Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0362.43.2008 700.000 28 Đặt mua
2 Viettel 0369.97.2008 700.000 44 Đặt mua
3 Viettel 0368.93.2008 700.000 39 Đặt mua
4 Viettel 0387.39.2008 700.000 40 Đặt mua
5 Viettel 0342.11.2008 700.000 21 Đặt mua
6 Viettel 0388.31.2008 700.000 33 Đặt mua
7 Viettel 0356.21.2008 700.000 27 Đặt mua
8 Vietnamobile 0583.81.2008 810.000 35 Đặt mua
9 Vietnamobile 0583.56.2008 810.000 37 Đặt mua
10 Vietnamobile 0583.44.2008 810.000 34 Đặt mua
11 Vinaphone 0916.43.2008 980.000 33 Đặt mua
12 Vinaphone 0945.14.2008 980.000 33 Đặt mua
13 Mobifone 0784.70.2008 945.000 36 Đặt mua
14 Viettel 0384.60.2008 840.000 31 Đặt mua
15 Vinaphone 0937.45.2008 980.000 38 Đặt mua
16 Mobifone 0766.44.2008 833.000 37 Đặt mua
17 Viettel 0389.73.2008 910.000 40 Đặt mua
18 Viettel 0363.13.2008 910.000 26 Đặt mua
19 Viettel 0378.12.2008 910.000 31 Đặt mua
20 Vinaphone 0837.26.2008 699.000 36 Đặt mua
21 Viettel 0366.84.2008 650.000 37 Đặt mua
22 Mobifone 0705.83.2008 833.000 33 Đặt mua
23 Mobifone 0775.19.2008 805.000 39 Đặt mua
24 Viettel 0329.41.2008 950.000 29 Đặt mua
25 Vinaphone 0835.19.2008 699.000 36 Đặt mua
26 Vinaphone 0835.47.2008 610.000 37 Đặt mua
27 Viettel 0337.19.2008 910.000 33 Đặt mua
28 Mobifone 0763.85.2008 700.000 39 Đặt mua
29 Mobifone 0785.23.2008 833.000 35 Đặt mua
30 Mobifone 0783.61.2008 833.000 35 Đặt mua
31 Viettel 0394.41.2008 650.000 31 Đặt mua
32 Mobifone 0788.33.2008 833.000 39 Đặt mua
33 Mobifone 0707.85.2008 805.000 37 Đặt mua
34 Mobifone 0705.80.2008 833.000 30 Đặt mua
35 Mobifone 0762.43.2008 833.000 32 Đặt mua
36 Mobifone 0787.24.2008 833.000 38 Đặt mua
37 Mobifone 0793.43.2008 833.000 36 Đặt mua
38 Mobifone 0767.95.2008 910.000 44 Đặt mua
39 Viettel 0327.64.2008 910.000 32 Đặt mua
40 Vinaphone 0845.29.2008 610.000 38 Đặt mua
41 Vinaphone 0845.49.2008 610.000 40 Đặt mua
42 Vinaphone 0843.54.2008 610.000 34 Đặt mua
43 Vinaphone 0835.73.2008 699.000 36 Đặt mua
44 Vietnamobile 0924.35.2008 840.000 33 Đặt mua
45 Mobifone 076.27.3.2008 910.000 35 Đặt mua
46 Vinaphone 0845.24.2008 610.000 33 Đặt mua
47 Vinaphone 0825.48.2008 610.000 37 Đặt mua
48 Vinaphone 0843.49.2008 610.000 38 Đặt mua
49 Viettel 0357.54.2008 910.000 34 Đặt mua
50 Vinaphone 0844.42.2008 610.000 32 Đặt mua
51 Vinaphone 0824.54.2008 610.000 33 Đặt mua
52 Mobifone 0797.76.2008 833.000 46 Đặt mua
53 Mobifone 0778.24.2008 833.000 38 Đặt mua
54 Vietnamobile 0927.64.2008 840.000 38 Đặt mua
55 Vinaphone 0829.48.2008 610.000 41 Đặt mua
56 Viettel 0395.35.2008 910.000 35 Đặt mua
57 Vietnamobile 0564.95.2008 700.000 39 Đặt mua
58 Vinaphone 0826.48.2008 610.000 38 Đặt mua
59 Vinaphone 0838.24.2008 610.000 35 Đặt mua
60 Vinaphone 0825.84.2008 610.000 37 Đặt mua
61 Vinaphone 0834.72.2008 610.000 34 Đặt mua
62 Viettel 0379.42.2008 910.000 35 Đặt mua
63 Viettel 0384.37.2008 980.000 35 Đặt mua
64 Mobifone 0778.27.2008 833.000 41 Đặt mua
65 Vinaphone 0845.25.2008 610.000 34 Đặt mua
66 Vinaphone 0835.40.2008 610.000 30 Đặt mua
67 Mobifone 0775.23.2008 833.000 34 Đặt mua
68 Vietnamobile 058.365.2008 960.000 37 Đặt mua
69 Viettel 0362.70.2008 950.000 28 Đặt mua
70 Viettel 0388.47.2008 910.000 40 Đặt mua
DMCA.com Protection Status