Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0362.43.2008 700.000 28 Đặt mua
2 Viettel 0342.11.2008 700.000 21 Đặt mua
3 Viettel 0387.39.2008 700.000 40 Đặt mua
4 Viettel 0368.93.2008 700.000 39 Đặt mua
5 Viettel 0369.97.2008 700.000 44 Đặt mua
6 Viettel 0356.21.2008 700.000 27 Đặt mua
7 Viettel 0388.31.2008 700.000 33 Đặt mua
8 Viettel 0375.31.2008 1.830.000 29 Đặt mua
9 Viettel 0359.76.2008 1.830.000 40 Đặt mua
10 Viettel 0374.32.2008 1.830.000 29 Đặt mua
11 Viettel 0399.31.2008 1.830.000 35 Đặt mua
12 Viettel 0352.81.2008 1.830.000 29 Đặt mua
13 Viettel 0353.17.2008 1.830.000 29 Đặt mua
14 Viettel 0354.04.2008 1.830.000 26 Đặt mua
15 Viettel 0384.25.2008 1.830.000 32 Đặt mua
16 Viettel 0333.35.2008 3.000.000 27 Đặt mua
17 Viettel 03.9889.2008 4.380.000 47 Đặt mua
18 Viettel 03.29.11.2008 16.400.000 26 Đặt mua
19 Viettel 0339.87.2008 2.260.000 40 Đặt mua
20 Viettel 0343.94.2008 910.000 33 Đặt mua
21 Viettel 0388.9.8.2008 3.500.000 46 Đặt mua
22 Viettel 0359.51.2008 1.100.000 33 Đặt mua
23 Viettel 033.22.7.2008 3.500.000 27 Đặt mua
24 Viettel 038.24.8.2008 3.500.000 35 Đặt mua
25 Viettel 0353.66.2008 3.500.000 33 Đặt mua
26 Viettel 0364.35.2008 910.000 31 Đặt mua
27 Viettel 0367.2.1.2008 1.100.000 29 Đặt mua
28 Viettel 0357.54.2008 910.000 34 Đặt mua
29 Viettel 0374.31.2008 910.000 28 Đặt mua
30 Viettel 0366.39.2008 2.000.000 37 Đặt mua
31 Viettel 0367.64.2008 910.000 36 Đặt mua
32 Viettel 0329.33.2008 1.250.000 30 Đặt mua
33 Viettel 0378.56.2008 1.100.000 39 Đặt mua
34 Viettel 0389.8.6.2008 3.500.000 44 Đặt mua
35 Viettel 0393.27.2008 1.250.000 34 Đặt mua
36 Viettel 0354.65.2008 910.000 33 Đặt mua
37 Viettel 0358.61.2008 1.100.000 33 Đặt mua
38 Viettel 0336.32.2008 1.250.000 27 Đặt mua
39 Viettel 0362.25.2008 3.500.000 28 Đặt mua
40 Viettel 0354.62.2008 910.000 30 Đặt mua
41 Viettel 0387.95.2008 1.100.000 42 Đặt mua
42 Viettel 0367.99.2008 3.500.000 44 Đặt mua
43 Viettel 0399.71.2008 1.250.000 39 Đặt mua
44 Viettel 0359.44.2008 910.000 35 Đặt mua
45 Viettel 0379.34.2008 910.000 36 Đặt mua
46 Viettel 0359.74.2008 910.000 38 Đặt mua
47 Viettel 0373.95.2008 1.250.000 37 Đặt mua
48 Viettel 0347.27.2008 910.000 33 Đặt mua
49 Viettel 0342.01.2008 3.500.000 20 Đặt mua
50 Viettel 0383.41.2008 910.000 29 Đặt mua
51 Viettel 0327.89.2008 3.500.000 39 Đặt mua
52 Viettel 0394.38.2008 910.000 37 Đặt mua
53 Viettel 0379.16.2008 1.250.000 36 Đặt mua
54 Viettel 0379.61.2008 1.250.000 36 Đặt mua
55 Viettel 0329.65.2008 1.100.000 35 Đặt mua
56 Viettel 0379.42.2008 910.000 35 Đặt mua
57 Viettel 035.29.3.2008 3.500.000 32 Đặt mua
58 Viettel 0355.41.2008 910.000 28 Đặt mua
59 Viettel 0327.64.2008 910.000 32 Đặt mua
60 Viettel 0352.38.2008 3.500.000 31 Đặt mua
61 Viettel 0348.97.2008 910.000 41 Đặt mua
62 Viettel 0335.14.2008 910.000 26 Đặt mua
63 Viettel 0383.9.7.2008 1.250.000 40 Đặt mua
64 Viettel 0355.6.1.2008 1.250.000 30 Đặt mua
65 Viettel 0394.47.2008 910.000 37 Đặt mua
66 Viettel 0333.07.2008 4.500.000 26 Đặt mua
67 Viettel 0378.98.2008 3.500.000 45 Đặt mua
68 Viettel 0352.61.2008 3.500.000 27 Đặt mua
69 Viettel 0373.15.2008 3.500.000 29 Đặt mua
70 Viettel 0352.44.2008 3.500.000 28 Đặt mua
DMCA.com Protection Status