Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0387.22.2003 2.130.000 27 Đặt mua
2 Viettel 0359.76.2003 1.830.000 35 Đặt mua
3 Viettel 0395.63.2003 1.830.000 31 Đặt mua
4 Viettel 0369.87.2003 1.830.000 38 Đặt mua
5 Viettel 0399.37.2003 1.830.000 36 Đặt mua
6 Viettel 0399.31.2003 1.830.000 30 Đặt mua
7 Viettel 0374.31.2003 1.830.000 23 Đặt mua
8 Viettel 0352.99.2003 2.130.000 33 Đặt mua
9 Viettel 0365.48.2003 1.830.000 31 Đặt mua
10 Viettel 0365.46.2003 1.830.000 29 Đặt mua
11 Viettel 0386.72.2003 1.830.000 31 Đặt mua
12 Viettel 0379.19.2003 1.830.000 34 Đặt mua
13 Viettel 0347.27.2003 1.830.000 28 Đặt mua
14 Viettel 0353.31.2003 1.830.000 20 Đặt mua
15 Viettel 0978.41.2003 3.530.000 34 Đặt mua
16 Viettel 0985.3.1.2003 6.220.000 31 Đặt mua
17 Viettel 033.29.7.2003 4.890.000 29 Đặt mua
18 Viettel 097.604.2003 5.500.000 31 Đặt mua
19 Viettel 0325.22.2003 4.390.000 19 Đặt mua
20 Viettel 0353.77.2003 1.400.000 30 Đặt mua
21 Viettel 0967.92.2003 3.490.000 38 Đặt mua
22 Viettel 0337.23.2003 2.280.000 23 Đặt mua
23 Viettel 035.298.2003 2.250.000 32 Đặt mua
24 Viettel 0964.51.2003 2.750.000 30 Đặt mua
25 Viettel 0968.3.4.2003 8.290.000 35 Đặt mua
26 Viettel 0376.31.2003 1.325.000 25 Đặt mua
27 Viettel 0339.47.2003 1.290.000 31 Đặt mua
28 Viettel 0866.61.2003 2.900.000 32 Đặt mua
29 Viettel 096.559.2003 5.000.000 39 Đặt mua
30 Viettel 032.640.2003 1.800.000 20 Đặt mua
31 Viettel 0985.53.2003 4.000.000 35 Đặt mua
32 Viettel 096.255.2003 15.000.000 32 Đặt mua
33 Viettel 0974.14.2003 4.350.000 30 Đặt mua
34 Viettel 036.28.7.2003 3.500.000 31 Đặt mua
35 Viettel 0868.7.6.2003 3.500.000 40 Đặt mua
36 Viettel 0968.7.2.2003 4.000.000 37 Đặt mua
37 Viettel 0983.47.2003 2.880.000 36 Đặt mua
38 Viettel 0977.24.2003 3.290.000 34 Đặt mua
39 Viettel 0963.45.2003 8.900.000 32 Đặt mua
40 Viettel 0868.61.2003 3.500.000 34 Đặt mua
41 Viettel 0963.97.2003 8.000.000 39 Đặt mua
42 Viettel 0866.13.2003 3.390.000 29 Đặt mua
43 Viettel 0376.34.2003 1.300.000 28 Đặt mua
44 Viettel 0337.63.2003 3.000.000 27 Đặt mua
45 Viettel 09.7654.2003 5.090.000 36 Đặt mua
46 Viettel 0396.73.2003 4.890.000 33 Đặt mua
47 Viettel 0344.36.2003 2.500.000 25 Đặt mua
48 Viettel 0358.7.4.2003 1.175.000 32 Đặt mua
49 Viettel 0343.72.2003 2.500.000 24 Đặt mua
50 Viettel 0866.70.2003 2.670.000 32 Đặt mua
51 Viettel 0974.70.2003 2.500.000 32 Đặt mua
52 Viettel 033.877.2003 1.500.000 33 Đặt mua
53 Viettel 0973.16.2003 5.000.000 31 Đặt mua
54 Viettel 097.298.2003 5.150.000 40 Đặt mua
55 Viettel 0384.61.2003 1.137.500 27 Đặt mua
56 Viettel 0988.19.2003 8.000.000 40 Đặt mua
57 Viettel 0368.24.2003 3.500.000 28 Đặt mua
58 Viettel 0965.87.2003 3.590.000 40 Đặt mua
59 Viettel 0979.42.2003 4.350.000 36 Đặt mua
60 Viettel 0988.98.2003 21.000.000 47 Đặt mua
61 Viettel 0971.90.2003 4.080.000 31 Đặt mua
62 Viettel 086.997.2003 2.780.000 44 Đặt mua
63 Viettel 0342.66.2003 3.290.000 26 Đặt mua
64 Viettel 0988.63.2003 6.000.000 39 Đặt mua
65 Viettel 0973.8.9.2003 8.320.000 41 Đặt mua
66 Viettel 0979.59.2003 10.000.000 44 Đặt mua
67 Viettel 0966.57.2003 5.000.000 38 Đặt mua
68 Viettel 032.887.2003 1.480.000 33 Đặt mua
69 Viettel 0337.55.2003 2.460.000 28 Đặt mua
70 Viettel 0866.29.2003 3.120.000 36 Đặt mua
DMCA.com Protection Status