Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0923.97.2008 2.050.000 40 Đặt mua
2 Vinaphone 0945.73.2008 980.000 38 Đặt mua
3 Viettel 0973.98.2008 5.000.000 46 Đặt mua
4 Vietnamobile 0926.83.2008 1.680.000 38 Đặt mua
5 Vietnamobile 0926.73.2008 2.050.000 37 Đặt mua
6 Vietnamobile 0929.81.2008 2.050.000 39 Đặt mua
7 Vietnamobile 0928.59.2008 2.050.000 43 Đặt mua
8 Vietnamobile 0925.71.2008 1.680.000 34 Đặt mua
9 Vietnamobile 0925.21.2008 1.680.000 29 Đặt mua
10 Vietnamobile 0928.39.2008 1.680.000 41 Đặt mua
11 Vietnamobile 0926.22.2008 2.800.000 31 Đặt mua
12 Vinaphone 091.19.3.2008 4.500.000 33 Đặt mua
13 Viettel 0985.47.2008 4.000.000 43 Đặt mua
14 Vietnamobile 092.24.0.2008 1.830.000 27 Đặt mua
15 Viettel 097.14.7.2008 5.000.000 38 Đặt mua
16 Vietnamobile 0929.73.2008 1.680.000 40 Đặt mua
17 Vietnamobile 0926.56.2008 1.680.000 38 Đặt mua
18 Vietnamobile 092.22.4.2008 2.700.000 29 Đặt mua
19 Vietnamobile 0928.84.2008 1.830.000 41 Đặt mua
20 Vinaphone 0943.76.2008 980.000 39 Đặt mua
21 Vietnamobile 0927.53.2008 2.050.000 36 Đặt mua
22 Vietnamobile 092.12.4.2008 2.500.000 28 Đặt mua
23 Vietnamobile 0926.10.2008 5.500.000 28 Đặt mua
24 Vietnamobile 0927.84.2008 1.830.000 40 Đặt mua
25 Vietnamobile 0928.22.2008 2.800.000 33 Đặt mua
26 Vinaphone 0943.87.2008 980.000 41 Đặt mua
27 Viettel 0976.25.2008 4.000.000 39 Đặt mua
28 Vinaphone 0948.61.2008 980.000 38 Đặt mua
29 Vietnamobile 0925.94.2008 1.100.000 39 Đặt mua
30 Vietnamobile 0923.56.2008 1.680.000 35 Đặt mua
31 Vietnamobile 0926.61.2008 2.050.000 34 Đặt mua
32 Viettel 096.15.2.2008 5.000.000 33 Đặt mua
33 Vietnamobile 092.22.9.2008 4.000.000 34 Đặt mua
34 Vietnamobile 092.31.8.2008 3.000.000 33 Đặt mua
35 Mobifone 0933.75.2008 1.330.000 37 Đặt mua
36 Vietnamobile 0927.75.2008 1.680.000 40 Đặt mua
37 Vietnamobile 0929.51.2008 1.680.000 36 Đặt mua
38 Viettel 0973.94.2008 3.500.000 42 Đặt mua
39 Vietnamobile 0924.79.2008 1.180.000 41 Đặt mua
40 Viettel 0961.53.2008 5.000.000 34 Đặt mua
41 Vietnamobile 0924.75.2008 1.180.000 37 Đặt mua
42 Vietnamobile 0928.54.2008 1.830.000 38 Đặt mua
43 Mobifone 0937.68.2008 1.900.000 43 Đặt mua
44 Vietnamobile 0924.34.2008 910.000 32 Đặt mua
45 Vinaphone 0948.54.2008 980.000 40 Đặt mua
46 Viettel 096.17.1.2008 5.000.000 34 Đặt mua
47 Viettel 0977.26.2008 4.000.000 41 Đặt mua
48 Vietnamobile 0929.23.2008 1.680.000 35 Đặt mua
49 Viettel 0965.74.2008 3.500.000 41 Đặt mua
50 Vietnamobile 0929.45.2008 1.100.000 39 Đặt mua
51 Viettel 0977.53.2008 3.500.000 41 Đặt mua
52 Vietnamobile 0929.44.2008 1.680.000 38 Đặt mua
53 Vietnamobile 0927.54.2008 1.830.000 37 Đặt mua
54 Viettel 0965.52.2008 4.000.000 37 Đặt mua
55 Viettel 097.24.5.2008 5.000.000 37 Đặt mua
56 Vietnamobile 0929.31.2008 1.680.000 34 Đặt mua
57 Vietnamobile 0927.41.2008 1.830.000 33 Đặt mua
58 Vietnamobile 092.27.7.2008 4.000.000 37 Đặt mua
59 Vietnamobile 0928.24.2008 1.100.000 35 Đặt mua
60 Vietnamobile 0925.44.2008 1.830.000 34 Đặt mua
61 Mobifone 0906.85.2008 1.980.000 38 Đặt mua
62 Vietnamobile 0928.91.2008 2.050.000 39 Đặt mua
63 Vietnamobile 0924.66.2008 1.680.000 37 Đặt mua
64 Vietnamobile 0925.74.2008 1.100.000 37 Đặt mua
65 Mobifone 0938.49.2008 1.180.000 43 Đặt mua
66 Vietnamobile 0927.60.2008 1.330.000 34 Đặt mua
67 Viettel 098.14.2.2008 6.000.000 34 Đặt mua
68 Mobifone 0938.64.2008 1.180.000 40 Đặt mua
69 Mobifone 0938.71.2008 1.330.000 38 Đặt mua
70 Vietnamobile 0927.50.2008 1.330.000 33 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b

DMCA.com Protection Status