Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 08.6677.2008 5.000.000 44 Đặt mua
2 Viettel 03.9889.2008 5.000.000 47 Đặt mua
3 Vinaphone 081779.2008 5.030.000 42 Đặt mua
4 Vinaphone 083.888.2008 5.560.000 45 Đặt mua
5 Vinaphone 082.888.2008 6.650.000 44 Đặt mua
6 Vinaphone 083.567.2008 5.040.000 39 Đặt mua
7 Vinaphone 082.999.2008 7.170.000 47 Đặt mua
8 Vinaphone 0828.98.2008 5.750.000 45 Đặt mua
9 Vinaphone 08.5555.2008 5.590.000 38 Đặt mua
10 Vinaphone 081777.2008 6.270.000 40 Đặt mua
11 Vinaphone 0833.99.2008 5.320.000 42 Đặt mua
12 Vinaphone 083.999.2008 5.570.000 48 Đặt mua
13 Vinaphone 082.345.2008 6.290.000 32 Đặt mua
14 Vinaphone 083.678.2008 5.010.000 42 Đặt mua
15 Vinaphone 0917.99.2008 5.000.000 45 Đặt mua
16 Vinaphone 0918.682.008 9.850.000 42 Đặt mua
17 Vinaphone 08.17.02.2008 10.000.000 28 Đặt mua
18 Vinaphone 08.15.03.2008 9.860.000 27 Đặt mua
19 Mobifone 0707.10.2008 5.070.000 25 Đặt mua
20 Mobifone 0707.02.2008 5.170.000 26 Đặt mua
21 Mobifone 0703.05.2008 5.610.000 25 Đặt mua
22 Mobifone 0703.33.2008 5.610.000 26 Đặt mua
23 Mobifone 0707.12.2008 5.610.000 27 Đặt mua
24 Mobifone 0704.04.2008 5.190.000 25 Đặt mua
25 Mobifone 0703.06.2008 5.190.000 26 Đặt mua
26 Mobifone 0703.04.2008 5.160.000 24 Đặt mua
27 Mobifone 0776.66.2008 5.170.000 42 Đặt mua
28 Mobifone 0703.12.2008 5.160.000 23 Đặt mua
29 Mobifone 0764.00.2008 5.610.000 27 Đặt mua
30 Mobifone 0707.77.2008 5.610.000 38 Đặt mua
31 Mobifone 0703.01.2008 5.160.000 21 Đặt mua
32 Mobifone 0705.55.2008 5.230.000 32 Đặt mua
33 Mobifone 0789.89.2008 8.710.000 51 Đặt mua
34 Mobifone 078.999.2008 9.410.000 52 Đặt mua
35 Mobifone 0765.00.2008 5.170.000 28 Đặt mua
36 Mobifone 0707.06.2008 5.070.000 30 Đặt mua
37 Mobifone 0777.002.008 8.690.000 31 Đặt mua
38 Mobifone 0707.03.2008 5.190.000 27 Đặt mua
39 Mobifone 089.888.2008 8.460.000 51 Đặt mua
40 Vinaphone 08.1985.2008 5.000.000 41 Đặt mua
41 Vinaphone 0917.08.2008 7.200.000 35 Đặt mua
42 Vinaphone 08.1987.2008 5.000.000 43 Đặt mua
43 Vinaphone 08.1980.2008 5.000.000 36 Đặt mua
44 Vinaphone 0914.05.2008 7.200.000 29 Đặt mua
45 Vinaphone 0815.04.2008 9.000.000 28 Đặt mua
46 Vinaphone 08.1976.2008 5.000.000 41 Đặt mua
47 Vinaphone 08.1990.2008 5.000.000 37 Đặt mua
48 Vinaphone 08.1986.2008 5.000.000 42 Đặt mua
49 Vinaphone 09.13.09.2008 8.550.000 32 Đặt mua
50 Mobifone 07.02.09.2008 6.840.000 28 Đặt mua
51 Vietnamobile 0928.09.2008 6.500.000 38 Đặt mua
52 Viettel 0987.88.2008 10.000.000 50 Đặt mua
53 Viettel 0868.07.2008 5.000.000 39 Đặt mua
54 Mobifone 0936.79.2008 5.000.000 44 Đặt mua
55 Vinaphone 0828.06.2008 7.000.000 34 Đặt mua
56 Viettel 03.27.12.2008 7.500.000 25 Đặt mua
57 Viettel 0986.44.2008 5.000.000 41 Đặt mua
58 Viettel 0868.3.1.2008 6.790.000 36 Đặt mua
59 Viettel 0971.36.2008 5.000.000 36 Đặt mua
60 Vinaphone 0826.12.2008 6.860.000 29 Đặt mua
61 Vietnamobile 09.2772.2008 7.500.000 37 Đặt mua
62 Vinaphone 09.4343.2008 6.000.000 33 Đặt mua
63 Vietnamobile 05.22.08.2008 9.000.000 27 Đặt mua
64 Vietnamobile 05.22.12.2008 7.200.000 22 Đặt mua
65 Viettel 0963.94.2008 5.000.000 41 Đặt mua
66 Vinaphone 0822.03.2008 6.830.000 25 Đặt mua
67 Vinaphone 0819.02.2008 6.860.000 30 Đặt mua
68 Vinaphone 0815.12.2008 6.830.000 27 Đặt mua
69 Vinaphone 0911.02.2008 10.000.000 23 Đặt mua
70 Viettel 09.8881.2008 8.300.000 44 Đặt mua
DMCA.com Protection Status