Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0769.63.2008 1.830.000 41 Đặt mua
2 Mobifone 0765.71.2008 1.830.000 36 Đặt mua
3 Mobifone 0764.47.2008 1.830.000 38 Đặt mua
4 Viettel 0359.76.2008 1.830.000 40 Đặt mua
5 Mobifone 0785.96.2008 1.830.000 45 Đặt mua
6 Mobifone 0797.47.2008 1.830.000 44 Đặt mua
7 Viettel 0399.31.2008 1.830.000 35 Đặt mua
8 Viettel 0374.32.2008 1.830.000 29 Đặt mua
9 Viettel 0353.17.2008 1.830.000 29 Đặt mua
10 Mobifone 0775.13.2008 1.830.000 33 Đặt mua
11 Mobifone 0786.70.2008 1.180.000 38 Đặt mua
12 Mobifone 0774.17.2008 1.830.000 36 Đặt mua
13 Mobifone 0764.12.2008 1.830.000 30 Đặt mua
14 Mobifone 0798.85.2008 1.830.000 47 Đặt mua
15 Mobifone 0769.80.2008 1.180.000 40 Đặt mua
16 Mobifone 0703.56.2008 1.830.000 31 Đặt mua
17 Mobifone 0764.98.2008 1.830.000 44 Đặt mua
18 Mobifone 0703.49.2008 1.830.000 33 Đặt mua
19 Viettel 0375.31.2008 1.830.000 29 Đặt mua
20 Mobifone 0786.64.2008 1.830.000 41 Đặt mua
21 Viettel 0352.81.2008 1.830.000 29 Đặt mua
22 Viettel 0354.04.2008 1.830.000 26 Đặt mua
23 Vinaphone 0827.97.2008 1.830.000 43 Đặt mua
24 Mobifone 0767.53.2008 1.830.000 38 Đặt mua
25 Viettel 0384.25.2008 1.830.000 32 Đặt mua
26 Vinaphone 083.323.2008 1.950.000 29 Đặt mua
27 Vinaphone 082.333.2008 1.950.000 29 Đặt mua
28 Vinaphone 0825.93.2008 1.100.000 37 Đặt mua
29 Vinaphone 085.333.2008 1.925.000 32 Đặt mua
30 Vinaphone 0833.55.2008 1.980.000 34 Đặt mua
31 Vinaphone 0839.88.2008 1.990.000 46 Đặt mua
32 Vinaphone 0833.67.2008 1.970.000 37 Đặt mua
33 Vinaphone 09.44.33.2008 1.100.000 33 Đặt mua
34 Vinaphone 0916.91.2008 1.950.000 36 Đặt mua
35 Vinaphone 0915.31.2008 1.625.000 29 Đặt mua
36 Vinaphone 081775.2008 1.890.000 38 Đặt mua
37 Vinaphone 0825.96.2008 1.100.000 40 Đặt mua
38 Vinaphone 085.789.2008 1.790.000 47 Đặt mua
39 Vinaphone 0828.99.2008 1.400.000 46 Đặt mua
40 Vinaphone 085.345.2008 1.625.000 35 Đặt mua
41 Vinaphone 0825.99.2008 1.400.000 43 Đặt mua
42 Vinaphone 082399.2008 1.100.000 41 Đặt mua
43 Vinaphone 0859.39.2008 1.100.000 44 Đặt mua
44 Vinaphone 0823.93.2008 1.100.000 35 Đặt mua
45 Vinaphone 0944.84.2008 1.100.000 39 Đặt mua
46 Vinaphone 0943.62.2008 1.100.000 34 Đặt mua
47 Vinaphone 0886.26.2008 1.960.000 40 Đặt mua
48 Vinaphone 0886.28.2008 1.790.000 42 Đặt mua
49 Vinaphone 0943.30.2008 1.100.000 29 Đặt mua
50 Vinaphone 0942.67.2008 1.100.000 38 Đặt mua
51 Vinaphone 0943.55.2008 1.250.000 36 Đặt mua
52 Vinaphone 0886.23.2008 1.590.000 37 Đặt mua
53 Mobifone 0785.08.2008 1.437.500 38 Đặt mua
54 Mobifone 0797.42.2008 1.287.500 39 Đặt mua
55 Mobifone 0793.72.2008 1.450.000 38 Đặt mua
56 Mobifone 0798.72.2008 1.450.000 43 Đặt mua
57 Mobifone 0786.62.2008 1.437.500 39 Đặt mua
58 Mobifone 0783.27.2008 1.287.500 37 Đặt mua
59 Mobifone 0794.72.2008 1.287.500 39 Đặt mua
60 Mobifone 0785.11.2008 1.690.000 32 Đặt mua
61 Mobifone 0797.82.2008 1.450.000 43 Đặt mua
62 Mobifone 0785.42.2008 1.287.500 36 Đặt mua
63 Mobifone 0797.92.2008 1.730.000 44 Đặt mua
64 Mobifone 0793.44.2008 1.450.000 37 Đặt mua
65 Mobifone 0792.82.2008 1.437.500 38 Đặt mua
66 Mobifone 0797.32.2008 1.450.000 38 Đặt mua
67 Mobifone 0899.76.2008 1.212.500 49 Đặt mua
68 Mobifone 0786.59.2008 1.350.000 45 Đặt mua
69 Mobifone 0785.44.2008 1.437.500 38 Đặt mua
70 Mobifone 0798.42.2008 1.287.500 40 Đặt mua
DMCA.com Protection Status