Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.222.0505 1.490.000 32 Đặt mua
2 Mobifone 0703.22.0505 1.090.000 24 Đặt mua
3 Mobifone 0703.11.0505 1.290.000 22 Đặt mua
4 Viettel 0961.22.0505 3.300.000 30 Đặt mua
5 Viettel 09.8118.0505 7.300.000 37 Đặt mua
6 Viettel 0971.12.0505 1.700.000 30 Đặt mua
7 Viettel 0971.21.0505 1.700.000 30 Đặt mua
8 Viettel 097.123.0505 7.300.000 32 Đặt mua
9 Viettel 09.6116.0505 7.900.000 33 Đặt mua
10 Viettel 0389.53.2005 1.830.000 35 Đặt mua
11 Vinaphone 0911.26.01.05 1.180.000 25 Đặt mua
12 Mobifone 0765.61.2005 1.830.000 32 Đặt mua
13 Mobifone 0785.94.2005 1.830.000 40 Đặt mua
14 Viettel 0357.20.2005 1.180.000 24 Đặt mua
15 Vinaphone 0828.21.06.05 910.000 32 Đặt mua
16 Mobifone 0778.05.04.05 980.000 36 Đặt mua
17 Mobifone 0764.60.2005 1.180.000 30 Đặt mua
18 Mobifone 0902.30.05.05 2.280.000 24 Đặt mua
19 Mobifone 0907.06.01.05 1.680.000 28 Đặt mua
20 Mobifone 0774.64.2005 1.830.000 35 Đặt mua
21 Mobifone 0775.02.05.05 1.330.000 31 Đặt mua
22 Viettel 0399.31.2005 1.830.000 32 Đặt mua
23 Viettel 0365.86.2005 2.130.000 35 Đặt mua
24 Mobifone 0934.09.05.05 2.500.000 35 Đặt mua
25 Viettel 0365.46.2005 1.830.000 31 Đặt mua
26 Viettel 0359.76.2005 1.830.000 37 Đặt mua
27 Mobifone 0777.02.05.05 2.280.000 33 Đặt mua
28 Mobifone 0778.76.2005 2.130.000 42 Đặt mua
29 Mobifone 0776.93.2005 1.830.000 39 Đặt mua
30 Mobifone 0707.83.2005 2.600.000 32 Đặt mua
31 Viettel 0375.53.2005 1.830.000 30 Đặt mua
32 Viettel 0372.150.105 700.000 24 Đặt mua
33 Mobifone 0707.87.2005 2.600.000 36 Đặt mua
34 Mobifone 0797.98.2005 1.830.000 47 Đặt mua
35 Mobifone 0785.95.2005 1.830.000 41 Đặt mua
36 Viettel 0387.22.2005 2.130.000 29 Đặt mua
37 Viettel 0353.80.2005 1.180.000 26 Đặt mua
38 Vinaphone 0888.02.06.05 980.000 37 Đặt mua
39 Vinaphone 0853.07.07.05 980.000 35 Đặt mua
40 Mobifone 07.03.03.2005 5.000.000 20 Đặt mua
41 Viettel 0369.84.2005 1.830.000 37 Đặt mua
42 Mobifone 0786.34.2005 1.830.000 35 Đặt mua
43 Mobifone 0764.47.2005 1.830.000 35 Đặt mua
44 Mobifone 0786.01.2005 1.830.000 29 Đặt mua
45 Mobifone 0798.85.2005 1.830.000 44 Đặt mua
46 Mobifone 0704.41.2005 1.830.000 23 Đặt mua
47 Mobifone 0775.64.2005 1.830.000 36 Đặt mua
48 Viettel 0377.10.0505 980.000 28 Đặt mua
49 Viettel 0981.09.01.05 910.000 33 Đặt mua
50 Vinaphone 0888.13.10.05 840.000 34 Đặt mua
51 Viettel 0389.81.2005 1.830.000 36 Đặt mua
52 Mobifone 0778.05.07.05 980.000 39 Đặt mua
53 Viettel 0344.47.2005 1.830.000 29 Đặt mua
54 Mobifone 0707.35.2005 2.600.000 29 Đặt mua
55 Vinaphone 08.18.01.2005 5.000.000 25 Đặt mua
56 Mobifone 0778.96.2005 2.130.000 44 Đặt mua
57 Mobifone 0786.28.05.05 1.100.000 41 Đặt mua
58 Viettel 0388.22.2005 2.130.000 30 Đặt mua
59 Mobifone 0764.92.2005 1.830.000 35 Đặt mua
60 Viettel 0372.91.2005 1.830.000 29 Đặt mua
61 Mobifone 0778.05.09.05 980.000 41 Đặt mua
62 Viettel 0377.04.0505 1.100.000 31 Đặt mua
63 Vinaphone 0949.40.2005 1.100.000 33 Đặt mua
64 Mobifone 0786.70.2005 1.180.000 35 Đặt mua
65 Mobifone 0774.11.0505 1.100.000 30 Đặt mua
66 Mobifone 0937.22.05.05 2.500.000 33 Đặt mua
67 Viettel 0352.41.2005 1.830.000 22 Đặt mua
68 Viettel 0972.07.06.05 1.100.000 36 Đặt mua
69 Mobifone 0703.59.2005 1.830.000 31 Đặt mua
70 Mobifone 0767.53.2005 1.830.000 35 Đặt mua

Sim tam hoa 8 giữa tại https://samsungviet.vn

DMCA.com Protection Status