Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0939.07.2003 1.570.000 33 Đặt mua
2 Mobifone 0907.7.5.2003 1.250.000 33 Đặt mua
3 Mobifone 0907.5.6.2003 1.600.000 32 Đặt mua
4 Mobifone 0939.01.2003 2.620.000 27 Đặt mua
5 Mobifone 0931.04.2003 1.550.000 22 Đặt mua
6 Mobifone 0901.2.8.2003 2.800.000 25 Đặt mua
7 Mobifone 0939.7.4.2003 1.840.000 37 Đặt mua
8 Mobifone 0939.4.1.2003 1.900.000 31 Đặt mua
9 Mobifone 0939.4.7.2003 1.840.000 37 Đặt mua
10 Mobifone 0789.6.6.2003 2.460.000 41 Đặt mua
11 Mobifone 0789.6.8.2003 2.450.000 43 Đặt mua
12 Mobifone 0907.7.8.2003 2.680.000 36 Đặt mua
13 Mobifone 0798.002.003 1.750.000 29 Đặt mua
14 Mobifone 0898.002.003 6.190.000 30 Đặt mua
15 Mobifone 0907.5.7.2003 2.120.000 33 Đặt mua
16 Mobifone 0939.9.4.2003 2.140.000 39 Đặt mua
17 Mobifone 0907.2.1.2003 2.460.000 24 Đặt mua
18 Mobifone 0939.4.6.2003 2.200.000 36 Đặt mua
19 Mobifone 0775.05.2003 2.030.000 29 Đặt mua
20 Mobifone 0778.04.2003 2.030.000 31 Đặt mua
21 Mobifone 078.678.2003 1.900.000 41 Đặt mua
22 Mobifone 0707.04.2003 5.610.000 23 Đặt mua
23 Mobifone 0707.01.2003 5.190.000 20 Đặt mua
24 Mobifone 0703.09.2003 5.470.000 24 Đặt mua
25 Mobifone 0779.04.2003 2.000.000 32 Đặt mua
26 Mobifone 0775.07.2003 2.090.000 31 Đặt mua
27 Mobifone 0702.27.2003 1.900.000 23 Đặt mua
28 Mobifone 0703.10.2003 5.480.000 16 Đặt mua
29 Mobifone 0776.10.2003 2.070.000 26 Đặt mua
30 Mobifone 0776.66.2003 5.070.000 37 Đặt mua
31 Mobifone 0778.07.2003 2.050.000 34 Đặt mua
32 Mobifone 0775.67.2003 3.510.000 37 Đặt mua
33 Mobifone 0772.06.2003 2.010.000 27 Đặt mua
34 Mobifone 0777.01.2003 2.090.000 27 Đặt mua
35 Mobifone 0778.09.2003 2.080.000 36 Đặt mua
36 Mobifone 07.6789.2003 26.200.000 42 Đặt mua
37 Mobifone 0794.97.2003 1.200.000 41 Đặt mua
38 Mobifone 07.07.07.2003 37.300.000 26 Đặt mua
39 Mobifone 0764.56.2003 2.740.000 33 Đặt mua
40 Mobifone 0704.56.2003 2.730.000 27 Đặt mua
41 Mobifone 0797.77.2003 6.920.000 42 Đặt mua
42 Mobifone 0797.04.2003 2.090.000 32 Đặt mua
43 Mobifone 0792.07.2003 2.050.000 30 Đặt mua
44 Mobifone 0779.07.2003 2.000.000 35 Đặt mua
45 Mobifone 07.04.12.2003 5.070.000 19 Đặt mua
46 Mobifone 07.68.68.2003 23.800.000 40 Đặt mua
47 Mobifone 0778.05.2003 2.080.000 32 Đặt mua
48 Mobifone 0778.06.2003 2.080.000 33 Đặt mua
49 Mobifone 0797.07.2003 2.000.000 35 Đặt mua
50 Mobifone 0777.08.2003 2.090.000 34 Đặt mua
51 Mobifone 0768.00.2003 5.170.000 26 Đặt mua
52 Mobifone 0776.11.2003 2.170.000 27 Đặt mua
53 Mobifone 0779.08.2003 2.090.000 36 Đặt mua
54 Mobifone 0776.78.2003 3.410.000 40 Đặt mua
55 Mobifone 0703.45.2003 2.760.000 24 Đặt mua
56 Mobifone 077777.2003 86.000.000 40 Đặt mua
57 Mobifone 0798.12.2003 2.070.000 32 Đặt mua
58 Mobifone 0797.05.2003 2.050.000 33 Đặt mua
59 Mobifone 089.888.2003 9.410.000 46 Đặt mua
60 Mobifone 0777.04.2003 2.090.000 30 Đặt mua
61 Mobifone 0797.09.2003 2.090.000 37 Đặt mua
62 Mobifone 0705.59.2003 1.840.000 31 Đặt mua
63 Mobifone 0703.33.2003 5.070.000 21 Đặt mua
64 Mobifone 0793.91.2003 1.200.000 34 Đặt mua
65 Mobifone 0707.03.2003 5.070.000 22 Đặt mua
66 Mobifone 0778.02.2003 2.080.000 29 Đặt mua
67 Mobifone 0708.07.2003 5.690.000 27 Đặt mua
68 Mobifone 0796.81.2003 820.000 36 Đặt mua
69 Mobifone 0772.09.2003 2.010.000 30 Đặt mua
70 Mobifone 0789.89.2003 9.410.000 46 Đặt mua
DMCA.com Protection Status