Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0989.92.2008 10.000.000 47 Đặt mua
2 Vinaphone 0949.43.2008 2.600.000 39 Đặt mua
3 Viettel 0974.23.2008 2.600.000 35 Đặt mua
4 Vinaphone 0949.34.2008 2.280.000 39 Đặt mua
5 Mobifone 093.24.2.2008 3.500.000 30 Đặt mua
6 Vinaphone 09.44.33.2008 1.100.000 33 Đặt mua
7 Vinaphone 0916.91.2008 1.950.000 36 Đặt mua
8 Vinaphone 0945.14.2008 980.000 33 Đặt mua
9 Vinaphone 0916.43.2008 980.000 33 Đặt mua
10 Vinaphone 0915.31.2008 1.625.000 29 Đặt mua
11 Vinaphone 0918.88.2008 19.000.000 44 Đặt mua
12 Vinaphone 0918.682.008 10.000.000 42 Đặt mua
13 Vinaphone 0911.36.2008 2.900.000 30 Đặt mua
14 Vinaphone 0916.83.2008 4.500.000 37 Đặt mua
15 Vinaphone 0943.55.2008 1.250.000 36 Đặt mua
16 Vinaphone 0915.08.2008 14.000.000 33 Đặt mua
17 Vinaphone 0917.99.2008 5.000.000 45 Đặt mua
18 Mobifone 0908.55.2008 2.750.000 37 Đặt mua
19 Mobifone 0937.53.2008 1.400.000 37 Đặt mua
20 Mobifone 0933.24.2008 1.600.000 31 Đặt mua
21 Mobifone 0937.9.5.2008 1.325.000 43 Đặt mua
22 Mobifone 0907.3.6.2008 1.600.000 35 Đặt mua
23 Mobifone 0939.4.4.2008 1.550.000 39 Đặt mua
24 Mobifone 0907.7.3.2008 1.600.000 36 Đặt mua
25 Mobifone 0939.6.1.2008 1.890.000 38 Đặt mua
26 Mobifone 0939.06.2008 1.990.000 37 Đặt mua
27 Mobifone 0939.5.5.2008 2.990.000 41 Đặt mua
28 Mobifone 0932.9.5.2008 1.990.000 38 Đặt mua
29 Mobifone 0907.5.9.2008 2.470.000 40 Đặt mua
30 Mobifone 0907.5.6.2008 2.440.000 37 Đặt mua
31 Mobifone 0939.3.3.2008 3.200.000 37 Đặt mua
32 Vinaphone 09.1980.2008 4.500.000 37 Đặt mua
33 Vinaphone 0912.16.2008 2.500.000 29 Đặt mua
34 Vinaphone 0914.05.2008 7.200.000 29 Đặt mua
35 Vinaphone 0917.08.2008 7.200.000 35 Đặt mua
36 Vinaphone 0917.39.2008 1.900.000 39 Đặt mua
37 Vinaphone 0916.79.2008 2.700.000 42 Đặt mua
38 Vinaphone 0946.87.2008 1.700.000 44 Đặt mua
39 Vinaphone 0946.63.2008 1.250.000 38 Đặt mua
40 Vinaphone 09.13.09.2008 8.550.000 32 Đặt mua
41 Viettel 0973.94.2008 3.500.000 42 Đặt mua
42 Vietnamobile 0928.22.2008 2.800.000 33 Đặt mua
43 Vietnamobile 0923.55.2008 2.800.000 34 Đặt mua
44 Vietnamobile 0924.66.2008 1.500.000 37 Đặt mua
45 Mobifone 0937.98.2008 1.325.000 46 Đặt mua
46 Vietnamobile 0928.24.2008 1.100.000 35 Đặt mua
47 Viettel 098.13.4.2008 6.000.000 35 Đặt mua
48 Viettel 096.17.1.2008 5.000.000 34 Đặt mua
49 Viettel 0965.74.2008 3.500.000 41 Đặt mua
50 Vietnamobile 0924.44.2008 1.500.000 33 Đặt mua
51 Viettel 0977.26.2008 4.000.000 41 Đặt mua
52 Mobifone 0933.75.2008 1.325.000 37 Đặt mua
53 Mobifone 0937.68.2008 1.800.000 43 Đặt mua
54 Vietnamobile 0924.34.2008 910.000 32 Đặt mua
55 Viettel 098.14.2.2008 6.000.000 34 Đặt mua
56 Viettel 0985.47.2008 4.000.000 43 Đặt mua
57 Vietnamobile 0929.45.2008 1.100.000 39 Đặt mua
58 Vinaphone 091.13.9.2008 4.500.000 33 Đặt mua
59 Vietnamobile 0925.21.2008 1.500.000 29 Đặt mua
60 Vietnamobile 092.22.9.2008 4.000.000 34 Đặt mua
61 Vietnamobile 0929.71.2008 1.500.000 38 Đặt mua
62 Viettel 097.24.5.2008 5.000.000 37 Đặt mua
63 Vietnamobile 0929.23.2008 1.500.000 35 Đặt mua
64 Vietnamobile 0929.57.2008 1.500.000 42 Đặt mua
65 Vinaphone 0946.30.2008 833.000 32 Đặt mua
66 Vietnamobile 0928.93.2008 1.500.000 41 Đặt mua
67 Mobifone 0906.85.2008 1.900.000 38 Đặt mua
68 Vietnamobile 0925.17.2008 1.500.000 34 Đặt mua
69 Vietnamobile 0926.83.2008 1.500.000 38 Đặt mua
70 Vietnamobile 0928.39.2008 1.500.000 41 Đặt mua
DMCA.com Protection Status