Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 039.379.2008 13.800.000 41 Đặt mua
2 Viettel 03.29.11.2008 12.500.000 26 Đặt mua
3 Viettel 03.26.04.2008 12.000.000 25 Đặt mua
4 Viettel 03.28.06.2008 11.900.000 29 Đặt mua
5 Viettel 03.25.12.2008 10.900.000 23 Đặt mua
6 Viettel 0333.66.2008 10.800.000 31 Đặt mua
7 Viettel 036.887.2008 10.200.000 42 Đặt mua
8 Viettel 03.27.03.2008 9.650.000 25 Đặt mua
9 Viettel 03.25.11.2008 9.100.000 22 Đặt mua
10 Viettel 0328.08.2008 8.670.000 31 Đặt mua
11 Viettel 0325.03.2008 8.660.000 23 Đặt mua
12 Viettel 0326.07.2008 8.650.000 28 Đặt mua
13 Viettel 03.29.12.2008 8.610.000 27 Đặt mua
14 Viettel 03.3399.2008 8.580.000 37 Đặt mua
15 Viettel 0325.08.2008 8.550.000 28 Đặt mua
16 Viettel 0328.01.2008 8.520.000 24 Đặt mua
17 Viettel 035.888.2008 8.450.000 42 Đặt mua
18 Viettel 0367.89.2008 8.090.000 43 Đặt mua
19 Viettel 03.27.01.2008 8.000.000 23 Đặt mua
20 Viettel 033339.2008 7.490.000 31 Đặt mua
21 Viettel 03.27.12.2008 7.300.000 25 Đặt mua
22 Viettel 0339.99.2008 6.980.000 43 Đặt mua
23 Viettel 0359.99.2008 6.970.000 45 Đặt mua
24 Viettel 0378.87.2008 6.700.000 43 Đặt mua
25 Viettel 0395.95.2008 6.700.000 41 Đặt mua
26 Viettel 0333.44.2008 6.450.000 27 Đặt mua
27 Viettel 0388.7.5.2008 6.000.000 41 Đặt mua
28 Viettel 03.29.08.2008 5.950.000 32 Đặt mua
29 Viettel 0398.65.2008 5.950.000 41 Đặt mua
30 Viettel 0388.7.5.2008 5.800.000 41 Đặt mua
31 Viettel 038.555.2008 5.500.000 36 Đặt mua
32 Viettel 03.25.01.2008 5.500.000 21 Đặt mua
33 Viettel 03.25.02.2008 5.500.000 22 Đặt mua
34 Viettel 03.29.03.2008 5.500.000 27 Đặt mua
35 Viettel 0337.68.2008 5.360.000 37 Đặt mua
36 Viettel 032.777.2008 5.000.000 36 Đặt mua
37 Viettel 0366.62.2008 4.900.000 33 Đặt mua
38 Viettel 0328.09.2008 4.860.000 32 Đặt mua
39 Viettel 0333.86.2008 4.790.000 33 Đặt mua
40 Viettel 03.7979.2008 4.780.000 45 Đặt mua
41 Viettel 0386.85.2008 4.750.000 40 Đặt mua
42 Viettel 0396.73.2008 4.650.000 38 Đặt mua
43 Viettel 039.588.2008 4.650.000 43 Đặt mua
44 Viettel 0345.58.2008 4.650.000 35 Đặt mua
45 Viettel 0379.98.2008 4.600.000 46 Đặt mua
46 Viettel 0355.79.2008 4.600.000 39 Đặt mua
47 Viettel 0386.83.2008 4.600.000 38 Đặt mua
48 Viettel 0362.11.2008 4.600.000 23 Đặt mua
49 Viettel 0333.29.2008 4.600.000 30 Đặt mua
50 Viettel 0326.55.2008 4.600.000 31 Đặt mua
51 Viettel 0342.42.2008 4.600.000 25 Đặt mua
52 Viettel 03.7373.2008 4.550.000 33 Đặt mua
53 Viettel 0368.89.2008 4.540.000 44 Đặt mua
54 Viettel 034.888.2008 4.500.000 41 Đặt mua
55 Viettel 0333.07.2008 4.400.000 26 Đặt mua
56 Viettel 0336.68.2008 4.390.000 36 Đặt mua
57 Viettel 0325.22.2008 4.390.000 24 Đặt mua
58 Viettel 0333.18.2008 4.380.000 28 Đặt mua
59 Viettel 033839.2008 4.380.000 36 Đặt mua
60 Viettel 03.9889.2008 4.350.000 47 Đặt mua
61 Viettel 033.29.3.2008 4.060.000 30 Đặt mua
62 Viettel 037.286.2008 3.820.000 36 Đặt mua
63 Viettel 035.828.2008 3.810.000 36 Đặt mua
64 Viettel 035.882.2008 3.810.000 36 Đặt mua
65 Viettel 033.257.2008 3.700.000 30 Đặt mua
66 Viettel 036.407.2008 3.620.000 30 Đặt mua
67 Viettel 0368.02.2008 3.600.000 29 Đặt mua
68 Viettel 0363.15.2008 3.600.000 28 Đặt mua
69 Viettel 0389.04.2008 3.590.000 34 Đặt mua
70 Viettel 0389.93.2008 3.590.000 42 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b

DMCA.com Protection Status