Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0912.71.2003 1.990.000 25 Đặt mua
2 Vinaphone 0919.61.2003 1.990.000 31 Đặt mua
3 Vinaphone 08.1979.2003 3.880.000 39 Đặt mua
4 Vinaphone 0825.93.2003 1.100.000 32 Đặt mua
5 Vinaphone 0916.94.2003 1.990.000 34 Đặt mua
6 Vinaphone 081779.2003 5.010.000 37 Đặt mua
7 Vinaphone 085.789.2003 1.850.000 42 Đặt mua
8 Vinaphone 091.242.2003 1.925.000 23 Đặt mua
9 Vinaphone 082.999.2003 7.170.000 42 Đặt mua
10 Vinaphone 0919.17.2003 1.960.000 32 Đặt mua
11 Vinaphone 0828.98.2003 5.730.000 40 Đặt mua
12 Vinaphone 0833.55.2003 5.320.000 29 Đặt mua
13 Vinaphone 08.5678.2003 5.760.000 39 Đặt mua
14 Vinaphone 081777.2003 6.270.000 35 Đặt mua
15 Vinaphone 0919.31.2003 1.940.000 28 Đặt mua
16 Vinaphone 083.568.2003 3.090.000 35 Đặt mua
17 Vinaphone 0918.67.2003 2.820.000 36 Đặt mua
18 Vinaphone 08.1978.2003 4.370.000 38 Đặt mua
19 Vinaphone 082.555.2003 3.120.000 30 Đặt mua
20 Vinaphone 0915.84.2003 1.690.000 32 Đặt mua
21 Vinaphone 0916.71.2003 1.970.000 29 Đặt mua
22 Vinaphone 0915.61.2003 1.700.000 27 Đặt mua
23 Vinaphone 0916.31.2003 980.000 25 Đặt mua
24 Vinaphone 08.5555.2003 6.080.000 33 Đặt mua
25 Vinaphone 0916.53.2003 1.990.000 29 Đặt mua
26 Vinaphone 081775.2003 1.890.000 33 Đặt mua
27 Vinaphone 08.1977.2003 4.380.000 37 Đặt mua
28 Vinaphone 0915.81.2003 1.660.000 29 Đặt mua
29 Vinaphone 0825.95.2003 5.040.000 34 Đặt mua
30 Vinaphone 0918.65.2003 2.830.000 34 Đặt mua
31 Vinaphone 083.323.2003 1.950.000 24 Đặt mua
32 Vinaphone 0916.27.2003 980.000 30 Đặt mua
33 Vinaphone 0945.13.2003 980.000 27 Đặt mua
34 Vinaphone 0823.93.2003 1.100.000 30 Đặt mua
35 Vinaphone 0918.97.2003 980.000 39 Đặt mua
36 Vinaphone 0919.13.2003 3.090.000 28 Đặt mua
37 Vinaphone 085.345.2003 1.660.000 30 Đặt mua
38 Vinaphone 0915.64.2003 1.670.000 30 Đặt mua
39 Vinaphone 0947.95.2003 980.000 39 Đặt mua
40 Vinaphone 0945.14.2003 980.000 28 Đặt mua
41 Vinaphone 083.616.2003 2.070.000 29 Đặt mua
42 Vinaphone 09.1981.2003 7.600.000 33 Đặt mua
43 Vinaphone 0915.32.2003 980.000 25 Đặt mua
44 Vinaphone 082.888.2003 6.650.000 39 Đặt mua
45 Vinaphone 0833.68.2003 3.020.000 33 Đặt mua
46 Vinaphone 0913.61.2003 1.950.000 25 Đặt mua
47 Vinaphone 0819.66.2003 3.120.000 35 Đặt mua
48 Vinaphone 0915.93.2003 3.800.000 32 Đặt mua
49 Vinaphone 0813.88.2003 3.320.000 33 Đặt mua
50 Vinaphone 0815.88.2003 3.320.000 35 Đặt mua
51 Vinaphone 0813.66.2003 2.380.000 29 Đặt mua
52 Vinaphone 0911.12.2003 11.900.000 19 Đặt mua
53 Vinaphone 0886.06.2003 1.900.000 33 Đặt mua
54 Vinaphone 0816.99.2003 2.890.000 38 Đặt mua
55 Vinaphone 0815.99.2003 3.320.000 37 Đặt mua
56 Vinaphone 0917.02.2003 11.900.000 24 Đặt mua
57 Vinaphone 0886.15.2003 1.780.000 33 Đặt mua
58 Vinaphone 0911.86.2003 5.090.000 30 Đặt mua
59 Mobifone 0797.33.2003 1.750.000 34 Đặt mua
60 Mobifone 0797.42.2003 1.287.500 34 Đặt mua
61 Mobifone 0792.52.2003 1.287.500 30 Đặt mua
62 Mobifone 0794.86.2003 1.287.500 39 Đặt mua
63 Mobifone 0798.52.2003 1.287.500 36 Đặt mua
64 Mobifone 0937.42.2003 1.287.500 30 Đặt mua
65 Mobifone 0785.02.2003 1.287.500 27 Đặt mua
66 Mobifone 0785.82.2003 1.350.000 35 Đặt mua
67 Mobifone 0792.72.2003 1.287.500 32 Đặt mua
68 Mobifone 0783.62.2003 1.287.500 31 Đặt mua
69 Mobifone 0797.32.2003 1.287.500 33 Đặt mua
70 Mobifone 0933.76.2003 1.287.500 33 Đặt mua
DMCA.com Protection Status