Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 097.125.2008 6.500.000 34 Đặt mua
2 Viettel 097.215.2008 5.400.000 34 Đặt mua
3 Viettel 097.145.2008 5.600.000 36 Đặt mua
4 Viettel 096.272.2008 5.600.000 36 Đặt mua
5 Viettel 096.19.3.2008 6.500.000 38 Đặt mua
6 Viettel 096.133.2008 6.000.000 32 Đặt mua
7 Viettel 097.137.2008 6.500.000 37 Đặt mua
8 Mobifone 0939.5.5.2008 3.100.000 41 Đặt mua
9 Mobifone 0907.20.2008 1.900.000 28 Đặt mua
10 Mobifone 0907.9.9.2008 5.300.000 44 Đặt mua
11 Mobifone 0907.8.4.2008 2.700.000 38 Đặt mua
12 Mobifone 0939.4.4.2008 1.550.000 39 Đặt mua
13 Mobifone 0939.6.1.2008 1.800.000 38 Đặt mua
14 Mobifone 0907.7.3.2008 1.550.000 36 Đặt mua
15 Mobifone 0939.1.2.2008 3.400.000 34 Đặt mua
16 Mobifone 0907.5.6.2008 2.400.000 37 Đặt mua
17 Mobifone 0907.5.9.2008 2.400.000 40 Đặt mua
18 Mobifone 093.24.2.2008 3.500.000 30 Đặt mua
19 Vietnamobile 0583.44.2008 810.000 34 Đặt mua
20 Vinaphone 0949.34.2008 2.280.000 39 Đặt mua
21 Vietnamobile 0583.81.2008 810.000 35 Đặt mua
22 Vietnamobile 0583.56.2008 810.000 37 Đặt mua
23 Viettel 0974.23.2008 2.600.000 35 Đặt mua
24 Vinaphone 0949.43.2008 2.600.000 39 Đặt mua
25 Mobifone 0937.53.2008 1.600.000 37 Đặt mua
26 Mobifone 0937.9.5.2008 1.330.000 43 Đặt mua
27 Mobifone 0908.55.2008 2.750.000 37 Đặt mua
28 Vinaphone 0912.16.2008 2.500.000 29 Đặt mua
29 Vinaphone 0917.39.2008 1.900.000 39 Đặt mua
30 Vinaphone 09.1980.2008 4.500.000 37 Đặt mua
31 Vinaphone 0917.08.2008 7.200.000 35 Đặt mua
32 Vinaphone 0946.63.2008 1.610.000 38 Đặt mua
33 Vinaphone 0946.87.2008 1.610.000 44 Đặt mua
34 Vietnamobile 0928.74.2008 1.900.000 40 Đặt mua
35 Vietnamobile 0929.34.2008 1.625.000 37 Đặt mua
36 Viettel 097.29.1.2008 4.400.000 38 Đặt mua
37 Vinaphone 091.12.6.2008 4.400.000 29 Đặt mua
38 Viettel 0973.94.2008 3.400.000 42 Đặt mua
39 Viettel 0985.47.2008 3.900.000 43 Đặt mua
40 Vietnamobile 092.29.5.2008 2.900.000 37 Đặt mua
41 Vietnamobile 0926.61.2008 1.900.000 34 Đặt mua
42 Vietnamobile 0929.67.2008 1.900.000 43 Đặt mua
43 Vietnamobile 0925.23.2008 1.475.000 31 Đặt mua
44 Vietnamobile 0924.44.2008 1.475.000 33 Đặt mua
45 Vietnamobile 0927.48.2008 1.100.000 40 Đặt mua
46 Vietnamobile 0927.53.2008 1.900.000 36 Đặt mua
47 Mobifone 0938.64.2008 1.175.000 40 Đặt mua
48 Mobifone 0933.75.2008 1.325.000 37 Đặt mua
49 Viettel 0973.98.2008 4.800.000 46 Đặt mua
50 Vietnamobile 0924.89.2008 1.175.000 42 Đặt mua
51 Viettel 096.17.1.2008 4.800.000 34 Đặt mua
52 Vietnamobile 092.22.4.2008 2.600.000 29 Đặt mua
53 Viettel 0979.14.2008 5.000.000 40 Đặt mua
54 Vietnamobile 0923.86.2008 1.900.000 38 Đặt mua
55 Vietnamobile 092.12.4.2008 2.400.000 28 Đặt mua
56 Vietnamobile 0929.44.2008 1.475.000 38 Đặt mua
57 Vietnamobile 0928.97.2008 1.900.000 45 Đặt mua
58 Vietnamobile 0929.71.2008 1.475.000 38 Đặt mua
59 Mobifone 0937.05.2008 1.325.000 34 Đặt mua
60 Vietnamobile 0925.21.2008 1.475.000 29 Đặt mua
61 Viettel 0969.49.2008 3.200.000 47 Đặt mua
62 Vietnamobile 0924.66.2008 1.475.000 37 Đặt mua
63 Viettel 0977.53.2008 3.400.000 41 Đặt mua
64 Vietnamobile 0928.24.2008 1.100.000 35 Đặt mua
65 Viettel 0962.64.2008 4.400.000 37 Đặt mua
66 Viettel 0977.26.2008 3.900.000 41 Đặt mua
67 Vietnamobile 0927.41.2008 1.625.000 33 Đặt mua
68 Vietnamobile 0926.53.2008 1.475.000 35 Đặt mua
69 Vietnamobile 0925.54.2008 1.625.000 35 Đặt mua
70 Mobifone 0938.49.2008 1.175.000 43 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b

DMCA.com Protection Status