Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 033.206.2008 3.300.000 24 Đặt mua
2 Viettel 039.838.2008 2.800.000 41 Đặt mua
3 Viettel 033.221.2008 3.200.000 21 Đặt mua
4 Viettel 0368.23.2008 2.200.000 32 Đặt mua
5 Viettel 0336.77.2008 1.900.000 36 Đặt mua
6 Viettel 0388.23.2008 3.000.000 34 Đặt mua
7 Viettel 038.232.2008 3.600.000 28 Đặt mua
8 Viettel 036382.2008 2.800.000 32 Đặt mua
9 Viettel 039.225.2008 3.000.000 31 Đặt mua
10 Viettel 033839.2008 5.000.000 36 Đặt mua
11 Viettel 0328.33.2008 2.200.000 29 Đặt mua
12 Viettel 033.215.2008 2.800.000 24 Đặt mua
13 Viettel 038887.2008 3.000.000 44 Đặt mua
14 Viettel 0396.39.2008 2.200.000 40 Đặt mua
15 Viettel 0386.28.2008 2.800.000 37 Đặt mua
16 Viettel 034.233.2008 2.200.000 25 Đặt mua
17 Viettel 0388.95.2008 2.050.000 43 Đặt mua
18 Viettel 039.689.2008 3.000.000 45 Đặt mua
19 Viettel 038.318.2008 3.800.000 33 Đặt mua
20 Viettel 039.299.2008 3.600.000 42 Đặt mua
21 Viettel 033.295.2008 3.000.000 32 Đặt mua
22 Viettel 038.231.2008 2.800.000 27 Đặt mua
23 Viettel 0369.26.2008 2.050.000 36 Đặt mua
24 Viettel 0396.33.2008 3.000.000 34 Đặt mua
25 Viettel 039.205.2008 3.000.000 29 Đặt mua
26 Viettel 0333.25.2008 3.000.000 26 Đặt mua
27 Viettel 0343.68.2008 2.800.000 34 Đặt mua
28 Viettel 036.238.2008 2.800.000 32 Đặt mua
29 Viettel 0399.16.2008 2.600.000 38 Đặt mua
30 Viettel 0368.71.2008 1.900.000 35 Đặt mua
31 Viettel 033.210.2008 2.800.000 19 Đặt mua
32 Viettel 039.296.2008 3.600.000 39 Đặt mua
33 Viettel 0359.59.2008 5.000.000 41 Đặt mua
34 Viettel 038.293.2008 3.200.000 35 Đặt mua
35 Viettel 032686.2008 2.600.000 35 Đặt mua
36 Viettel 033679.2008 2.600.000 38 Đặt mua
37 Viettel 0379.32.2008 2.050.000 34 Đặt mua
38 Viettel 0338.96.2008 2.200.000 39 Đặt mua
39 Viettel 0399.56.2008 2.200.000 42 Đặt mua
40 Viettel 0333.18.2008 5.000.000 28 Đặt mua
41 Viettel 038.939.2008 2.600.000 42 Đặt mua
42 Viettel 0386.55.2008 3.000.000 37 Đặt mua
43 Viettel 0337.33.2008 3.200.000 29 Đặt mua
44 Viettel 0338.78.2008 2.500.000 39 Đặt mua
45 Viettel 0389.56.2008 2.200.000 41 Đặt mua
46 Viettel 0389.62.2008 2.200.000 38 Đặt mua
47 Viettel 033.696.2008 2.400.000 37 Đặt mua
48 Viettel 0379.38.2008 2.600.000 40 Đặt mua
49 Viettel 03.8386.2008 5.000.000 38 Đặt mua
50 Viettel 036.979.2008 3.600.000 44 Đặt mua
51 Viettel 0388.51.2008 2.600.000 35 Đặt mua
52 Viettel 0363.55.2008 2.200.000 32 Đặt mua
53 Viettel 0333.15.2008 4.000.000 25 Đặt mua
54 Viettel 0364.02.2008 2.200.000 25 Đặt mua
55 Viettel 0334.58.2008 2.000.000 33 Đặt mua
56 Viettel 0333.13.2008 3.500.000 23 Đặt mua
57 Viettel 0397.93.2008 1.700.000 41 Đặt mua
58 Viettel 0394.5.8.2008 2.360.000 39 Đặt mua
59 Viettel 032.777.2008 5.500.000 36 Đặt mua
60 Viettel 0357.66.2008 1.600.000 37 Đặt mua
61 Viettel 0372.6.9.2008 1.900.000 37 Đặt mua
62 Viettel 038.707.2008 1.680.000 35 Đặt mua
63 Viettel 0372.50.2008 2.100.000 27 Đặt mua
64 Viettel 0347.28.2008 1.100.000 34 Đặt mua
65 Viettel 035.8.01.2008 1.830.000 27 Đặt mua
66 Viettel 035.8.07.2008 1.830.000 33 Đặt mua
67 Viettel 0374.442.008 1.980.000 32 Đặt mua
68 Viettel 0373.8.5.2008 1.250.000 36 Đặt mua
69 Viettel 0339.87.2008 1.900.000 40 Đặt mua
70 Viettel 03.29.11.2008 15.000.000 26 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b

DMCA.com Protection Status