Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0949.47.2003 2.600.000 38 Đặt mua
2 Vinaphone 0949.43.2003 2.280.000 34 Đặt mua
3 Vinaphone 0827.97.2003 1.830.000 38 Đặt mua
4 Vinaphone 08.18.01.2003 5.000.000 23 Đặt mua
5 Vinaphone 0947.83.2003 2.280.000 36 Đặt mua
6 Vinaphone 0825.93.2003 1.100.000 32 Đặt mua
7 Vinaphone 0918.97.2003 980.000 39 Đặt mua
8 Vinaphone 08.1977.2003 4.260.000 37 Đặt mua
9 Vinaphone 08.5678.2003 6.080.000 39 Đặt mua
10 Vinaphone 081775.2003 1.880.000 33 Đặt mua
11 Vinaphone 0834.67.2003 1.990.000 33 Đặt mua
12 Vinaphone 0833.55.2003 5.320.000 29 Đặt mua
13 Vinaphone 083.323.2003 1.925.000 24 Đặt mua
14 Vinaphone 0919.61.2003 1.990.000 31 Đặt mua
15 Vinaphone 0825.98.2003 1.100.000 37 Đặt mua
16 Vinaphone 0919.17.2003 1.990.000 32 Đặt mua
17 Vinaphone 0915.84.2003 1.700.000 32 Đặt mua
18 Vinaphone 0833.68.2003 2.940.000 33 Đặt mua
19 Vinaphone 0916.87.2003 1.970.000 36 Đặt mua
20 Vinaphone 0858.58.2003 4.880.000 39 Đặt mua
21 Vinaphone 083.888.2003 5.420.000 40 Đặt mua
22 Vinaphone 0916.27.2003 980.000 30 Đặt mua
23 Vinaphone 083.616.2003 2.050.000 29 Đặt mua
24 Vinaphone 083.568.2003 3.090.000 35 Đặt mua
25 Vinaphone 083.444.2003 2.090.000 28 Đặt mua
26 Vinaphone 083.678.2003 5.190.000 37 Đặt mua
27 Vinaphone 081778.2003 3.090.000 36 Đặt mua
28 Vinaphone 081779.2003 4.890.000 37 Đặt mua
29 Vinaphone 0916.53.2003 1.990.000 29 Đặt mua
30 Vinaphone 082.345.2003 6.650.000 27 Đặt mua
31 Vinaphone 0919.31.2003 1.925.000 28 Đặt mua
32 Vinaphone 091.242.2003 1.925.000 23 Đặt mua
33 Vinaphone 0918.51.2003 1.925.000 29 Đặt mua
34 Vinaphone 0945.14.2003 980.000 28 Đặt mua
35 Vinaphone 0913.61.2003 1.990.000 25 Đặt mua
36 Vinaphone 085.779.2003 2.090.000 41 Đặt mua
37 Vinaphone 09.1975.2003 6.650.000 36 Đặt mua
38 Vinaphone 083.555.2003 5.740.000 31 Đặt mua
39 Vinaphone 0823.93.2003 1.100.000 30 Đặt mua
40 Vinaphone 085.345.2003 1.625.000 30 Đặt mua
41 Vinaphone 0916.71.2003 1.950.000 29 Đặt mua
42 Vinaphone 0825.96.2003 1.100.000 35 Đặt mua
43 Vinaphone 0828.98.2003 5.590.000 40 Đặt mua
44 Vinaphone 081777.2003 6.110.000 35 Đặt mua
45 Vinaphone 0825.95.2003 4.920.000 34 Đặt mua
46 Vinaphone 0915.64.2003 1.640.000 30 Đặt mua
47 Vinaphone 0833.67.2003 1.950.000 32 Đặt mua
48 Vinaphone 0916.13.2003 1.925.000 25 Đặt mua
49 Vinaphone 08.1979.2003 3.770.000 39 Đặt mua
50 Vinaphone 082.555.2003 3.040.000 30 Đặt mua
51 Vinaphone 0839.88.2003 1.990.000 41 Đặt mua
52 Vinaphone 0919.13.2003 3.020.000 28 Đặt mua
53 Vinaphone 082.999.2003 6.990.000 42 Đặt mua
54 Vinaphone 0945.13.2003 980.000 27 Đặt mua
55 Vinaphone 082.888.2003 6.650.000 39 Đặt mua
56 Vinaphone 085.789.2003 1.790.000 42 Đặt mua
57 Vinaphone 0918.67.2003 2.750.000 36 Đặt mua
58 Vinaphone 0947.95.2003 980.000 39 Đặt mua
59 Vinaphone 0915.61.2003 1.700.000 27 Đặt mua
60 Vinaphone 0912.71.2003 1.990.000 25 Đặt mua
61 Vinaphone 0833.99.2003 4.890.000 37 Đặt mua
62 Vinaphone 0918.65.2003 2.890.000 34 Đặt mua
63 Vinaphone 0916.94.2003 1.990.000 34 Đặt mua
64 Vinaphone 09.1981.2003 7.600.000 33 Đặt mua
65 Vinaphone 0915.32.2003 980.000 25 Đặt mua
66 Vinaphone 0915.37.2003 980.000 30 Đặt mua
67 Vinaphone 08.5555.2003 6.080.000 33 Đặt mua
68 Vinaphone 0916.31.2003 980.000 25 Đặt mua
69 Vinaphone 0837.38.2003 1.100.000 34 Đặt mua
70 Vinaphone 0839.33.2003 2.010.000 31 Đặt mua
DMCA.com Protection Status