Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 093.24.2.2008 3.500.000 30 Đặt mua
2 Vinaphone 0949.34.2008 2.280.000 39 Đặt mua
3 Viettel 0974.23.2008 2.600.000 35 Đặt mua
4 Vinaphone 0949.43.2008 2.600.000 39 Đặt mua
5 Mobifone 0908.55.2008 2.750.000 37 Đặt mua
6 Mobifone 0939.5.5.2008 3.200.000 41 Đặt mua
7 Mobifone 0939.06.2008 2.050.000 37 Đặt mua
8 Mobifone 0939.3.3.2008 3.200.000 37 Đặt mua
9 Mobifone 0907.5.6.2008 2.500.000 37 Đặt mua
10 Mobifone 0907.5.9.2008 2.500.000 40 Đặt mua
11 Vinaphone 0912.16.2008 2.500.000 29 Đặt mua
12 Vinaphone 09.1980.2008 4.500.000 37 Đặt mua
13 Vinaphone 0916.79.2008 2.700.000 42 Đặt mua
14 Vinaphone 0916.83.2008 4.500.000 37 Đặt mua
15 Vinaphone 0911.36.2008 2.900.000 30 Đặt mua
16 Vinaphone 0917.99.2008 5.000.000 45 Đặt mua
17 Viettel 0977.53.2008 3.500.000 41 Đặt mua
18 Vietnamobile 0927.31.2008 2.050.000 32 Đặt mua
19 Vietnamobile 0928.97.2008 2.050.000 45 Đặt mua
20 Vietnamobile 0926.73.2008 2.050.000 37 Đặt mua
21 Viettel 0965.73.2008 4.000.000 40 Đặt mua
22 Viettel 0985.47.2008 4.000.000 43 Đặt mua
23 Viettel 0969.46.2008 4.000.000 44 Đặt mua
24 Viettel 097.23.5.2008 5.000.000 36 Đặt mua
25 Vietnamobile 0927.53.2008 2.050.000 36 Đặt mua
26 Vietnamobile 092.22.9.2008 4.000.000 34 Đặt mua
27 Vinaphone 091.15.9.2008 4.500.000 35 Đặt mua
28 Vietnamobile 0927.33.2008 2.050.000 34 Đặt mua
29 Vietnamobile 0929.66.2008 2.800.000 42 Đặt mua
30 Viettel 096.17.1.2008 5.000.000 34 Đặt mua
31 Vietnamobile 092.27.7.2008 4.000.000 37 Đặt mua
32 Viettel 0961.53.2008 5.000.000 34 Đặt mua
33 Vinaphone 091.12.6.2008 4.500.000 29 Đặt mua
34 Vietnamobile 0927.23.2008 2.050.000 33 Đặt mua
35 Vietnamobile 092.29.5.2008 3.000.000 37 Đặt mua
36 Viettel 0973.94.2008 3.500.000 42 Đặt mua
37 Vietnamobile 0926.61.2008 2.050.000 34 Đặt mua
38 Vietnamobile 0926.22.2008 2.800.000 31 Đặt mua
39 Viettel 0965.74.2008 3.500.000 41 Đặt mua
40 Vietnamobile 092.31.8.2008 3.000.000 33 Đặt mua
41 Vietnamobile 0929.67.2008 2.050.000 43 Đặt mua
42 Vietnamobile 0927.39.2008 2.050.000 40 Đặt mua
43 Viettel 0977.26.2008 4.000.000 41 Đặt mua
44 Vietnamobile 0925.61.2008 2.050.000 33 Đặt mua
45 Vietnamobile 0923.55.2008 2.800.000 34 Đặt mua
46 Vietnamobile 0928.59.2008 2.050.000 43 Đặt mua
47 Viettel 0976.25.2008 4.000.000 39 Đặt mua
48 Vinaphone 091.13.9.2008 4.500.000 33 Đặt mua
49 Vietnamobile 0923.61.2008 2.050.000 31 Đặt mua
50 Vietnamobile 0923.86.2008 2.050.000 38 Đặt mua
51 Vietnamobile 0927.91.2008 2.050.000 38 Đặt mua
52 Viettel 0979.44.2008 5.000.000 43 Đặt mua
53 Vietnamobile 0928.91.2008 2.050.000 39 Đặt mua
54 Vietnamobile 0929.81.2008 2.050.000 39 Đặt mua
55 Viettel 097.24.5.2008 5.000.000 37 Đặt mua
56 Vietnamobile 092.22.4.2008 2.700.000 29 Đặt mua
57 Viettel 096.15.2.2008 5.000.000 33 Đặt mua
58 Vinaphone 091.19.3.2008 4.500.000 33 Đặt mua
59 Viettel 097.14.7.2008 5.000.000 38 Đặt mua
60 Viettel 0965.52.2008 4.000.000 37 Đặt mua
61 Vietnamobile 0923.97.2008 2.050.000 40 Đặt mua
62 Vietnamobile 092.12.4.2008 2.500.000 28 Đặt mua
63 Viettel 0973.98.2008 5.000.000 46 Đặt mua
64 Vietnamobile 0928.22.2008 2.800.000 33 Đặt mua
65 Vinaphone 0916.91.2008 2.130.000 36 Đặt mua
66 Viettel 0964.4.3.2008 2.500.000 36 Đặt mua
67 Viettel 0967.34.2008 5.000.000 39 Đặt mua
68 Viettel 0965.47.2008 3.800.000 41 Đặt mua
69 Viettel 0989.94.2008 4.800.000 49 Đặt mua
70 Viettel 0973.47.2008 3.800.000 40 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b

DMCA.com Protection Status