel 0339.99.2008 8.000.000 43 Đặt mua
61 Viettel 0971.77.2008 5.000.000 41 Đặt mua
62 Viettel 0977.56.2008 6.800.000 44 Đặt mua
63 Viettel 0987.65.2008 8.800.000 45 Đặt mua
64 Viettel 098.26.9.2008 9.900.000 44 Đặt mua
65 Viettel 0987.33.2008 8.500.000 40 Đặt mua
66 Viettel 0965.07.2008 6.500.000 37 Đặt mua
67 Viettel 0969.27.2008 6.500.000 43 Đặt mua
68 Viettel 0967.66.2008 8.500.000 44 Đặt mua
69 Viettel 0967.34.2008 5.550.000 39 Đặt mua
70 Viettel 0868.22.2008 6.500.000 36 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b

DMCA.com Protection Status