Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0707.35.2008 2.600.000 32 Đặt mua
2 Mobifone 0707.87.2008 2.600.000 39 Đặt mua
3 Mobifone 0707.31.2008 2.600.000 28 Đặt mua
4 Vinaphone 0949.43.2008 2.600.000 39 Đặt mua
5 Mobifone 0799.97.2008 2.600.000 51 Đặt mua
6 Vinaphone 0949.34.2008 2.280.000 39 Đặt mua
7 Mobifone 077.770.2008 2.130.000 38 Đặt mua
8 Mobifone 093.24.2.2008 3.500.000 30 Đặt mua
9 Mobifone 0707.83.2008 2.600.000 35 Đặt mua
10 Viettel 0974.23.2008 2.600.000 35 Đặt mua
11 Mobifone 0708.76.2008 2.130.000 38 Đặt mua
12 Mobifone 0789.95.2008 3.000.000 48 Đặt mua
13 Mobifone 0908.55.2008 2.750.000 37 Đặt mua
14 Mobifone 0939.5.5.2008 3.200.000 41 Đặt mua
15 Mobifone 0939.06.2008 2.050.000 37 Đặt mua
16 Mobifone 0939.3.3.2008 3.200.000 37 Đặt mua
17 Mobifone 0907.5.6.2008 2.500.000 37 Đặt mua
18 Mobifone 0907.5.9.2008 2.500.000 40 Đặt mua
19 Vinaphone 08.1990.2008 5.000.000 37 Đặt mua
20 Vinaphone 081.456.2008 3.000.000 34 Đặt mua
21 Vinaphone 08.1986.2008 5.000.000 42 Đặt mua
22 Vinaphone 08.1980.2008 5.000.000 36 Đặt mua
23 Vinaphone 0916.79.2008 2.700.000 42 Đặt mua
24 Vinaphone 09.1980.2008 4.500.000 37 Đặt mua
25 Vinaphone 08.1984.2008 3.000.000 40 Đặt mua
26 Vinaphone 0888.87.2008 3.300.000 49 Đặt mua
27 Vinaphone 08.1985.2008 5.000.000 41 Đặt mua
28 Vinaphone 08.1976.2008 5.000.000 41 Đặt mua
29 Vinaphone 081.678.2008 3.000.000 40 Đặt mua
30 Vinaphone 08.1987.2008 5.000.000 43 Đặt mua
31 Vinaphone 084.789.2008 3.000.000 46 Đặt mua
32 Vinaphone 0912.16.2008 2.500.000 29 Đặt mua
33 Vinaphone 081.345.2008 3.000.000 31 Đặt mua
34 Vinaphone 0888.00.2008 4.500.000 34 Đặt mua
35 Vinaphone 0813.99.2008 3.400.000 40 Đặt mua
36 Vinaphone 0886.26.2008 2.050.000 40 Đặt mua
37 Vinaphone 0886.89.2008 2.500.000 49 Đặt mua
38 Vinaphone 0815.88.2008 3.400.000 40 Đặt mua
39 Vinaphone 0835.99.2008 3.400.000 44 Đặt mua
40 Vinaphone 0813.66.2008 2.600.000 34 Đặt mua
41 Vinaphone 0916.83.2008 4.500.000 37 Đặt mua
42 Vinaphone 0917.99.2008 5.000.000 45 Đặt mua
43 Vinaphone 0818.66.2008 2.600.000 39 Đặt mua
44 Vinaphone 0819.66.2008 2.280.000 40 Đặt mua
45 Vinaphone 0818.99.2008 3.400.000 45 Đặt mua
46 Vinaphone 088.678.2008 3.900.000 47 Đặt mua
47 Vinaphone 0886.36.2008 2.900.000 41 Đặt mua
48 Vinaphone 0911.36.2008 2.900.000 30 Đặt mua
49 Vinaphone 0815.99.2008 3.400.000 42 Đặt mua
50 Vinaphone 0889.58.2008 2.050.000 48 Đặt mua
51 Vinaphone 091.13.9.2008 4.500.000 33 Đặt mua
52 Viettel 096.15.2.2008 5.000.000 33 Đặt mua
53 Viettel 0343.17.2008 3.500.000 28 Đặt mua
54 Vietnamobile 0925.61.2008 2.050.000 33 Đặt mua
55 Vietnamobile 0923.61.2008 2.050.000 31 Đặt mua
56 Viettel 0965.74.2008 3.500.000 41 Đặt mua
57 Viettel 0362.25.2008 3.500.000 28 Đặt mua
58 Vietnamobile 092.12.4.2008 2.500.000 28 Đặt mua
59 Vinaphone 091.12.6.2008 4.500.000 29 Đặt mua
60 Vietnamobile 0929.81.2008 2.050.000 39 Đặt mua
61 Viettel 0392.95.2008 3.500.000 38 Đặt mua
62 Viettel 0352.43.2008 3.500.000 27 Đặt mua
63 Viettel 0342.65.2008 3.500.000 30 Đặt mua
64 Viettel 0367.99.2008 3.500.000 44 Đặt mua
65 Viettel 0398.98.2008 3.500.000 47 Đặt mua
66 Viettel 0977.26.2008 4.000.000 41 Đặt mua
67 Viettel 035.29.3.2008 3.500.000 32 Đặt mua
68 Viettel 0333.07.2008 4.500.000 26 Đặt mua
69 Viettel 0965.52.2008 4.000.000 37 Đặt mua
70 Viettel 0378.98.2008 3.500.000 45 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b

DMCA.com Protection Status