Sim Năm Sinh 2004

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0988.81.2004 30.000.000 40 Đặt mua
2 Vinaphone 0818.66.2004 2.600.000 35 Đặt mua
3 Vinaphone 0918.35.2004 2.700.000 32 Đặt mua
4 Vinaphone 0889.68.2004 4.600.000 45 Đặt mua
5 Vinaphone 0914.75.2004 2.500.000 32 Đặt mua
6 Vinaphone 0913.56.2004 4.500.000 30 Đặt mua
7 Vinaphone 0915.98.2004 3.800.000 38 Đặt mua
8 Vinaphone 0886.82.2004 2.200.000 38 Đặt mua
9 Vinaphone 09.19.05.2004 14.000.000 30 Đặt mua
10 Vinaphone 0947.00.2004 3.900.000 26 Đặt mua
11 Vinaphone 0915.66.2004 5.500.000 33 Đặt mua
12 Vinaphone 09.17.15.2004 2.800.000 29 Đặt mua
13 Vinaphone 0818.96.2004 2.050.000 38 Đặt mua
14 Vinaphone 0886.39.2004 2.800.000 40 Đặt mua
15 Vinaphone 0916.00.2004 4.500.000 22 Đặt mua
16 Vinaphone 0817.99.2004 1.600.000 40 Đặt mua
17 Vinaphone 0889.99.2004 12.000.000 49 Đặt mua
18 Vinaphone 0886.69.2004 2.200.000 43 Đặt mua
19 Vinaphone 08.1389.2004 1.750.000 35 Đặt mua
20 Vinaphone 0813.99.2004 2.600.000 36 Đặt mua
21 Vinaphone 0911.86.2004 4.800.000 31 Đặt mua
22 Vinaphone 0833.83.2004 1.600.000 31 Đặt mua
23 Vinaphone 0886.78.2004 2.500.000 43 Đặt mua
24 Vinaphone 0946.98.2004 1.250.000 42 Đặt mua
25 Vinaphone 0946.76.2004 2.500.000 38 Đặt mua
26 Vinaphone 09.16.01.2004 14.000.000 23 Đặt mua
27 Vinaphone 08.24.04.2004 12.000.000 24 Đặt mua
28 Vinaphone 0838.58.2004 2.050.000 38 Đặt mua
29 Vinaphone 0886.11.2004 2.050.000 30 Đặt mua
30 Vinaphone 08.24.07.2004 11.000.000 27 Đặt mua
31 Vinaphone 0813.88.2004 2.600.000 34 Đặt mua
32 Vinaphone 0812.99.2004 3.400.000 35 Đặt mua
33 Vinaphone 0818.99.2004 2.600.000 41 Đặt mua
34 Vinaphone 0886.58.2004 2.200.000 41 Đặt mua
35 Vinaphone 09.1966.2004 5.000.000 37 Đặt mua
36 Vinaphone 0888.33.2004 4.600.000 36 Đặt mua
37 Vinaphone 0943.66.2004 1.250.000 34 Đặt mua
38 Vinaphone 0816.88.2004 2.600.000 37 Đặt mua
39 Vinaphone 0946.91.2004 1.250.000 35 Đặt mua
40 Vinaphone 0819.66.2004 2.400.000 36 Đặt mua
41 Vinaphone 0913.19.2004 3.900.000 29 Đặt mua
42 Vinaphone 0886.33.2004 2.050.000 34 Đặt mua
43 Vinaphone 0912.86.2004 10.000.000 32 Đặt mua
44 Vinaphone 0886.22.2004 2.500.000 32 Đặt mua
45 Vinaphone 0816.99.2004 2.600.000 39 Đặt mua
46 Vinaphone 0889.55.2004 1.680.000 41 Đặt mua
47 Mobifone 077.7.03.2004 3.500.000 30 Đặt mua
48 Mobifone 077.30.4.2004 4.500.000 27 Đặt mua
49 Vinaphone 0948.83.2004 2.000.000 38 Đặt mua
50 Mobifone 077.5.08.2004 3.500.000 33 Đặt mua
51 Mobifone 077.9.08.2004 3.500.000 37 Đặt mua
52 Vinaphone 0949.86.2004 2.200.000 42 Đặt mua
53 Mobifone 077.5.07.2004 3.500.000 32 Đặt mua
54 Mobifone 077.5.12.2004 3.500.000 28 Đặt mua
55 Mobifone 077.7.06.2004 3.500.000 33 Đặt mua
56 Mobifone 07.03.05.2004 10.000.000 21 Đặt mua
57 Mobifone 07.03.07.2004 12.000.000 23 Đặt mua
58 Vinaphone 0917.63.2004 1.800.000 32 Đặt mua
59 Vinaphone 0946.89.2004 2.000.000 42 Đặt mua
60 Mobifone 07.07.03.2004 12.000.000 23 Đặt mua
61 Mobifone 077.3.09.2004 3.500.000 32 Đặt mua
62 Mobifone 077.6.12.2004 3.500.000 29 Đặt mua
63 Vinaphone 0886.64.2004 1.200.000 38 Đặt mua
64 Mobifone 07.07.02.2004 10.000.000 22 Đặt mua
65 Mobifone 077.9.05.2004 3.500.000 34 Đặt mua
66 Vinaphone 0943.39.2004 1.800.000 34 Đặt mua
67 Vinaphone 0917.14.2004 1.800.000 28 Đặt mua
68 Mobifone 07.03.06.2004 10.000.000 22 Đặt mua
69 Mobifone 07.07.06.2004 10.000.000 26 Đặt mua
70 Vinaphone 0917.26.2004 1.800.000 31 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2

DMCA.com Protection Status