Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.678.2003 1.900.000 41 Đặt mua
2 Mobifone 0769.69.2003 5.070.000 42 Đặt mua
3 Mobifone 0792.09.2003 2.010.000 32 Đặt mua
4 Mobifone 0703.33.2003 5.070.000 21 Đặt mua
5 Mobifone 0777.01.2003 2.090.000 27 Đặt mua
6 Mobifone 0779.05.2003 2.050.000 33 Đặt mua
7 Mobifone 089.888.2003 9.410.000 46 Đặt mua
8 Mobifone 0797.04.2003 2.090.000 32 Đặt mua
9 Mobifone 0707.01.2003 5.190.000 20 Đặt mua
10 Mobifone 078.999.2003 8.670.000 47 Đặt mua
11 Mobifone 0778.02.2003 2.080.000 29 Đặt mua
12 Mobifone 0775.01.2003 2.090.000 25 Đặt mua
13 Mobifone 0778.06.2003 2.080.000 33 Đặt mua
14 Mobifone 0776.11.2003 2.170.000 27 Đặt mua
15 Mobifone 0772.06.2003 2.010.000 27 Đặt mua
16 Mobifone 0772.04.2003 2.000.000 25 Đặt mua
17 Mobifone 0778.38.2003 2.000.000 38 Đặt mua
18 Mobifone 0704.56.2003 2.730.000 27 Đặt mua
19 Mobifone 0777.08.2003 2.090.000 34 Đặt mua
20 Mobifone 0768.00.2003 5.170.000 26 Đặt mua
21 Mobifone 0708.07.2003 5.690.000 27 Đặt mua
22 Vinaphone 08.1981.2003 5.000.000 32 Đặt mua
23 Vinaphone 09.15.01.2003 12.000.000 21 Đặt mua
24 Vinaphone 08.1980.2003 5.000.000 31 Đặt mua
25 Vinaphone 091.196.2003 5.000.000 31 Đặt mua
26 Vinaphone 08.1982.2003 5.000.000 33 Đặt mua
27 Vinaphone 091.136.2003 5.000.000 25 Đặt mua
28 Vinaphone 08.1971.2003 5.000.000 31 Đặt mua
29 Vinaphone 0888.66.2003 7.900.000 41 Đặt mua
30 Vinaphone 0919.56.2003 2.200.000 35 Đặt mua
31 Vinaphone 08.1974.2003 5.000.000 34 Đặt mua
32 Vinaphone 0826.07.2003 9.000.000 28 Đặt mua
33 Vinaphone 083.567.2003 3.000.000 34 Đặt mua
34 Vinaphone 0812.11.2003 9.000.000 18 Đặt mua
35 Vinaphone 08.1983.2003 5.000.000 34 Đặt mua
36 Vinaphone 084.678.2003 3.000.000 38 Đặt mua
37 Vinaphone 08.1970.2003 5.000.000 30 Đặt mua
38 Vinaphone 084.789.2003 3.000.000 41 Đặt mua
39 Vinaphone 0943.86.2003 3.300.000 35 Đặt mua
40 Vinaphone 08.1975.2003 5.000.000 35 Đặt mua
41 Vinaphone 08.1972.2003 5.000.000 32 Đặt mua
42 Vinaphone 0919.57.2003 1.900.000 36 Đặt mua
43 Vinaphone 0822.11.2003 12.000.000 19 Đặt mua
44 Vinaphone 08.8686.2003 7.900.000 41 Đặt mua
45 Vinaphone 09.19.06.2003 15.000.000 30 Đặt mua
46 Vinaphone 081.345.2003 3.000.000 26 Đặt mua
47 Vinaphone 0829.12.2003 9.000.000 27 Đặt mua
48 Vinaphone 091.226.2003 6.900.000 25 Đặt mua
49 Vinaphone 084.777.2003 3.000.000 38 Đặt mua
50 Mobifone 077.7.07.2003 3.190.000 33 Đặt mua
51 Vinaphone 0943.69.2003 1.700.000 36 Đặt mua
52 Vinaphone 0917.94.2003 1.700.000 35 Đặt mua
53 Vinaphone 0918.74.2003 1.700.000 34 Đặt mua
54 Mobifone 077.3.08.2003 3.190.000 30 Đặt mua
55 Vinaphone 0914.59.2003 1.700.000 33 Đặt mua
56 Mobifone 077.2.01.2003 3.190.000 22 Đặt mua
57 Mobifone 077.7.10.2003 3.190.000 27 Đặt mua
58 Mobifone 077.3.05.2003 3.190.000 27 Đặt mua
59 Mobifone 07.07.05.2003 11.400.000 24 Đặt mua
60 Mobifone 077.8.01.2003 3.190.000 28 Đặt mua
61 Vinaphone 0945.39.2003 2.090.000 35 Đặt mua
62 Mobifone 07.07.09.2003 11.400.000 28 Đặt mua
63 Mobifone 07.07.06.2003 11.400.000 25 Đặt mua
64 Mobifone 077.3.07.2003 3.190.000 29 Đặt mua
65 Mobifone 077.7.06.2003 3.190.000 32 Đặt mua
66 Mobifone 077.7.02.2003 3.190.000 28 Đặt mua
67 Mobifone 07.07.11.2003 9.500.000 21 Đặt mua
68 Mobifone 07.03.01.2003 9.500.000 16 Đặt mua
69 Mobifone 07.03.02.2003 9.500.000 17 Đặt mua
70 Mobifone 077.9.01.2003 3.190.000 29 Đặt mua
DMCA.com Protection Status