Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0974.23.2008 2.600.000 35 Đặt mua
2 Mobifone 0708.76.2008 2.130.000 38 Đặt mua
3 Mobifone 0707.31.2008 2.600.000 28 Đặt mua
4 Mobifone 0707.87.2008 2.600.000 39 Đặt mua
5 Mobifone 0707.35.2008 2.600.000 32 Đặt mua
6 Vinaphone 0949.43.2008 2.600.000 39 Đặt mua
7 Mobifone 077.770.2008 2.130.000 38 Đặt mua
8 Mobifone 0707.83.2008 2.600.000 35 Đặt mua
9 Mobifone 0799.97.2008 2.600.000 51 Đặt mua
10 Mobifone 0789.95.2008 3.000.000 48 Đặt mua
11 Vinaphone 0949.34.2008 2.280.000 39 Đặt mua
12 Mobifone 093.24.2.2008 3.500.000 30 Đặt mua
13 Viettel 0333.35.2008 3.000.000 27 Đặt mua
14 Vinaphone 082.555.2008 2.975.000 35 Đặt mua
15 Vinaphone 081778.2008 3.090.000 41 Đặt mua
16 Vinaphone 08.1979.2008 3.990.000 44 Đặt mua
17 Vinaphone 082.666.2008 2.940.000 38 Đặt mua
18 Vinaphone 08.3568.2008 4.490.000 40 Đặt mua
19 Vinaphone 083.688.2008 4.750.000 43 Đặt mua
20 Vinaphone 0833.68.2008 3.090.000 38 Đặt mua
21 Vinaphone 085.779.2008 2.000.000 46 Đặt mua
22 Vinaphone 08.1978.2008 4.160.000 43 Đặt mua
23 Vinaphone 08.1977.2008 4.490.000 42 Đặt mua
24 Vinaphone 085.666.2008 2.870.000 41 Đặt mua
25 Vinaphone 083.616.2008 2.090.000 34 Đặt mua
26 Vinaphone 0839.33.2008 2.090.000 36 Đặt mua
27 Vinaphone 0825.95.2008 4.830.000 39 Đặt mua
28 Viettel 08.6677.2008 4.350.000 44 Đặt mua
29 Viettel 03.9889.2008 4.380.000 47 Đặt mua
30 Vinaphone 0815.88.2008 3.170.000 40 Đặt mua
31 Vinaphone 0818.99.2008 3.330.000 45 Đặt mua
32 Vinaphone 0911.36.2008 2.900.000 30 Đặt mua
33 Vinaphone 0888.00.2008 4.500.000 34 Đặt mua
34 Vinaphone 0819.66.2008 2.300.000 40 Đặt mua
35 Vinaphone 0813.66.2008 2.560.000 34 Đặt mua
36 Vinaphone 0917.99.2008 5.000.000 45 Đặt mua
37 Vinaphone 0818.66.2008 2.560.000 39 Đặt mua
38 Vinaphone 0815.99.2008 3.400.000 42 Đặt mua
39 Vinaphone 0916.83.2008 4.500.000 37 Đặt mua
40 Vinaphone 0886.89.2008 2.500.000 49 Đặt mua
41 Vinaphone 0835.99.2008 3.400.000 44 Đặt mua
42 Vinaphone 0813.99.2008 3.260.000 40 Đặt mua
43 Mobifone 0908.55.2008 2.690.000 37 Đặt mua
44 Mobifone 0939.5.5.2008 2.990.000 41 Đặt mua
45 Mobifone 0907.5.9.2008 2.470.000 40 Đặt mua
46 Mobifone 0907.5.6.2008 2.440.000 37 Đặt mua
47 Mobifone 0939.3.3.2008 3.130.000 37 Đặt mua
48 Mobifone 0778.09.2008 2.070.000 41 Đặt mua
49 Mobifone 0765.55.2008 3.410.000 38 Đặt mua
50 Mobifone 0774.12.2008 2.090.000 31 Đặt mua
51 Mobifone 0778.07.2008 2.070.000 39 Đặt mua
52 Mobifone 0774.68.2008 3.420.000 42 Đặt mua
53 Mobifone 0778.05.2008 2.080.000 37 Đặt mua
54 Mobifone 0797.07.2008 2.000.000 40 Đặt mua
55 Mobifone 0779.03.2008 2.090.000 36 Đặt mua
56 Mobifone 0792.03.2008 2.070.000 31 Đặt mua
57 Mobifone 0797.06.2008 2.090.000 39 Đặt mua
58 Mobifone 0765.67.2008 2.790.000 41 Đặt mua
59 Mobifone 0703.45.2008 2.780.000 29 Đặt mua
60 Mobifone 0792.09.2008 2.000.000 37 Đặt mua
61 Mobifone 0797.05.2008 2.010.000 38 Đặt mua
62 Mobifone 0792.11.2008 2.030.000 30 Đặt mua
63 Mobifone 0778.01.2008 2.090.000 33 Đặt mua
64 Mobifone 0797.04.2008 2.000.000 37 Đặt mua
65 Mobifone 0773.01.2008 2.090.000 28 Đặt mua
66 Mobifone 079.234.2008 2.090.000 35 Đặt mua
67 Mobifone 0772.04.2008 2.040.000 30 Đặt mua
68 Mobifone 0777.04.2008 2.090.000 35 Đặt mua
69 Mobifone 0779.04.2008 2.090.000 37 Đặt mua
70 Mobifone 0775.03.2008 2.060.000 32 Đặt mua
DMCA.com Protection Status