Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0589.83.2003 880.000 38 Đặt mua
2 Vietnamobile 0583.32.2003 810.000 26 Đặt mua
3 Vietnamobile 0587.07.2003 1.290.000 32 Đặt mua
4 Vietnamobile 0924.36.2003 2.500.000 29 Đặt mua
5 Vietnamobile 0924.40.2003 890.000 24 Đặt mua
6 Vietnamobile 0926.65.2003 4.000.000 33 Đặt mua
7 Vietnamobile 0925.6.6.2003 3.410.000 33 Đặt mua
8 Vietnamobile 0522.43.2003 1.175.000 21 Đặt mua
9 Vietnamobile 0528.57.2003 2.110.000 32 Đặt mua
10 Vietnamobile 09.25.01.2003 13.300.000 22 Đặt mua
11 Vietnamobile 0564.63.2003 820.000 29 Đặt mua
12 Vietnamobile 0921.44.2003 5.000.000 25 Đặt mua
13 Vietnamobile 0925.76.2003 2.400.000 34 Đặt mua
14 Vietnamobile 092.365.2003 1.990.000 30 Đặt mua
15 Vietnamobile 05.28.08.2003 7.890.000 28 Đặt mua
16 Vietnamobile 0924.28.2003 1.530.000 30 Đặt mua
17 Vietnamobile 0569.82.2003 1.850.000 35 Đặt mua
18 Vietnamobile 0927.17.2003 1.950.000 31 Đặt mua
19 Vietnamobile 0926.32.2003 2.400.000 27 Đặt mua
20 Vietnamobile 0927.68.2003 2.400.000 37 Đặt mua
21 Vietnamobile 0927.16.2003 1.590.000 30 Đặt mua
22 Vietnamobile 09.25.12.2003 13.300.000 24 Đặt mua
23 Vietnamobile 0926.40.2003 1.590.000 26 Đặt mua
24 Vietnamobile 0923.72.2003 840.000 28 Đặt mua
25 Vietnamobile 092.12.4.2003 3.000.000 23 Đặt mua
26 Vietnamobile 09.28.01.2003 17.500.000 25 Đặt mua
27 Vietnamobile 05.23.02.2003 7.200.000 17 Đặt mua
28 Vietnamobile 09.28.06.2003 17.500.000 30 Đặt mua
29 Vietnamobile 0927.56.2003 840.000 34 Đặt mua
30 Vietnamobile 0929.37.2003 2.500.000 35 Đặt mua
31 Vietnamobile 0921.91.2003 2.020.000 27 Đặt mua
32 Vietnamobile 0921.27.2003 1.860.000 26 Đặt mua
33 Vietnamobile 0927.6.1.2003 2.110.000 30 Đặt mua
34 Vietnamobile 0523.27.2003 1.100.000 24 Đặt mua
35 Vietnamobile 0923.28.2003 1.950.000 29 Đặt mua
36 Vietnamobile 09.26.05.2003 8.550.000 27 Đặt mua
37 Vietnamobile 0926.80.2003 2.500.000 30 Đặt mua
38 Vietnamobile 0927.64.2003 860.000 33 Đặt mua
39 Vietnamobile 0927.59.2003 1.250.000 37 Đặt mua
40 Vietnamobile 0922.53.2003 3.000.000 26 Đặt mua
41 Vietnamobile 0922.41.2003 1.590.000 23 Đặt mua
42 Vietnamobile 09.28.08.2003 13.300.000 32 Đặt mua
43 Vietnamobile 0582.35.2003 960.000 28 Đặt mua
44 Vietnamobile 0928.34.2003 840.000 31 Đặt mua
45 Vietnamobile 0569.2.3.2003 840.000 30 Đặt mua
46 Vietnamobile 0528.6.4.2003 940.000 30 Đặt mua
47 Vietnamobile 0585.86.2003 1.450.000 37 Đặt mua
48 Vietnamobile 0927.85.2003 1.950.000 36 Đặt mua
49 Vietnamobile 09.26.02.2003 13.400.000 24 Đặt mua
50 Vietnamobile 0929.58.2003 1.990.000 38 Đặt mua
51 Vietnamobile 0929.5.9.2003 2.990.000 39 Đặt mua
52 Vietnamobile 0565.68.2003 1.680.000 35 Đặt mua
53 Vietnamobile 05.22.06.2003 7.880.000 20 Đặt mua
54 Vietnamobile 0924.70.2003 840.000 27 Đặt mua
55 Vietnamobile 0924.75.2003 2.500.000 32 Đặt mua
56 Vietnamobile 0928.32.2003 1.190.000 29 Đặt mua
57 Vietnamobile 0564.85.2003 820.000 33 Đặt mua
58 Vietnamobile 0929.78.2003 1.680.000 40 Đặt mua
59 Vietnamobile 0921.67.2003 1.960.000 30 Đặt mua
60 Vietnamobile 0927.36.2003 1.680.000 32 Đặt mua
61 Vietnamobile 052.286.2003 2.400.000 28 Đặt mua
62 Vietnamobile 0528.62.2003 1.090.000 28 Đặt mua
63 Vietnamobile 0926.14.2003 840.000 27 Đặt mua
64 Vietnamobile 092.15.2.2003 2.400.000 24 Đặt mua
65 Vietnamobile 0923.87.2003 1.590.000 34 Đặt mua
66 Vietnamobile 0929.20.2003 2.500.000 27 Đặt mua
67 Vietnamobile 05.22.12.2003 7.200.000 17 Đặt mua
68 Vietnamobile 0922.16.2003 3.630.000 25 Đặt mua
69 Vietnamobile 0922.6.4.2003 2.490.000 28 Đặt mua
70 Vietnamobile 09.26.07.2003 13.300.000 29 Đặt mua
DMCA.com Protection Status