Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0784.70.2008 950.000 36 Đặt mua
2 Vietnamobile 0583.44.2008 810.000 34 Đặt mua
3 Vietnamobile 0583.81.2008 810.000 35 Đặt mua
4 Vietnamobile 0583.56.2008 810.000 37 Đặt mua
5 Viettel 0354.65.2008 910.000 33 Đặt mua
6 Mobifone 0764.33.2008 665.000 33 Đặt mua
7 Mobifone 0769.62.2008 756.000 40 Đặt mua
8 Mobifone 0707.85.2008 805.000 37 Đặt mua
9 Mobifone 0765.58.2008 756.000 41 Đặt mua
10 Mobifone 0785.97.2008 756.000 46 Đặt mua
11 Viettel 0347.61.2008 910.000 31 Đặt mua
12 Mobifone 0798.35.2008 756.000 42 Đặt mua
13 Viettel 0379.42.2008 910.000 35 Đặt mua
14 Mobifone 0786.44.2008 665.000 39 Đặt mua
15 Mobifone 0786.54.2008 665.000 40 Đặt mua
16 Viettel 0394.47.2008 910.000 37 Đặt mua
17 Vinaphone 0949.61.2008 833.000 39 Đặt mua
18 Mobifone 0776.62.2008 805.000 38 Đặt mua
19 Mobifone 0764.31.2008 665.000 31 Đặt mua
20 Mobifone 0784.73.2008 665.000 39 Đặt mua
21 Mobifone 0703.71.2008 756.000 28 Đặt mua
22 Mobifone 0797.63.2008 805.000 42 Đặt mua
23 Mobifone 0765.76.2008 756.000 41 Đặt mua
24 Viettel 0359.74.2008 910.000 38 Đặt mua
25 Mobifone 0775.19.2008 805.000 39 Đặt mua
26 Mobifone 0764.92.2008 630.000 38 Đặt mua
27 Viettel 0357.54.2008 910.000 34 Đặt mua
28 Vietnamobile 0924.34.2008 910.000 32 Đặt mua
29 Viettel 0364.35.2008 910.000 31 Đặt mua
30 Mobifone 0785.29.2008 756.000 41 Đặt mua
31 Mobifone 0764.49.2008 630.000 40 Đặt mua
32 Mobifone 0785.94.2008 665.000 43 Đặt mua
33 Mobifone 0776.61.2008 805.000 37 Đặt mua
34 Mobifone 0785.19.2008 756.000 40 Đặt mua
35 Viettel 0379.34.2008 910.000 36 Đặt mua
36 Viettel 0348.32.2008 970.000 30 Đặt mua
37 Viettel 0362.70.2008 950.000 28 Đặt mua
38 Viettel 0353.4.1.2008 860.000 26 Đặt mua
39 Viettel 0396.4.9.2008 950.000 41 Đặt mua
40 Viettel 0338.4.1.2008 900.000 29 Đặt mua
41 Viettel 0378.1.4.2008 890.000 33 Đặt mua
42 Viettel 0354.71.2008 900.000 30 Đặt mua
43 Viettel 0377.4.1.2008 900.000 32 Đặt mua
44 Viettel 0335.71.2008 970.000 29 Đặt mua
45 Viettel 0375.4.9.2008 950.000 38 Đặt mua
46 Viettel 0363.40.2008 900.000 26 Đặt mua
47 Viettel 0328.4.9.2008 950.000 36 Đặt mua
48 Viettel 0359.7.1.2008 980.000 35 Đặt mua
49 Viettel 0337.23.2008 970.000 28 Đặt mua
50 Viettel 0337.40.2008 900.000 27 Đặt mua
51 Viettel 0359.34.2008 900.000 34 Đặt mua
52 Viettel 0326.64.2008 910.000 31 Đặt mua
53 Viettel 0354.39.2008 980.000 34 Đặt mua
54 Mobifone 0795.65.2008 700.000 42 Đặt mua
55 Mobifone 0766.61.2008 805.000 36 Đặt mua
56 Mobifone 0768.59.2008 805.000 45 Đặt mua
57 Mobifone 0766.52.2008 740.000 36 Đặt mua
58 Viettel 0353.73.2008 910.000 31 Đặt mua
59 Mobifone 0788.61.2008 700.000 40 Đặt mua
60 Mobifone 070.24.1.2008 945.000 24 Đặt mua
61 Viettel 0327.42.2008 910.000 28 Đặt mua
62 Mobifone 0787.59.2008 805.000 46 Đặt mua
63 Mobifone 0766.59.2008 805.000 43 Đặt mua
64 Mobifone 0795.77.2008 805.000 45 Đặt mua
65 Mobifone 0768.55.2008 805.000 41 Đặt mua
66 Mobifone 0795.51.2008 700.000 37 Đặt mua
67 Mobifone 0708.13.2008 700.000 29 Đặt mua
68 Mobifone 076.26.4.2008 945.000 35 Đặt mua
69 Viettel 0398.78.2008 910.000 45 Đặt mua
70 Mobifone 0763.51.2008 700.000 32 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b

DMCA.com Protection Status