Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0583.81.2008 810.000 35 Đặt mua
2 Vietnamobile 0583.44.2008 810.000 34 Đặt mua
3 Vietnamobile 0583.56.2008 810.000 37 Đặt mua
4 Vietnamobile 0564.84.2008 780.000 37 Đặt mua
5 Vietnamobile 0528.00.2008 1.810.000 25 Đặt mua
6 Vietnamobile 0562.17.2008 780.000 31 Đặt mua
7 Vietnamobile 0522.09.2008 6.240.000 28 Đặt mua
8 Vietnamobile 0523.14.2008 1.580.000 25 Đặt mua
9 Vietnamobile 0564.99.2008 780.000 43 Đặt mua
10 Vietnamobile 05.23.07.2008 3.920.000 27 Đặt mua
11 Vietnamobile 0564.85.2008 780.000 38 Đặt mua
12 Vietnamobile 05.28.03.2008 3.480.000 28 Đặt mua
13 Vietnamobile 0523.79.2008 1.610.000 36 Đặt mua
14 Viettel 0582.32.2008 1.330.000 30 Đặt mua
15 Viettel 0582.75.2008 1.330.000 37 Đặt mua
16 Viettel 0528.99.2008 1.900.000 43 Đặt mua
17 Viettel 0585.56.2008 1.900.000 39 Đặt mua
18 Vietnamobile 0564.13.2008 1.175.000 29 Đặt mua
19 Viettel 0588.85.2008 1.900.000 44 Đặt mua
20 Viettel 0568.03.2008 1.180.000 32 Đặt mua
21 Viettel 0583.19.2008 1.180.000 36 Đặt mua
22 Viettel 0564.03.2008 1.180.000 28 Đặt mua
23 Viettel 0528.15.2008 1.180.000 31 Đặt mua
24 Viettel 0569.38.2008 1.180.000 41 Đặt mua
25 Viettel 0582.75.2008 1.330.000 37 Đặt mua
26 Viettel 0588.52.2008 1.900.000 38 Đặt mua
27 Vietnamobile 0563.26.2008 1.180.000 32 Đặt mua
28 Viettel 0562.68.2008 1.800.000 37 Đặt mua
29 Viettel 0583.19.2008 1.180.000 36 Đặt mua
30 Vietnamobile 0562.25.2008 1.175.000 30 Đặt mua
31 Viettel 0588.85.2008 1.900.000 44 Đặt mua
32 Vietnamobile 0564.13.2008 1.180.000 29 Đặt mua
33 Viettel 0582.32.2008 1.330.000 30 Đặt mua
34 Viettel 0588.52.2008 1.900.000 38 Đặt mua
35 Viettel 0565.03.2008 1.180.000 29 Đặt mua
36 Viettel 0563.03.2008 1.180.000 27 Đặt mua
37 Viettel 0586.56.2008 1.750.000 40 Đặt mua
38 Viettel 0568.03.2008 1.180.000 32 Đặt mua
39 Viettel 0565.97.2008 1.180.000 42 Đặt mua
40 Viettel 0565.97.2008 1.180.000 42 Đặt mua
41 Viettel 0569.03.2008 1.900.000 33 Đặt mua
42 Viettel 0564.03.2008 1.180.000 28 Đặt mua
43 Viettel 0585.56.2008 1.800.000 39 Đặt mua
44 Viettel 0586.56.2008 1.750.000 40 Đặt mua
45 Vietnamobile 0569.37.2008 1.175.000 40 Đặt mua
46 Viettel 0584.36.2008 1.180.000 36 Đặt mua
47 Viettel 0569.03.2008 1.800.000 33 Đặt mua
48 Viettel 0565.03.2008 1.180.000 29 Đặt mua
49 Viettel 0584.36.2008 1.180.000 36 Đặt mua
50 Viettel 0562.95.2008 1.330.000 37 Đặt mua
51 Vietnamobile 0562.14.2008 810.000 28 Đặt mua
52 Vietnamobile 0562.13.2008 810.000 27 Đặt mua
53 Vietnamobile 0584.96.2008 1.100.000 42 Đặt mua
54 Vietnamobile 0587.23.2008 1.250.000 35 Đặt mua
55 Vietnamobile 0564.23.2008 1.250.000 30 Đặt mua
56 Vietnamobile 0528.83.2008 1.400.000 36 Đặt mua
57 Vietnamobile 0584.94.2008 1.100.000 40 Đặt mua
58 Vietnamobile 0584.24.2008 1.100.000 33 Đặt mua
59 Vietnamobile 0584.17.2008 1.100.000 35 Đặt mua
60 Vietnamobile 0565.42.2008 1.250.000 32 Đặt mua
61 Vietnamobile 0528.98.2008 1.400.000 42 Đặt mua
62 Vietnamobile 0583.18.2008 1.100.000 35 Đặt mua
63 Vietnamobile 0528.85.2008 1.400.000 38 Đặt mua
64 Vietnamobile 0583.69.2008 1.100.000 41 Đặt mua
65 Vietnamobile 058.30.2.2008 840.000 28 Đặt mua
66 Vietnamobile 0589.36.2008 1.100.000 41 Đặt mua
67 Vietnamobile 05.6446.2008 840.000 35 Đặt mua
68 Vietnamobile 0585.1.5.2008 910.000 34 Đặt mua
69 Vietnamobile 0582.58.2008 950.000 38 Đặt mua
70 Vietnamobile 0587.17.2008 875.000 38 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b

DMCA.com Protection Status